Triglav Naložbe

Koliko bo Triglav plačal malim delničarjem

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze&denar Datum: 15. 04. 2011 Stran: 13

Zavarovalnica Triglav bo nekaterim malim delničarjem Triglava Naložb za delnico poleg 1,58 evra plačala še stroške, ki jih bodo imeli s prodajo, in sicer do 19,50 evra na osebo.


Zazdaj takšen dogovor velja za delničarje, ki so in bodo pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) podpisali delničarski sporazum, pravi šef VZMD Kristijan Verbič. Zagotavlja, da se delničarji s podpisom sporazuma z ničimer ne bodo zavezali društvu. Povedal je tudi, da od Triglava ne prejema nobenih sredstev.

Strošek za Triglav

Mali delničarji imajo skupaj 7,5 odstotka ali 2.473.767 delnic Triglava Naložb. Po tečaju 1,58 evra to pomeni, da bo zavarovalnica za vse plačala 3,9 milijona evrov. Če bi vsakemu od 32.459 malih delničarjev še pokrila maksimalno vsoto stroška, ki ga je pripravljena plačati (19,50 evra na delničarja), bi to zneslo še 634 tisoč evrov. Zavarovalnicabo tako pokrila tudi stroške odprtja trgovalnega računa pri Abanki Vipa (Triglav je solastnik te banke) ali prenosa računa na Abanko. Najvišji skupni strošek zavarovalnice bo tako 4,5 milijona evrov. Sicer pa je knjigovodska vrednost delnice Triglava Naložb 1,29 evra.

Prodaja v vsakem primeru ali ne?

Odpravnina delnicarjem Triglava Naložb za iztis 1,58 evra

Medij: Finance Avtorji: J. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze&denar Datum: 01. 04. 2011 Stran: 13

Zavarovalnica Triglav, večinska lastnica Triglava Naložb, zahteva sklic skupščine Triglava Naložb. Na njej bodo predlagali iztis malih delničarjev te družbe, ponujajo jim 1,58 evra odškodnine za delnico. Triglav Naložbe je imel 5,8 milijona evrov čiste izgube. Sredstva so se zaradi dokapitalizacije s stvarnimi vložki povečala in družbi je uspelo pet milijonov evrov kratkoročnega dolga spremeniti v dolgoročnega.

Triglav Naložbe močno oklestile stroške

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 04. 2011 Stran: 25

Ljubljana - Družba Triglav Naložbe, ki je del Skupine Zavarovalnica Triglav, je v minulem letu dosegla 5,8 milijona evrov izgube, kar je bilo za približno 400.000 evrov manj kot v letu 2009.

K izgubi so v precejšnji meri prispevali odpisi naložb, ki jih je bilo za 7,39 milijona evrov. Za primerjavo, v letu 2009 j e Triglav Naložbe odpisal za 6,7 milijona evrov naložb. Pod vodstvom predsednika uprave Stojana Nikoliča je Triglav Naložbe lani zmanjšal stroške blaga, materiala in storitev za 32,5 odstotka, na dobrih 300.000 evrov. Za približno trideset odstotkov, na približno 510.000 evrov, so se zmanjšali tudi stroški dela.

Konec lanskega leta je imel Triglav Naložbe za 58 milijonov evrov sredstev, kar je bilo za 80 odstotkov več kot v letu 2009. To je posledica lanskoletne dokapitalizacije s stvarnimi vložki, ko je Zavarovalnica Triglav na Triglav prenesla številne naložbe (Golf Arboretum, Avrigo, Intercement, Cimos, Elan skupino...). V primerjavi z letom 2009, ko Triglav Naložbe ni imel dolgoročnih finančnih obveznosti, so te lani znašale 5,66 milijona evrov. Po drugi strani so se približno za enak znesek zmanjšale kratkoročne finančne obveznosti, in sicer na 9,8 milijona evrov.

TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba

Datum skupščine: 
27.12.2010 - 10:00
Naslov: 
v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Triglav Naložbe spet zmanjšal kapital

Medij: Delo Avtorji: Čeh Silva Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 19. 10. 2010 Stran: 9

Ljubljana - Delničarji Triglava Naložb (gre za enega od Triglavovih pidov, ki ima še danes več kot 30.000 delničarjev, sicer pa je to družba, ki je v 80-odsotni lasti Zavarovalnice Triglav) so na včerajšnji skupščini potrdili znižanje kapitala družbe z dobrih 31,7 milijona evrov na vsega skupaj 17,2 milijona evrov. Osnovni kapital družbe se je tako že drugič zmanjšal: zdaj za 14,5 milijona evrov, že marca lani pa za 23,2 milijona evrov. Predsednik VZMD Kristjan Verbič je menda na skupščini povprašal o nadaljnji viziji družbe, tudi zagotavljanju možnosti, da se zgodi delitev dobička oziroma dividend delničarjem. VZMD pojasnjuje, da je Stojan Nikolič domnevno »v precej optimističnem tonu« med drugim dejal, da se bodo prav z zmanjševanjem osnovnega kapitala in celotnim pokritjem izgub iz prejšnjih let ter z naknadnim ustvarjanjem ustreznih kapitalskih rezerv vzpostavile možnosti - vsaj teoretične - za delitev dobička in da je to dobro tudi za male delničarje.


