Vipa Holding

ELEKTRO PODJETJA - poziv državi za pričetek LASTNIŠKEGA DIALOGA

Spoštovani g. dr. Matej Lahovnik – Minister Vlade RS za gospodarstvo!

Ljubljana, 15. 09. 2009 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: društvo MDS) je na željo malih delničarjev organizirano nastopilo na vseh 5 skupščinah elektro podjetij. Poročila o dogajanju so objavljena na aktivnih linkih naše spletne strani. Odzivi na naša organizirana zbiranja so bili pričakovano dobri, predvsem zaradi nejasnosti o predvideni delitvi enovitih podjetij na tržni in omrežni del.  
O nepodelitvi razrešnic Upravi in NS ne želimo izgubljati besed. Opozoril bi le na nedopustno retroaktivno uporabo zakona, ki ga v tem primeru uporablja UVK (prosimo poglejte poročilo iz Elektro Celja), ter očitna usklajenost, ki je morda bila naročena s strani prejšnje Vlade RS (prosimo poglejte poročilo iz Elektro Primorska).

Vroče v Mlinotestu

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 02. sep.. 2016 Stran: 6

Predsednik VZMD Kristjan Verbič trdi, da bodo v prevzemnem postopku oškodovani mali delničarji, novi večinski lastniki Mlinotesta to zanikajo in Verbiča obtožujejo finančnega izsiljevanja

Včeraj je potekla prevzemna ponudba za ajdovski Mlinotest in njegovih 627 delničarjev. Družbe Mlino, Vipa Holding v likvidaciji (ta je v 79,51-odstotni lasti družbe Mlino) in občina Ajdovščina so v začetku avgusta podale prevzemno ponudbo za preostalih 22,53 odstotka delnic Mlinotesta, ki jih še niso posedovale. Ker niso imele želje po povečanju lastništva, so prevzemnice ponudile vsega 1,1 evra na posamezno delnico - na Ljubljanski borzi je delnica vredna 3,8 evra. Kljub temu pri tem niso kršile prevzemne zakonodaje, saj je ajdovska občina delnice Mlinotesta po 4,36 evra kupila marca lani, usklajeno pa so z družbo Mlino pričeli delovati 30. junija letos in je vmes minilo več kot zahtevanih leto dni.

ATVP preverja očitke obeh strani

Največji lastnik Mlina, ki bo tudi plačal vse v prevzemu pridobljene delnice, je tričlanska uprava Mlinotesta (David Nabergoj, Danilo Kobal, Matic Majcenovič, slednji s podjetjem Evklid skupaj s partnerico Karmen Dietner, sicer predsednico uprave pokojninske družbe A), ki ima v lasti 53,69 odstotka Mlina, ta pa tudi prek Vipa Holdinga v likvidaciji večino lastništva v Mlinotestu. Vrednost ponujene cene v prevzemu je bistveno nižja od knjigovodske vrednosti delnice dobrih 10 evrov, poleg tega je bila letos izplačana dividenda 0,43 evra bruto na delnico. Samo letos so v Mlinotestu dosegli okrog pol evra čistega dobička na delnico, kar pomeni, da bi bila bolj realna prevzemna cena med 5 in 10 evri za posamezno delnico. Iz krogov blizu vodstva Mlinotesta smo izvedeli, da je bil v prevzemu ponujen tako nizek znesek, ker želijo odkupiti čim manj delnic, saj že imajo statutarno 75-odstotno lastništvo, za odkup preostalih delnic pa prevzemniki niti naj ne bi imeli denarja. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bodo lahko omogočili razvoj Mlinotesta, ki je po prodaji Žita hrvaški Podravki največje mlevsko in pekovsko podjetje v slovenski lasti.

"Mlinarski" spori se poglabljajo

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Mitja Marussig Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 09. avg.. 2016 Stran: 4

Tudi v družbi Mlinotest zavračajo, da bi Mlino prevzem financiral z njenim denarjem

Spori okrog prevzemne ponudbe za delnice Mlinotesta se stopnjujejo. V podjetju zanikajo trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča, da bo Mlino prevzem financiral z denarjem Mlinotesta. Ker takšne navedbe škodijo podjetju, napovedujejo, da bodo "sprožili ustrezne postopke". Trditve Verbiča o sporni vlogi občine v njeni upravi zavračajo kot neutemeljene.

