Plama-pur

Ali bo prevzem Plame - pur uspešen ali pa bo preklican zaradi odvzema dovoljenja za delo Moneti A.D. Podgorica iz Črne Gore?

Danes ob 13.00 uri se je iztekla prevzemna ponudba za Plamo - Pur. Že ob napovedi prevzemne ponudbe za podjetje Plama-pur, d.d. iz Podgrada se je veliko ugibalo o motivih črnogorske družbe - Fonda zajedničkog ulaganja »MONETA« A.D. Podgorica in družbe AG d.d. iz Ljubljane. K tej nameri sta se kasneje pridružili še Plasta d.o.o. iz Šentruprta in Termoplasti-Plama d.o.o. iz Podgrada, ki sta verjetno zgolj zaščitila svoje interese in vložke v tej družbi.
 
Poznavalci so že ob podani nameri opozorili, da lahko pride do zapletov v Črni gori zaradi tamkajšnje zakonodaje in njenih sprememb. Da so imeli prav, se je izkazalo prav v teh dneh. Komisija za vrednostne papirje Republike Črne gore je izdala odločbo (izvirnik in neuradni prevod sta v prilogi), s katero je zaradi kršitve zakona in neizpolnitve zahtev iz njene odločbe z dne 14.12.2011,s katero je namreč med drugim naložila, da se razdrejo vse pogodbe v zvezi s prevzemom Plame - Pur, začasno odvzela dovoljenje za delo družbi Fond zajedničkog ulaganja Moneta, A.D., Podgorica.
 
Kljub včerajšnjem pojasnilu AG d.d. preko sistema SEONET, da je alokacija delnic skladna z prevzemnim prospektom in s slovensko prevzemno zakonodajo, bo to verjetno ponovno presojal in dokončno odločila slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), saj je eden od prevzemnikov med postopkom izgubil oz. mu je bilo začasno odvzeto dovoljenje za delo.
 
Ljubljana, 28. decembra 2011
 
Kako so do sedaj potekale prevzemne aktivnosti za Plama-Pur d.d.?
 
Družba FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA »MONETA« A.D. PODGORICA, Moskovska 93, Podgorica in AG, d.d., iz Ljubljane,  sta podali namero za prevzem Plama Pur, d.d., dne 14.11.2011, in sicer na dan, ko je v Uradnem listu Črne gore bil objavljen novi Zakon o investicijskih skladih Črne gore (le-ta je bil sprejet že 01.11.2011), veljati pa je začel 8. dan po objavi,  to je 25. novembra 2011. (povezava do zakona: http://www.scmn.me/fajlovi/ZakonOinvesticionimFondovima.pdf)
 
Isti družbi sta sopodpisali dopolnitev namere o prevzemni ponudbi Plame Pur, ki je bila 21.11.2011 objavljena na SEONETU, prevzemni ponudbi pa sta se pridružili še Plasta d.o.o. in Termoplasti-Plama d.o.o.
 
Ljubljana, 28.12.2011
 
Društvo MDS in Sindikat Plame - Pur sta bila v dilemi zaradi načina in izvedbe same prevzemne ponudbe
 
Dilema, ki se nam je v Društvu MDS porodila v zvezi s to prevzemno ponudbo, je, ali je prevzem sploh možen. Novi črnogorski zakon namreč prepoveduje razpolaganje z imetjem družbe brez predhodnega soglasja Komisije za preoblikovanje in je pričel veljati 6 dni pred podano prevzemno ponudbo v Republiki Sloveniji. V Društvu MDS se v zvezi s ceno nismo opredeljevali, saj se o tej odločajo lastniki sami. Nekateri so bili z ponudbo zadovoljni, drugi spet ne. Prav slednji so opozarjali, da je knjigovodska cena 24 EUR, družba posluje pozitivno, ter vseskozi izplačuje tudi primerne dividende za njene lastnike.
 
Prepoved razpolaganja s premoženjem skladov, ki delujejo v Črni gori, je opredeljena v 172. členu že omenjenega črnogorskega zakona, ter v izvirniku glasi:
 
Zabrana raspolaganja imovinom
 
Član 172
 
Društva za upravljanje koja upravljaju postojećim fondom ne smiju raspolagati imovinom postojećeg fonda niti preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun postojećeg fonda od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana izdavanja saglasnosti Komisije za transformaciju, osim u slučaju preduzimanja hitnih i neodložnih poslova neophodnih radi zaštite imovine fonda i interesa akcionara fonda, po prethodnom odobrenju nadzornog odbora fonda ili po nalogu nadzornog odbora fonda.
 
(neuradni prevod 172. člena):
 
»Družbe za upravljanje, ki upravljajo obstoječi sklad, ne smejo razpolagati z lastnino obstoječega sklada niti izvajati drugih pravnih dejanj v imenu in za račun obstoječega sklada od dneva pričetka veljavnosti zakona do dneva izdaje soglasja Komisije za preoblikovanje, razen v primeru izvajanja nujnih in neodložljivih dejanj za zaščito lastnine sklada in interesa njegovih delničarjev, na podlagi predhodne odobritve NS sklada, ali po nalogu NS sklada."
 
