Mlinotest

Kaj vse je čudno pri menedžerskem prevzemu Mlinotesta?

Medij: Finance (Dogodki in ozadja) Avtorji: Jurij Šimac Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 08. avg.. 2016 Stran: 4

Od odpoklica posojil, blokiranega računa do »delavskega prevzema«

Prevzemna ponudba za Mlinotest, pred dnevi jo je objavila menedžerska družba Mlino, odpira več vprašanj, denimo, kako bodo prevzemniki posel financirali in ali se v posel še lahko vmeša sodišče. Transakcijski račun podjetja Mlino, prek katerega poteka prevzem, je še vedno blokiran.


Družba Mlino, kije v večinski lasti menedžerjev Mlinotesta, je prejšnji teden objavila ponudbo za prevzem Mlinotesta - za ponujajo 1,1 evra. Prevzem je med malimi delničarji Mlinotesta dvignil precej prahu, pogledali smo, kje so se in kje se bodo lomila kopja.

To ni delavski, ampak menedžerski prevzem

"Denar za prevzem je deponiran"

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Denis Sabadin Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 05. avg.. 2016 Stran: 4

Mlino odgovarja predsedniku VZMD v zvezi s prevzemom Mlinotesta 

Podjetje Mlino, ki je na preostale delničarje naslovilo prevzemno ponudbo za delnice družbe Mlinotest, je včeraj zanikalo, da bi šlo za tajkunski prevzem s problematičnim financiranjem. Potrdilo je, da ima blokiran transakcijski račun, a je kljub temu denar za odkup delnic že deponiran. 


AJDOVŠČINA ► Na trditve predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča o problematičnem prevzemu družbe Mlinotest in blokiranem računu podjetja Mlino, ki jih je izrekel v sredinih Primorskih novicah, so v Mlinu odgovorili z izjavo za javnost, v kateri poudarjajo, da bodo vse obveznosti iz prevzemnega postopka lahko poravnali. 

"Mlino je zagotovil skoraj 2, 7 milijona evrov, ki jih je za namen prevzema deponiral pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Vsi zakonski pogoji za prevzemno ponudbo so v celoti izpolnjeni, kar potrjuje tudi izdano dovoljenje ATVP, da Mlino lahko objavi prevzemno ponudbo," je zapisal direktor Mlina d.o.o. Franko Peric. Pri tem je poudaril, da ne gre za tajkunski prevzem, saj so bili k vplačilu ustanovnega kapitala za podjetje Mlino povabljeni vsi zaposleni. 

Za delnico ponujajo četrtino borzne cene

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: STA, (S.K.) Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 03. avg.. 2016 Stran: 4

Mlino za vse preostale delnice Mlinotesta ponuja 1,10 evra - VZMD napoveduje ukrepe

Družba Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, je včeraj objavila prevzemno ponudbo za preostalih skoraj 23 odstotkov delnic ajdovske družbe, ki jih skupaj z Občino Ajdovščina in Vipa Holdingom, s katerima deluje usklajeno, še nima v lasti. Za delnico ponuja 1,10 evra, ponudba pa velja do vključno 31. avgusta. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) napovedujejo ukrepe.


AJDOVŠČINA ► Družba Mlino ima že zdaj v lasti 23,07 odstotka delnic Mlinotesta, skupaj z ajdovsko občino, ki je lastnica 6,2-odstotnega deleža, in 48,01-odstotno lastnico, družbo Vipa Holding v likvidaciji, s katerima deluje usklajeno, pa je njen delež 77,28 odstotka. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostali 22,72-odstotni delež Mlinotesta.

Kmalu prevzemna ponudba za Mlinotest

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Sonja Ribolica Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 05. jul.. 2016 Stran: 5

Mlino v navezi s Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina pripravlja prevzemno ponudbo

Delničarji Mlinotesta lahko predvidoma v drugi polovici julija pričakujejo prevzemno ponudbo za vse delnice tega ajdovskega podjetja. Pripravlja jo družba Mlino z navezi z Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina. Z njima je namreč sklenila pogodbo o sodelovanju pri prevzemni ponudbi.


AJDOVŠČINA ► Družba Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, krepi lastništvo v ajdovskem pekarskem podjetju.

Mlino že obvladuje Vipo Holding

Potem ko je maja lani od družbe Vipa nepremičnine kupca 23,1-odstotni delež Mlinotesta, je pred dnevi postala lastnica skoraj 80 odstotkov družbe Vipe Holding v likvidaciji, kije 48-odstotna lastnica Mlinotesta.

Včeraj pa je Mlino v sodelovanju Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina, ki ima šestodstotni delež v Mlinotestu, objavil prevzemno namero za odkup preostalih delnic tega ajdovskega podjetja.

Iz Mlinotesta o višjih dividendah...

Medij: In Store (Ostalo) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 31. maj. 2016 Stran: 10

Uprava in nadzorniki Mlinotesta so prejšnji teden glede odločitev s skupščine predlagali po 0,17 evra dividende, a so delničarji izglasovali nasprotni predlog Vipe Holding, ki je predlagala 0,43 evra dividende. Mlinotest bo tako za dividende skupaj namenil 1,48 milijona evrov. Za InStore so nam s sedeža podjetja to odločitev še dodatno pojasnili in odgovorili na naša dodatna vprašanja:

  • Kdo je napovedal izpodbojno tožbo glede delitve dobička v višini 0,43 evra/delnico?
  • Kdo vse je glasoval za novo (potrjeno) višino dividende? Kdo proti?
  • Koliko glasovalnih pravic (v %) je bilo zastopano na skupščini? Kdo je manjkal?