AJDOVŠČINA - Po tem, ko je Mlino že pred dnevi zanikal trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča, da prevzema Mlinotest s kapitalom prav te družbe, so se enako odzvali tudi v Mlinotestu.

Verbiču očitajo širjenje neresnic

"Mlinotest d.d. kot ciljna družba sicer nima vpliva na prevzemni postopek in ni stranica postopka odločanja o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo, vendar tovrstne neresnične izjave škodujejo tudi njenemu ugledu in dobremu imenu," odgovarjajo in Verbiču očitajo širjenje neresnic in zlonamernih trditev. "Navedbe, ki jih razširja g. Verbič, nimajo nobene osnove, so zavajajoče in ne koristijo maiim delničarjem, škodujejo pa našemu podjetju, česar ne bomo spregledali in bomo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena družbe ter v okviru pravnih možnosti sprožil ustrezne postopke," poudarjajo.

Kaj vse je čudno pri menedžerskem prevzemu Mlinotesta?

Medij: Finance (Dogodki in ozadja) Avtorji: Jurij Šimac Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 08. avg.. 2016 Stran: 4

Od odpoklica posojil, blokiranega računa do »delavskega prevzema«

Prevzemna ponudba za Mlinotest, pred dnevi jo je objavila menedžerska družba Mlino, odpira več vprašanj, denimo, kako bodo prevzemniki posel financirali in ali se v posel še lahko vmeša sodišče. Transakcijski račun podjetja Mlino, prek katerega poteka prevzem, je še vedno blokiran.


Družba Mlino, kije v večinski lasti menedžerjev Mlinotesta, je prejšnji teden objavila ponudbo za prevzem Mlinotesta - za ponujajo 1,1 evra. Prevzem je med malimi delničarji Mlinotesta dvignil precej prahu, pogledali smo, kje so se in kje se bodo lomila kopja.

To ni delavski, ampak menedžerski prevzem

"Denar za prevzem je deponiran"

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Denis Sabadin Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 05. avg.. 2016 Stran: 4

Mlino odgovarja predsedniku VZMD v zvezi s prevzemom Mlinotesta 

Podjetje Mlino, ki je na preostale delničarje naslovilo prevzemno ponudbo za delnice družbe Mlinotest, je včeraj zanikalo, da bi šlo za tajkunski prevzem s problematičnim financiranjem. Potrdilo je, da ima blokiran transakcijski račun, a je kljub temu denar za odkup delnic že deponiran. 


AJDOVŠČINA ► Na trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča o problematičnem prevzemu družbe Mlinotest in blokiranem računu podjetja Mlino, ki jih je izrekel v sredinih Primorskih novicah, so v Mlinu odgovorili z izjavo za javnost, v kateri poudarjajo, da bodo vse obveznosti iz prevzemnega postopka lahko poravnali. 

"Mlino je zagotovil skoraj 2, 7 milijona evrov, ki jih je za namen prevzema deponiral pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Vsi zakonski pogoji za prevzemno ponudbo so v celoti izpolnjeni, kar potrjuje tudi izdano dovoljenje ATVP, da Mlino lahko objavi prevzemno ponudbo," je zapisal direktor Mlina d.o.o. Franko Peric. Pri tem je poudaril, da ne gre za tajkunski prevzem, saj so bili k vplačilu ustanovnega kapitala za podjetje Mlino povabljeni vsi zaposleni. 

Za delnico ponujajo četrtino borzne cene

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: STA, (S.K.) Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 03. avg.. 2016 Stran: 4

Mlino za vse preostale delnice Mlinotesta ponuja 1,10 evra - VZMD napoveduje ukrepe

Družba Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, je včeraj objavila prevzemno ponudbo za preostalih skoraj 23 odstotkov delnic ajdovske družbe, ki jih skupaj z Občino Ajdovščina in Vipa Holdingom, s katerima deluje usklajeno, še nima v lasti. Za delnico ponuja 1,10 evra, ponudba pa velja do vključno 31. avgusta. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) napovedujejo ukrepe.


AJDOVŠČINA ► Družba Mlino ima že zdaj v lasti 23,07 odstotka delnic Mlinotesta, skupaj z ajdovsko občino, ki je lastnica 6,2-odstotnega deleža, in 48,01-odstotno lastnico, družbo Vipa Holding v likvidaciji, s katerima deluje usklajeno, pa je njen delež 77,28 odstotka. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostali 22,72-odstotni delež Mlinotesta.

