Plama-pur

Mali delničarji napovedali tožbe na skupščinske sklepe družbe Plama-pur

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastijan Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 04. 2012 Stran: 19

Na skupščini družbe Plama-pur so mali delničarji napovedali izpodbojne tožbe na izglasovane sklepe o iztisnitvi malih delničarjev, o izvolitvi Aleša Musarja za člana upravnega odbora in o spremembi statuta.

Čeprav je bilo na skupščini prisotnega več kot 95 odstotkov kapitala, se po oceni predsednika društva malih delničarjev MDS Rajka Stankoviča skupščine sploh ni udeležil glavni delničar. Zato je Stankovič predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka o iztisnitvi malih delničarjev, vendar njegov predlog ni bil podprt. V MDS so pojasnili, da ima po zakonu o gospodarskih družbah status glavnega delničarja le en delničar, ne pa skupina delničarjev, ki delujejo usklajeno. »Enako je menil tudi priznani strokovnjak gospodarskega prava, kije še dodatno izpostavil, da mora biti v času glasovanja na skupščini samo en delničar lastnik več kot 90 odstotkov delnic,« so dodali v MDS. Pri tem naj bi odškodnino 233 malim delničarjev (skupaj obvladuje 9,55-odstotni delež) za iztisnitev v višini 17 evrov, kolikor je znašala prevzemna cena, izplačalo Termoplasti-Plama. Slednji ob vladuje le 0,04-odstotni lastniški delež družbe.

Spomnimo, da je konzorcij, ki so ga sestavljali črnogorski sklad Moneta (prek družbe S. T. Hammer ga obvladujejo Aleš Musar, Marko Konic in Rok Habinc), ljubljanski holding AG, podjetje Plasta dolenjskega poslovneža Franca Freliha in Termoplastika-Plama, konec lanskega leta prevzel podjetje Plama-pur. Pred prevzemom je Plasta obvladovala skoraj četrtino delnic družb. Prevzemniki so s prevzemno ponudbo pridobili skoraj 63 odstotkov delnic. Upoštevajoč kupnino 17 evrov za delnico to pomeni, da so za nakup delnic odšteli 7,3 milijona evrov. Pri tem velja izpostaviti, da je imela družbakonec lanskega leta 5,4 milijona evrov bilančnega dobička. V primeru, da si ga bodo novi lastniki po hitrem postopku izplačali, bi to pomenilo, da je bil velik del prevzema financiran s sredstvi družbe Plama-pur.

Sklep o imenovanju Musarja v upravni odbor (po novem bodo imeli v družbi enotirni sistem upravljanja), pa namerava MDS pri pristojnem sodišču izpodbijati, ker po zakonu v upravnem odboru na vsaka dva člana predstavnika kapitala zaposlenim pripada en predstavnik. Na skupščini so delničarji še odločili, da bo dosedanji predsednik uprave Radoš Gregorčič po novem glavni izvršni direktor.

Mali delničarji Plame pur napovedali izpodbojne tožbe

Medij: Primorske novice Avtorji: S. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 12. 04. 2012 Stran: 3
Plama pur uvaja enotirni sistem, male lastnike pa bi iztisnili. Mali delničarji Plame pur napovedali izpodbojne tožbe


Plama pur prehaja na enotirno upravljanje, male delničarje pa čaka iztisnitev. Tako so delničarji sklenili na nedavni skupščini, skupina malih delničarjev pa pravi, da so sklepi v nasprotju z zakoni, in napoveduje izpodbojne tožbe.

PODGRAD ► Delničarji Plame pur so sklenili, da bo družba z dvotirnega sistema upravljanja prešla na enotirnega, za kar so spremenili tudi statut. V upravnem odboru bodo tako sedeli Franc Frelih, Marko Konic in Aleš Musar, eno mesto pa je namenjeno članu, ki ga izbere svet delavcev. Dosedanji direktor Radoš Gregorčič bo delo nadaljeval kot glavni izvršni direktor. Društvo malih delničarjev Slovenije (MDS), ki je na skupščini zastopalo skoraj pet odstotkov malih lastnikov, bo ta sklep izpodbijalo. "Zakon namreč določa, da v upravnem odboru na vsaka dva člana, ki ju predlagajo predstavniki kapitala, zaposlenim pripada po en predstavnik.

