Triglav Naložbe

Ferka sumijo oškodovanja Elana

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Sodja Andraž Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 16. 09. 2011 Stran: 7

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada sov preiskavi domnevnega oškodovanja begunjskega Elana opravili dvanajst hišnih, preiskav. Predsednika uprave Roberta Ferka sumijo oškodovanja podjetja za 300 tisoč evrov.


Begunje - Preiskovalci NPU so opravili dvanajst hišnih preiskav in pridržali tri osebe, med katerimi je bil predsednik uprave Elana Robert Ferko, med osumljenci pa naj bi bil tudi direktor kadrovske agencije A.S.O. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik generalne policijske uprave Drago Menegalija, so preiskave potekale na območjih ljubljanske, kranjske in koprske policijske uprave na podlagi prijave protikorupcijske komisije, preiskovane pa sumijo oškodovanja begunjskega Elana za več kot 300 tisoč evrov. Ferku očitajo zlorabo položaja zaradi izplačila nagrade prek agencije A.S.O, prodaje stanovanj in garaže v Ljubljani in plovila. Proizvodnja v Elanu je kljub preiskavi potekala normalno.

Avrigo bi delil dividende

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 13. 06. 2011 Stran: 19

Družba Avrigo, ki je v lasti Triglava Naložb in Vipe Holding ter še nekaj malih delničarjev, bi izplačala 378.327 evrov dividend oziroma tako kot lani 11,5 evra na delnico, 1,67 milijona evrov dobička pa bi pustila nerazporejenega.

Nasprotni predlog o nakupu lastnih delnic

Medij: Večer Avtorji: I. F. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 06. 2011 Stran: 11

Zavarovalnica Triglav je včeraj objavila nasprotni predlog za glasovanje na skupščini, ki bo 21. junija v Ljubljani. Nasprotni predlog je vložil delničar Miodrag Djurdjevič iz Solkana, imetnik 548 delnic Zavarovalnice Triglav. Djurdjevič predlaga dodaten odstavek v 3. sklepu o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog uprave in nadzornega sveta je, da se od nekaj več kot 268 milijonov evrov bilančnega dobička za leto 2010 v rezerve razporedi 160 milijonov evrov, o nekaj več kot 108 milijonih evrov pa bi delničarji odločali v naslednjih letih. Miodrag Djurdjevič predlaga, naj skupščina sklene, da lahko Zavarovalnica Triglav na organiziranem trgu pridobi do 1,136.757 lastnih delnic in to po ceni, ki lahko doseže tržno ceno v višini knjigovodske vrednosti delnice, ter da lahko uprava proda tako pridobljene delnice brez predhodnega soglasja skupščine.

Na skupščini Triglava Naložb napovedane izpodbojne tožbe

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 05. 2011 Stran: 25

Na skupščini družbe Triglav Naložbe so delničarji včeraj potrdili sklep o iztisnitvi malih delničarjev v višini 1 ,58 evra za delnico. Hkrati so za 37 milijonov evrov potrdili tudi odprodajo približno četrtinskega deleža podjetja Incercement, ki je lastnik Salonita Anhovo. Za delo v minulem letu sta uprava in nadzorni svet prejela razrešnico. Mali delničar Jože Kralj je na izglasovane sklepe napovedal izpodbojne tožbe. Iz delniške knjige je razvidno, da je Kralj nekaj delnic Triglava Naložb kupil pred dnevi. Spomnimo, do začetka leta 2009 je bil Kralj kot prokurist del vodstvene ekipe Elana. Ko je Stojan Nikolič, predsednik uprave Triglava Naložb, prevzel vodenje nadzornega sveta Elana, je moral Kralj iz Elana oditi.

Triglav Naložbe vstopa v Geoplin

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Tanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 24. 05. 2011 Stran: 4

Triglav Naložbe, ki je imel lani 5,8 milijona evrov izgube, bo dobil 17 milijonov evrov vredno denarno injekcijo in delež v Geoplinu. V zameno za to pa bo avstrijski družbi Wietersdorfer Finanz prodal svoj delež v Intercementu.


Posel so včeraj na skupščini potrdili lastniki Triglava Naložb, torej večinsko državna Zavarovalnica Triglav, ki ima 92,5 odstotka Triglava Naložb. Avstrijci imajo v Intercementu, ki je tudi lastnik Salonita Anhovo, skoraj 75-odstotni delež, preostanek ima Triglav Naložbe. Tabo prav prek Salonitove družbe, ki je zdaj delno inposrednopreklntercementa tudi v njihovem solastništvu, dobil delež v Geoplinu.

Avstrijci imajo zdaj za nakup deleža v Intercementu dve možnosti:

► Triglavu Naložbam plačajo 17 milijonov evrov in Salonit Anhovo nanj prenese delež v Salnalu, družbi za upravljanje nepremičnininkapitalskenaložbe. Salnal ima namreč 6,8 odstotka Geoplina in podjetje Sianal, ki ima še dodatnih 0,71 odstotka Geoplina. Delež v Salnalu je ovrednoten na 20 milijonov evrov.

► Triglavu Naložbam plačajo 17,4 milijona evrov (od tega polovico čez leto dni po izvedbi posla) ter nanj prenesejo SalnaL Plačilo drugegaobrokakupnine je zavarovano z zastavno pravico na 15-odstotnem deležu v Intercementu.

Je pri nakupih delnic Slovenijalesa in Triglava Naložb prišlo do zlorabe notranjih informacij?