Kmalu prevzemna ponudba za Mlinotest

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Sonja Ribolica Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 05. jul.. 2016 Stran: 5

Mlino v navezi s Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina pripravlja prevzemno ponudbo

Delničarji Mlinotesta lahko predvidoma v drugi polovici julija pričakujejo prevzemno ponudbo za vse delnice tega ajdovskega podjetja. Pripravlja jo družba Mlino z navezi z Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina. Z njima je namreč sklenila pogodbo o sodelovanju pri prevzemni ponudbi.


AJDOVŠČINA ► Družba Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, krepi lastništvo v ajdovskem pekarskem podjetju.

Mlino že obvladuje Vipo Holding

Potem ko je maja lani od družbe Vipa nepremičnine kupca 23,1-odstotni delež Mlinotesta, je pred dnevi postala lastnica skoraj 80 odstotkov družbe Vipe Holding v likvidaciji, kije 48-odstotna lastnica Mlinotesta.

Včeraj pa je Mlino v sodelovanju Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina, ki ima šestodstotni delež v Mlinotestu, objavil prevzemno namero za odkup preostalih delnic tega ajdovskega podjetja.

Iz Mlinotesta o višjih dividendah...

Medij: In Store (Ostalo) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 31. maj. 2016 Stran: 10

Uprava in nadzorniki Mlinotesta so prejšnji teden glede odločitev s skupščine predlagali po 0,17 evra dividende, a so delničarji izglasovali nasprotni predlog Vipe Holding, ki je predlagala 0,43 evra dividende. Mlinotest bo tako za dividende skupaj namenil 1,48 milijona evrov. Za InStore so nam s sedeža podjetja to odločitev še dodatno pojasnili in odgovorili na naša dodatna vprašanja:

  • Kdo je napovedal izpodbojno tožbo glede delitve dobička v višini 0,43 evra/delnico?
  • Kdo vse je glasoval za novo (potrjeno) višino dividende? Kdo proti?
  • Koliko glasovalnih pravic (v %) je bilo zastopano na skupščini? Kdo je manjkal?

Vsklicu skupščine Mlinotesta d. d. sta uprava in nadzorni svet predlagala sklep, da se del bilančnega dobička poslovnega leta 2015 v višini 585.100,73 evra uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda bi v tem primeru znašala 0,17 evra bruto na delnico. Na skupščini je delničar Vipa Holding d. d. - v likvidaciji predlagal, da znaša dividenda 0,43 evra bruto na delnico, potrebna razlika pa se sprosti iz drugih rezero družbe Mlinotest. In tak sklep je skupščina tudi potrdila.

Zamenjali dva člana NS Mlinotesta

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 08. 01. 2016 Stran: 8

Na včerajšnji skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je bita sklicana na zahtevo delničarjev Mlina in občine Ajdovščina, sta bila predčasno odpoklicana člana nadzornega sveta Borut Kuharic in Silvan Peršolja ter za dobo šestih let imenovana nova člana Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Vseslovensko združenje malih delničarjev napoveduje možnost izpodbojne tožbe.

Nova nadzornika v Mlinotestu

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 08. 01. 2016 Stran: 3

AJDOVŠČINA ► Mlinotest ima nova nadzornika, to sta Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Na skupščini, ki so jo sklicali na zahtevo podjetja Mlino in Občine Ajdovščina, so odpoklicali nadzornika Boruta Kuharica in Silvana Peršolja. Mlino in občina sta za nova nadzornika predlagala Vodopivca in Mitjo Premrla, a delničarji so podprli nasprotni predlog Vipe Holdinga v likvidaciji in za nova nadzornika imenovali Vodopivca in Gombača. Ob imenovanju se je Gombač, sicer likvidacijski upravitelj Vipe Holdinga, zavezal, da bo v primeru prodaje 48-odstotnega deleža, ki ga ima v Mlinotestu družba Vipa Holding v likvidaciji, kot nadzornik odstopil in omogočil novemu lastniku imenovanje svojega nadzornika. Vseslovensko združenje malih delničarjev napoveduje možnost izpodbojnih tožb.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.