Mi imamo v upravnem odboru tri predstavnike kapitala in enega predstavnika zaposlenih," opozarja vodja odbora MDS Marjan Dekleva. Doslej je bil član nadzornega sveta iz vrst zaposlenih, poslej pa bo - tako je odločil svet delavcev - kot predstavnik zaposlenih sedel v upravnem odboru.

Dekleva je imenu MDS napovedal še tožbo glede sklepa iztisnitve. Opozarja, da podjetje nima lastnika s statusom glavnega delničarja (z več kot 90 odstotki delnic), temveč da si je to vlogo pripisala skupina delničarjev, ki delujejo usklajeno.

Podjetnik Franc Frelih: Letos načrtujemo sto milijonov prihodkov!

Medij: Finance Avtorji: Bertoncelj Mateja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 04. 04. 2012  Stran: 7

Frelih bo zidal v Šentrupertu, Srbiji in ruskem Togliattiju

Kako do sto milijonov prihodkov? »Merimo na kupce iz tujine in nove posle. Skupaj z ruskim partnerjem bo imelo naše podjetje SEP v Togliattiju v Rusiji proizvodnjo rezervoarjev za vodo za avtomobile. V Šentrupertu bomo v Plasti postavili nov obrat, v Srbiji želimo zgraditi distribucijsko skladišče,« napoveduje podjetnik Franc Frelih.


Podjetnik Franc Frelih, javnosti sicer komaj poznan, je lastnik oziroma solastnikpetih podjetji, ki imajo skupaj več kot 620 zaposlenih Njegov letošnji načrt je ustvariti sto milijonov evrov prihodkov in pet milijonov evrov čistega dobička.

Franc Frelih je proizvodnjo plastičnih folij začel po končani ekonomski fakulteti leta 1980 v družbi PLASTA v Šentrupertu. Konec leta 2002 je kupil bližnje podjetje za pijače DANA iz Mirne in ga rešil iz rdečih številk. Leta 2003 je po izglasovani prisilni poravnavi prevzel Plasti konkurenčno podjetje TERMOPLASTI PLAMA iz Podgrada pri Ilirski Bistrici, letos pa skupaj s podjetjem Moneta prevzel še sosednjo družbo PLAMA-PUR. Pred šestimi leti je s partnerjem iz Francije ustanovil podjetje SEP, ki dela predvsem za avtomobilsko industrijo.

Ves dobiček ostaja v podjetjih za razvoj

Mali delničarji Plame-Pur pred izstisnitvijo

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 03. 2012 Stran: 23

Štiri družbe, ki so konec lanskega leta v okviru prevzemne ponudbe povečale lastniški delež v družbi Plamapur iz Podgrada na več kot 90 odstotkov, nameravajo iztisniti preostale delničarje. Na dnevni red skupščine v začetku aprila je tako uvrščen predlog, da se za vsako preostalo delnico 9,54-odstotnega deleža družbe izplača nadomestilo v višini 17 evrov.

Plama-pur Podgrad

Datum skupščine: 
06.04.2012 - 10:00
Naslov: 
na sedežu Družbe Plama-pur v Podgradu.
Status: 
arhivirana

Dekleva: Plamo-pur bodo prodali naprej

Medij: Primorske novice Avtorji: S. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 09. 01. 2012 Stran: 3

V svetu delavcev Plame-pur opozarjajo na usklajeno delovanje prevzemnikov in uprave

"Razočarani smo, in to močno. Očitno je, da prevzemniki na eni strani ter uprava in nadzorni svet Plame-pur na drugi strani delujejo usklajeno, prevzema pa nihče ni preprečil," z grenkobo v glasu pravi Marjan Dekleva, predsednik sveta delavcev, nadzornik in mali delničar Plame-pur.