Predsednika uprave Zavarovalnice Triglav smo vprašali, zakaj Triglav Naložbe spet zmanjšuje osnovni kapital, katera velika izguba bremeni to družbo, da se je morala zateči k tako visokim zmanjšanjem oziroma odpisom kapitala? Katere napake so privedle do teh izgub? Ali nadzorniki družbe, ki je podrejena matični Zavarovalnici Triglav, teh napak niso opazili ali pa te izgube še vedno pripisujejo razmeram na kapitalskem trgu? Skupno so v dobrem letu in pol zmanjšali kapital družbe za skoraj 40 milijonov evrov (zdajšnjih 14,6 plus marčnih 23,2 milijona evrov znaša skupaj 37,8 milijona evrov). Kdo bo imel koristi od teh zmanjševanj? Iz Zavarovlanice Triglav so odgovorili, naj vprašamo neposredno Triglav Naložbe oziroma predsednika uprave te družbe Stojana Nikoliča.

Triglav naložbe, finančna družba

Datum skupščine: 
18.10.2010 - 10:00
Naslov: 
v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba

Datum skupščine: 
03.08.2010 - 10:00
Naslov: 
v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

TRIGLAV NALOŽBE, Ljubljana

Datum skupščine: 
03.08.2010 - 10:00
Naslov: 
v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Info TV vreden nič

Medij: Žurnal24 Avtorji: J. Z. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Biznis Datum: 22. 04. 2010 Stran: 12

Vrednotenje. Triglav naložbe odpisal svoj delež v podjetju.

Ljubljana. Triglav naložbe je odpisal svoj 41-odstotni delež v Info TV. Iz včeraj objavljenega letnega poročila je namreč razvidno, da so vrednost svojega deleža s 3,1 milijona evrov popravili na nič evrov. Izvršni direktor Info TV Vladimir Vodušek je v začetku aprila vložil predlog za prisilno poravnavo. Triglav naložbe so lani ustvarile 6,3 milijona evrov izgube. Predsednica uprave Metka Petek je za vodenje družbe Triglav naložbe do 15. oktobra dobila 123 tisoč evrov bruto ali skoraj 12 tisoč evrov na mesec. Za primerjavo, njen naslednik Stojan Nikolič je lani zaslužil dobrih pet tisoč evrov bruto na mesec.

Triglav naložbe so v80-odstotni lasti Zavarovalnice Triglav, imajo pa še več kot 33 tisoč malih delničarjev.

(Ne)konkurenčne Slovenija

Medij: Kapital Avtorji: Taškar Beloglavec Bojan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 12. 04. 2010 Stran: 22

Gospodarska rast v Sloveniji naj bi znašala 0,6 oz. 1,3 %

Stečaji temeljito obremenjujejo slovenska sodišča, ki so lani obravnavala skupaj nekaj več kot 1.200 postopkov zaradi insolventnosti. Največje bilo osebnih stečajev - več kot 700, sledijo pa stečaji podjetij - 450.


Skromnejša rast. Slovensko gospodarstvo naj bi po zadnji napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) letos doseglo 0,6-odstotno rast. Urad je torej oceno v primerjavi z jesensko znižal kar za tretjino. Prav gradbeništvo pa je tisto, ki višjo rast preprečuje. UMAR je z vsako napovedjo gospodarskih gibanj za letos bolj pesimističen. Nemška vlada je nasprotno v zadnji januarski napovedi gospodarsko rast za letos zvišala z 1,2 na 1,4 %. Slovenija naj bi torej letos rasla več kot polovico počasneje kot Nemčija, na katero je slovenski izvoz najbolj vezan. Ker izvozu kaže bolje, je gradbeništvo, ki predstavlja pomemben delež BDP-ja, očitno v resni recesiji.

Po mnenju analitikov iz Banke Slovenije se Sloveniji obeta zmerna gospodarska rast. Obseg BDP-ja se bo v tem letu povečal za 1,3 %, v letu 2011 pa za 1,8 %. Stopnja inflacije bo letos dosegla 1,6 %, v prihodnjem letu pa 1,4 %. Po predvidevanjih bosta letos osebna potrošnja in javna poraba stagnirali, pri čemer se lahko prva celo zmanjša, druga pa malo poveča. Za investicije v Banki Slovenije pričakujejo, da bi se letos lahko povečale za 2,6 %, izvoz naj bi se povečal za 5 %, uvoz pa za približno 3 %.

Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.