 
ALI STA BILI ATVP IN FACTOR BANKA ZAVEDENI GLEDE ZAKONODAJE V ČRNI GORI?
 

Marijan Dekleva: naj ATVP prepreči prevzem Plame-pur

Medij: Primorske novice Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 28. 12. 2011 Stran: 3

HRUŠICA ► Predsednik sveta delavcev družbe Plama pur Marijan Dekleva je Agenciji za trg vrednostnih papirjev poslal pismo, v katerem vodstvo poziva, naj prepreči prevzem, ki so ga napovedali črnogorski sklad Moneta ter družbe AG, Plasta in Termoplasti-plama. Prepričan je namreč, da prevzem spremlja kup nepravilnosti, ki utegnejo škodovati tako družbi kot malim delničarjem. Opozarja na usklajeno delovanje prevzemnikov in nekaterih članov organov Plame-pur. Dekleva omenja tudi novi črnogorski zakon, ki prepoveduje razpolaganje z imetjem družbe brez predhodnega soglasja komisije za transformacijo. Ta zakon je začel veljati, preden je konzorcij štirih ponudnikov objavil prevzemno ponudbo za Plamo-pur. Tudi v Društvu malih delničarjev se sprašujejo, ali nove okoliščine ne postavljajo pod vprašaj veljavnost morebitnega bančnega jamstva za ta posel. Dopuščajo možnost, da ne ATVP ne banka, ki je dala jamstvo, nista vedeli za spremembo zakonodaje v Črni gori. S tem je morda v nevarnosti tudi kupnina za delničarje, zlasti del, ki naj bi ga prevzemniki zagotovili v obliki obveznic.

17 evrov ni dovolj

Medij: Primorske novice Avtorji: S. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 07. 12. 2011 Stran: 3

Svet delavcev o prevzemni ceni za Plamo-pur Svet delavcev Plame pur ocenjuje, da je cena, ki jo v prevzemni ponudbi ponujajo prevzemniki, prenizka. Zato menijo, da ni smiselno, da zaposleni in mali delničarji zdaj prodajo svoje delnice. "Vsak se bo na koncu odločil sam," še pravi član sveta delavcev Andrej Muha.


HRUŠICA ► Prevzemniki - sklad Moneta ter družbe AG, Plasta in Termoplasti-plama - za delnico Plame-pur ponujajo 17 evrov; gotovinsko plačilo v celoti velja v primeru, da lastnik proda 534 ali manj delnic, nad to količino pa velja kombinirano plačilo: za vsako delnico bi dobil po 15 evrov, po dva evra pa v obveznicah. To pomeni, da bi za vsakih dopolnjenih 535 delnic dobil v denarju izplačanih 8026,15 evra, poleg tega pa še eno obveznico. Če pa bi prodal natanko 534 delnic, bi dobil 9078 evrov.

Svet delavcev Plame-pur se je včeraj sestal s predstavniki sindikatov, upravo in predstavniki prevzemnikov. Ti so jim orisali, kako vidijo prihodnost podjetja, predstavili so jim tudi vizijo poslovanja in razvoja.

Bo po volitvah na borzi bolje?

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze in denar Datum: 05. 12. 2011 Stran: 14

BORZNA KRONIKA

»Tisti, ki boste glas oddali za Mirana Potrča (SD), boste glas vložili v dobro naložbo, ki bo dvignila borze in delnice na borzi,« je pred volitvami leta 2008 izjavil nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan. Če potegnemo črto: od zadnjih rednih volitev je SBI TOP izgubil 60 odstotkov.


V zadnjem tednu pred predčasnimi volitvami je bilo na ljubljanski borzi za štiri milijone evrov prometa, več kot polovico z delnico novomeške Krke - ta je sicer za sklad lastnih delnic kupila 472 tisoč delnic. Po prometu na drugem mestu je Mercator, s katerim je bilo za 560 tisoč evrov prometa. Zdi se, da se prevzem, ki naj bi ga izpeljal Agrokor, oddaljuje, saj plahni interes špekulantov za nakup tega papirja.

Triglav danes v družbi najboljših

Tečajnica se še kar krajša

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze in denar Datum: 04. 07. 2011 Stran: 16

TEDENSKI PREGLED

Ta teden se začnejo objave polletnih rezultatov »blue chipov«.

Zmagovalec minulega tedna je bila sicer nelikvidna družba Plama-pur, ki se je ob prometu 30 tisoč evrov podražila za 7,14 odstotka. Finetol bo po skupščini v začetku avgusta zapustil ljubljansko borzo.
 
Minuli teden je bilo z dvema papirjema več kot za milijon evrov prometa - prvi je bil z 2,23 milijona evrov Krka, drugi pa z 1,13 milijona evrov Petrol, skupaj 4,96 milijona evrov, le s 25 papirji je bilo več kot za 10 tisoč evrov poslov.
 
Tečajnica na ljubljanski borzi se sicer vztrajno krajša, prva kandidatka za odhod je Marina Portorož , kjer bodo 25. julija odločali o iztisnitvi malih delničarjev, odpravnina je tako kot ob prevzemu 65 evrov.
 
Ko se špekulanti močno opečejo
 

Plama-pur, Podgrad

Datum skupščine: 
01.06.2011 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Podgrad 17,6244 Podgrad.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.