HRUŠICA ► Marjan Dekleva je Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) poslal prijavo in opozoril, na usklajeno delovanje med prevzemniki (črnogorski sklad Moneta ter družbe AG, Plasta in Termoplasti-plama) in vodstvom družbe Plama-pur. Dokaz za to vidi v dejstvu, da uprava ni uporabila sklada lastnih delnic, ki je sicer namenjen obrambi pred špekulativnim oziroma sovražnim prevzemom.

Dekleva je tudi prepričan, da prevzemniki razpolagajo z notranjimi informacijami. V obrazcu za ATVP je zapisal, da je Tomaž Lahajner, ki je prek Siventa solastnik Monete, nekdanji nadzornik Plame-pur in da je bil v tej vlogi seznanjen z možnimi prevzemniki iz EU. Zapisal je še, da je sedanja nadzornica Plame-pur Andreja Cirman partnerka Marka Konica, ki je sicer solastnik družbe S. T. Hammer in obvladuje družbo Moneta DZU.

Upravljalec Monete: Sredstva za delnice Plame-Pur investirana, ne prisvojena

Medij: STA Avtorji: STA Teme: mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 11. 2011 Termin: 19.33
 
Ljubljana - Prevzem družbe Plama-Pur je morda celo najboljša naložba sklada Moneta, zato 6,7 milijona evrov, kolikor je sklad namenil za prevzem, niso prisvojena, ampak dobro investirana sredstva, je v odzivu na petkovo pisanje črnogorskega portala Vijesti danes sporočil vodja družbe, ki upravlja s skladom, Gregor Kopriva.
 
Portal Vijesti je v petek pisal, da je bil prevzem Plame-Pur, ki so ga izvedli Fond zajedničkog ulaganja Moneta iz Podgorice ter slovenske družbe AG, Plasta in Termoplasti-plama, nezakonit in da so si Slovenci pri tem postopku na račun Monete prisvojili več milijonov evrov.
 
Zaradi nespoštovanja odločitev črnogorskega regulatorja kapitalskega trga naj bi prišlo do prenosa več milijonov evrov s črnogorskega sklada v Slovenijo, pri tem pa naj bi bili oškodovani manjšinski delničarji Monete. Še konec tretjega četrtletja 2010 naj bi bilo na računu Monete okoli 19 milijonov evrov, ki jih je fond iztržil s prodajo delnic Elektroprivrede leta 2009, pred objavo prevzemne ponudbe za Plamo-pur pa le še 8,77 milijona evrov.
 
Kopriva, ki je izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom Moneta in predsednik upravnega odbora družbe AG, je v današnjem sporočilu izrazil mnenje, da je prevzem Plame-Pur eden izmed uspehov sklada in morda celo njegova najboljša investicija.
 
Sredstva, ki jih je Moneta namenila za nakup delnic Plame-Pur - 6,7 milijonov evrov in obveznice - po njegovih besedah torej niso "prisvojena", ampak investirana "daleč bolje kot v katerekoli druge vrednostne papirje iz portfelja sklada".
 
Kopriva dodaja, da je diverzifikacija portfelja nujna, zlasti ko so lokalne borze zelo slabo likvidne. Sklad Moneta je sicer še vedno najbolj izpostavljen črnogorskemu tržišču, saj ima tam 55 odstotkov vrednosti naložb, je dejal.
 

Vjesti: Lastniki Monete ne spoštujejo odločbe KHOV - Slovenci pobrali še vsaj 5,3 mio EUR

 
Niso jih upoštevali:  Komisija za vrednostne papirje
 
Komisija za vrednostne papirje (Komisija za hartije hartije od vrijednosti Crne Gore (KHOV)) ni uspela ustaviti protizakonitega prevzema slovenske družbe Plama Pur s strani investicijskega sklada Moneta in njenih slovenskih partnerjev.  
 
Nespoštovanje odločb črnogorskega regulatorja kapitalskega trga je privedlo do več milijonskega prenosa denarja iz računa domačega sklada v Slovenijo, v škodo manjšinskih delničarjev Monete – državljanov Črne gore, katerih lastniški deleži v tem skladu že leta izgubljajo svojo vrednost.  
 