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 20. 05. 2011 Stran: 25

Ljubljana - Analiza trgovanja z delnicami Slovenijalesa kaže na možnost, da bi lahko v zadnjih mesecih pred objavo prevzemne ponudbe nekateri trgovali na podlagi notranjih informacij. V Zavarovalnici Triglav, ki je v sredo objavila namero za prevzem Slovenijalesa, so napovedali, da bodo informacije preverili, pričakovati pa je, da bo nakupe delnic preverila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Zavarovalnica Triglav je, kot je znano, v sredo objavila prevzemno ponudbo za Slovenijales, v kateri je za delnico ponudila 112,6 evra oziroma 150 odstotkov več, kolikor je znašal zaključni tečaj Slovenijalesove delnice na borznem parketu v torek. Ker približno 84- odstotni lastniški delež Slovenijalesa obvladuje posredno država - Zavarovalnica Triglav ima 62 odstotkov delnic, Kad in Sod pa vsak po 11-odstotni delež, se z njegovimi delnicami na Ljubljanski borzi skorajda ni trgovalo. Zato so toliko bolj izstopajoči nekateri nakupi. Podrobna analiza delniške knjige tako pokaže, da je od lanskega decembra do objave prevzemne ponudbe večjo količino delnic Slovenijalesa kupilo koprsko podjetje I. M. 2000, ki je v lasti Ivana Moharja.

Precejšnji nakupi Slovenijalesovih delnic koprskega podjetja

Zavarovalnica Triglav v dokončni prevzem Hotela Grad Podvin

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 05. 05. 2011 Stran: 22

Ljubljana - Še pred načrtovano iztisnitvijo malih delničarjev Triglav Naložb bo Zavarovalnica Triglav dokončno prevzela mdi Hotel Grad Podvin in iz njegovega lastništva iztisnila vse male delničarje.

Zavarovalnica Triglav ima že sedaj v lasti skoraj vse delnice, iztisnitev malih delničarjev pa bo Triglav stala le še dodatnih 2000 evrov. Delničarji Hotela Grad Podvin bodo namreč dobili le 0,4 evra bruto odpravnine za delnico, kar pomeni, da Triglav celotno družbo vrednoti nale slabih 160.000 evrov. Kot primerjavo omenimo, da je imela radovljiška družba konec lanskega decembra v lasti za štiri milijone evrov nepremičnin, kapital družbe pa je znašal slabih 1,2 milijona evrov.

Skupina Triglav je sicer Hotel Grad Podvin prevzela že pred desetimi leti, zaradi vse močnejše konkurence in stagnacije poslovanja pa je že večkrat poskušala prodati gostinsko-turistični objekt, nazadnje leta 2007, vendar so bile ponudbe vlagateljev tedaj prenizke.

Triglav Naložbe

3.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je bil na dan posredovanja zahteve za sklic skupščine delničarjev imetnik 30.622.867 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.
Datum skupščine: 
23.05.2011 - 10:00
Naslov: 
v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Ljubljansko borzo zapuščajo izdajatelji, novinec morda Bisol

Medij: Finance Avtorji: Več avtorjev Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 19. 04. 2011 Stran: 10

V kratkem utegnejo ljubljansko borzo zapustiti Slovenijales, Triglav Naložbe, Delo Prodaja, Marina Portorož, kotirajoča vzajemna sklada Infond Global in Dvnamic ter investicijska družba NFD 1. Morebitni novinec bo Bisol.

Tečajnica borze vLjubljani sebo vprihodnjih mesecih skrčila za večpapirjev.Pritoknovih je šibek, spomnimo, nazadnje je lani marca na ljubljanski borzi začela kotirati Agrogorica. Kaj je borza naredila, da bi pritegnila nove izdajatelje? »Borza deluje tudi s pomočjo ozaveščanja ter neposrednega obračanja na podjetja Tako bo borzna konferenca precejšnjo pozornost namenila problematiki optimalnega financiranja slovenskih podjetij.« Celotni odgovor preberite na www. finance.si/309699.

Bo USE pritegnil Bisol?

»V družbi Bisol se pogovarjamo o vstopu na borzo, vendar smo ta hip preveč zaposleni z zdajšnjimi aktivnostmi, kijih izvajamo po vsem svetu, tako da še nimamo izdelanega natančnejšega načrta,« so nam v družbi Bisol odgovorili na vprašanje, ali načrtujejo kotacijo na ljubljanski borzi ali katerikoli drugi. Spomnimo, Bisol je lani imel okrog 55 milijonov evrov prihodkov.

Slovenijales in Triglav Naložbe

Triglav Naložbe pred 37-milijonsko injekcijo

Medij: Finance Avtorji: T. S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: F Datum: 19. 04. 2011 Stran: 15

Družbi Triglav Naložbe, kije imela lani 5,8 milijona evrov izgube, se obeta 37 milijonov evrov vredna finančna injekcija. Podpisali so namreč pogodbo o prodaji nekaj manj kot četrtinskega deleža v Intercementu, kije tudi lastnik Salonita Anhovo. Kupec - verjetno avstrijska družba Wietersdorfer Finanz, ki je že večinski lastnik Intercementa - naj bi kupnino poravnal v denarju. Ali to drži ali pa bo šlo za menjavo delnic, ki so v lasti Salonita ali hčerinskih družb (govorilo se je denimo o Geoplinu), nam v Triglavu Naložbah ne povedo, saj predsednik uprave Stojan Nikolič pričakovane prodaje Intercementa ne komentira. Odgovore iz VVietersdorferja še čakamo. Spomnimo še, da bo na skupščini predvidoma prihodnji mesec večinska lastnica Triglava Naložb najverjetneje izglasovala sklep o iztisnitvi malih delničarjev iz te družbe in jim za delnico plačala 1,58 evra ali skupaj 3,9 milijona evrov.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.