Vsklicu skupščine Mlinotesta d. d. sta uprava in nadzorni svet predlagala sklep, da se del bilančnega dobička poslovnega leta 2015 v višini 585.100,73 evra uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda bi v tem primeru znašala 0,17 evra bruto na delnico. Na skupščini je delničar Vipa Holding d. d. - v likvidaciji predlagal, da znaša dividenda 0,43 evra bruto na delnico, potrebna razlika pa se sprosti iz drugih rezero družbe Mlinotest. In tak sklep je skupščina tudi potrdila.

Višje dividende iz Mlinotesta

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: N. R. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 19. maj. 2016 Stran: 5

Nadzorniki brez razrešnice 

Mlinotestovi delničarji bodo dobili dvakrat višje dividende, kot sta predlagala uprava in nadzorni svet. Na skupščini včeraj so namreč podprli predlog o višjih dividendah. 

AJDOVŠČINA ► Uprava in nadzorniki so predlagali po 0,17 evra dividende. A delničarji so izglasovali nasprotni predlog Vipe Holding, ki je predlagala 0,43 evra dividende. Mlinotest bo tako za dividende skupaj namenil 1,48 milijona evrov. 

Bilančni dobiček za lani sicer znaša dobrih 825.400 evrov. Ker je to premalo za izplačilo izglasovanjih dividend, bodo zanje namenili še del rezerv iz dobička, skupaj torej slab poldrugi milijon evrov. Dividende bodo izplačali do srede junija. Vseslovensko združenje malih delničarjev je že napovedalo, da bo ta sklep izpodbijalo. 

Delničarji so upravi za lani podelili razrešnice, brez nje pa so ostali tedanji nadzorniki - Borut Kuharic, Silvan Peršolja in Nataša Krajnc. 

Nova nadzornika v Mlinotestu

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 08. 01. 2016 Stran: 3

AJDOVŠČINA ► Mlinotest ima nova nadzornika, to sta Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Na skupščini, ki so jo sklicali na zahtevo podjetja Mlino in Občine Ajdovščina, so odpoklicali nadzornika Boruta Kuharica in Silvana Peršolja. Mlino in občina sta za nova nadzornika predlagala Vodopivca in Mitjo Premrla, a delničarji so podprli nasprotni predlog Vipe Holdinga v likvidaciji in za nova nadzornika imenovali Vodopivca in Gombača. Ob imenovanju se je Gombač, sicer likvidacijski upravitelj Vipe Holdinga, zavezal, da bo v primeru prodaje 48-odstotnega deleža, ki ga ima v Mlinotestu družba Vipa Holding v likvidaciji, kot nadzornik odstopil in omogočil novemu lastniku imenovanje svojega nadzornika. Vseslovensko združenje malih delničarjev napoveduje možnost izpodbojnih tožb.

Delničarjem Žita trikrat višja dividenda

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 11. 06. 2013 Stran: 8

Na včerajšnji skupščini Žita društvo MDS, kije imelo 23 odstotkov glasovalnih pravic, ni uspelo z nasprotnim predlogom, da se v nadzorni svet izvoli Rajko Stankovič, saj je predlog dobil 49,26-odstotno podporo. Tako je bil z 52,97-odstotno večino za člana nadzornega sveta Žita ponovno imenovan Adrijan Rožič iz Kada. So pa delničarji potrdili predlog o višji dividendi, in sicer v skupni višini 2,99 evra bruto za posamezno delnico - sprva je bila predvidena dividenda en evro bruto. Delničarka Modra zavarovalnica je kot predlagateljica razširitve dnevnega reda zahtevala, da bi se delničarji na skupščini seznanjali z dokumentacijo, ki je povezana s prenosom zemljišč z matične družbe na hčerinsko družbo Šumi. Delničarji so namesto prvotnega predloga sprejeli nasprotni predlog Soda. Ta predvideva, da bo vpogled v dokumentacijo omogočen vsem zainteresiranim delničarjem, uprava pa je na skupščini podala poročilo v zvezi z omenjenimi posli, v katerem je pojasnila, da je razlog za prenos nepremičnine in delnic Mlinotesta ter Mlinopeka bil dokapitalizacija hčerinske družbe Šumi.

Boj za delitev dobička se zaostruje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 06. 2013 Stran: 7

Skupščine

Delničarji letos očitno ne bodo ponovno pristali na nižje dividende kot leto prej. Samo 50 največjih analiziranih podjetij bo moralo letos izplačati med 240 in 300 milijoni evrov dividend, medtem ko so vse slovenske delniške družbe lani izplačale za zgolj 437 milijonov evrov dividend.


Upravam največjih slovenskih družb bo, kot kaže, letos uspelo zadržati dosti manjši delež ustvarjenih dobičkov kot v preteklih letih. Če so se lastniki delniških družb še lani »zadovoljili« z vsega 437 milijoni evrov dividend, so se letos njihovi apetiti precej povečali, kar se odraža tudi v povečanem številu zahtev za izplačilo višjih dividend.

Mali delničarji so v preteklosti že večkrat zahtevali višje dividende, vendar jih je v nemalo primerih preglasovala država, ki pa je letos očitno spremenila svoj pogled na dividendno politiko. Tako je Slovenska odškodninska družba (Sod) letos že predlagala oziroma dosegla izplačilo višjih dividend v Petrolu, Termah Olimia, Salusu in Aerodromu Ljubljana, prvič pa je moral na zahtevo države vmesne dividende izplačati tudi Telekom Slovenije. Višje dividende od prvotno predlaganih bodo morali letos izplačati v Cinkarni Celje, Tovarni olja Gea in Prvi Group, zahtevo za izplačilo višjih dividend pa je pričakovati tudi na skupščinah Krke, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Žita, Letrike in nekaterih preostalih večjih podjetij.

Mlinotest

Datum skupščine: 
28.06.2013 - 08:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.