Z dvomljivo izvedenim nakupom delnic v državi in regiji so si povezane slovenske družbe, ki so jim botrovali direktor družbe, ki upravlja sklad Moneta, Gregor Kopriva, člani NS Monete, po vsej verjetnosti pa tudi partnerji iz slovenske skupine ST Hamer, ki že leta obvladuje družbo za upravljanje sklada Moneta, do sedaj v škodo manjšinskih delničarjev izplačale več kot 10 mio EUR. KHOV je bil pri tem brez uspeha ali se s tem sploh ni ukvarjal. celo brez uspeha.
 
 

V času praznovanj v Črni gori, so pred nekaj dnevi na slovenskih spletnih portalih  objavili informacijo, da sta holding AG, za katerimi stojijo dr. Aleš Musar, Marko Konič in Rok Habinc (ki obvladujejo ST Hamer) in Moneta, ter družba Plasta v lasti Franca Freliha, skladno z delničarskim sporazumom opravili prevzem družbe Plama Pur d.d. Slovenski mediji so še sporočili, da odločba črnogorske Komisije za vrednostne papirje ni mogla vplivati na prevzem delnic omenjene slovenske družbe, saj je navedeni konzorcij prevzel še okrog 60 odstotkov delnic, ter sedaj obvladuje okoli 90 odstotkov delnic družbe Plama Pur.

Ta teden močno pozitiven

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 31. 12. 2011 Stran: 9

Osrednji borzni indeks Ljubljanske borze (SBI TOP) je pričel teden pri zgodovinsko najnižji vrednosti 569,12 indeksne točke, a je v zadnjem tednu tega leta le poskočil na 589,58 točk ali za 3,6 odstotka. Z občutno rastjo tečaja se lahko v zadnjem tednu pohvali delnica novomeške Krke, ki je s 50,5 odskočila na 52,9 evra.

Precejšnjo rast, s 136 na 147 evrov, so imele v iztekajočem se tednu, ko se je sicer trgovalo le tri dni, tudi delnice Mercatorja. Morda investitorji menijo, da je Mercatorjeva prevzemna namera za Pivovarno Laško zgolj zavlačevanje pri morebitnem Agrokorjevem prevzemu Mercatorja, kakor čez čas morebitna resna prevzemna ponudba za skupino laške pivovarne, s katero bi se v Mercatorju posredno dokopali tudi do 23,34 odstotka svojih delnic. Število Mercatorjevih delničarjev (15.610) upada, tuji investitorji pa so v decembru lastništvo s 17,16 povečali na 17,44 odstotka vseh delnic Mercatorja.

Po objavi, da namerava na februarski skupščini delničarjev pridobiti soglasje za nakup do 10 odstotkov lastnih delnic (te bi lahko bile uporabljene tudi za vzporedno kotacijo na kakšni od tujih borz), pa so delnice velenjskega Gorenja s 4,2 evra porasle na 5 evrov.

Kljub nasprotovanju črnogorskega regulatorja prevzem Plame-Pur uspešen

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 30. 12. 2011 Stran: 24
 
Ljubljana - Črnogorskemu regulatorju kapitalskega trga kljub nekaterim drugačnim pričakovanjem ni uspelo preprečiti prevzema Plame-Pur, ki so ga izpeljali ljubljanski holding AG, črnogorski investicijski sklad Moneta, ki ga prek družbe S. T. Hammer obvladujejo Aleš Musar, Marko Konič in Rok Habinc, ter družba Plasta dolenjskega poslovneža Franca Freliha. Prevzemnikom je s prevzemno ponudbo uspelo pridobiti še dodatnih 60 odstotkov delnic Plame-Pur, kar pomeni, da obvladujejo že skoraj 90 odstotkov podgrajskega proizvajalca izdelkov iz plastične mase.
 
Spomnimo, da je zaradi kršitve zakona o investicijskih skladih črnogorska komisija za trg vrednostnih papirjev od sklada Moneta zahtevala, da nemudoma razdre delničarski sporazum, istoimenski družbi za upravljanje pa je začasno odvzela dovoljenje za delo. Toda, kot pojasnjujejo na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, to ne more oziroma ni moglo vplivati na prevzem, ki se izvaja v Sloveniji.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.