Mlinotest

Za delnico ponujajo četrtino borzne cene

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: STA, (S.K.) Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 03. avg.. 2016 Stran: 4

Mlino za vse preostale delnice Mlinotesta ponuja 1,10 evra - VZMD napoveduje ukrepe

Družba Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, je včeraj objavila prevzemno ponudbo za preostalih skoraj 23 odstotkov delnic ajdovske družbe, ki jih skupaj z Občino Ajdovščina in Vipa Holdingom, s katerima deluje usklajeno, še nima v lasti. Za delnico ponuja 1,10 evra, ponudba pa velja do vključno 31. avgusta. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) napovedujejo ukrepe.


AJDOVŠČINA ► Družba Mlino ima že zdaj v lasti 23,07 odstotka delnic Mlinotesta, skupaj z ajdovsko občino, ki je lastnica 6,2-odstotnega deleža, in 48,01-odstotno lastnico, družbo Vipa Holding v likvidaciji, s katerima deluje usklajeno, pa je njen delež 77,28 odstotka. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostali 22,72-odstotni delež Mlinotesta.

Kmalu prevzemna ponudba za Mlinotest

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Sonja Ribolica Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 05. jul.. 2016 Stran: 5

Mlino v navezi s Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina pripravlja prevzemno ponudbo

Delničarji Mlinotesta lahko predvidoma v drugi polovici julija pričakujejo prevzemno ponudbo za vse delnice tega ajdovskega podjetja. Pripravlja jo družba Mlino z navezi z Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina. Z njima je namreč sklenila pogodbo o sodelovanju pri prevzemni ponudbi.


AJDOVŠČINA ► Družba Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, krepi lastništvo v ajdovskem pekarskem podjetju.

Mlino že obvladuje Vipo Holding

Potem ko je maja lani od družbe Vipa nepremičnine kupca 23,1-odstotni delež Mlinotesta, je pred dnevi postala lastnica skoraj 80 odstotkov družbe Vipe Holding v likvidaciji, kije 48-odstotna lastnica Mlinotesta.

Včeraj pa je Mlino v sodelovanju Vipo Holdingom in Občino Ajdovščina, ki ima šestodstotni delež v Mlinotestu, objavil prevzemno namero za odkup preostalih delnic tega ajdovskega podjetja.

Iz Mlinotesta o višjih dividendah...

Medij: In Store (Ostalo) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 31. maj. 2016 Stran: 10

Uprava in nadzorniki Mlinotesta so prejšnji teden glede odločitev s skupščine predlagali po 0,17 evra dividende, a so delničarji izglasovali nasprotni predlog Vipe Holding, ki je predlagala 0,43 evra dividende. Mlinotest bo tako za dividende skupaj namenil 1,48 milijona evrov. Za InStore so nam s sedeža podjetja to odločitev še dodatno pojasnili in odgovorili na naša dodatna vprašanja:

  • Kdo je napovedal izpodbojno tožbo glede delitve dobička v višini 0,43 evra/delnico?
  • Kdo vse je glasoval za novo (potrjeno) višino dividende? Kdo proti?
  • Koliko glasovalnih pravic (v %) je bilo zastopano na skupščini? Kdo je manjkal?

Vsklicu skupščine Mlinotesta d. d. sta uprava in nadzorni svet predlagala sklep, da se del bilančnega dobička poslovnega leta 2015 v višini 585.100,73 evra uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda bi v tem primeru znašala 0,17 evra bruto na delnico. Na skupščini je delničar Vipa Holding d. d. - v likvidaciji predlagal, da znaša dividenda 0,43 evra bruto na delnico, potrebna razlika pa se sprosti iz drugih rezero družbe Mlinotest. In tak sklep je skupščina tudi potrdila.

Višje dividende iz Mlinotesta

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: N. R. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 19. maj. 2016 Stran: 5

Nadzorniki brez razrešnice 

Mlinotestovi delničarji bodo dobili dvakrat višje dividende, kot sta predlagala uprava in nadzorni svet. Na skupščini včeraj so namreč podprli predlog o višjih dividendah. 

AJDOVŠČINA ► Uprava in nadzorniki so predlagali po 0,17 evra dividende. A delničarji so izglasovali nasprotni predlog Vipe Holding, ki je predlagala 0,43 evra dividende. Mlinotest bo tako za dividende skupaj namenil 1,48 milijona evrov. 

Bilančni dobiček za lani sicer znaša dobrih 825.400 evrov. Ker je to premalo za izplačilo izglasovanjih dividend, bodo zanje namenili še del rezerv iz dobička, skupaj torej slab poldrugi milijon evrov. Dividende bodo izplačali do srede junija. Vseslovensko združenje malih delničarjev je že napovedalo, da bo ta sklep izpodbijalo. 

Delničarji so upravi za lani podelili razrešnice, brez nje pa so ostali tedanji nadzorniki - Borut Kuharic, Silvan Peršolja in Nataša Krajnc. 

Nova nadzornika v Mlinotestu

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 08. 01. 2016 Stran: 3

AJDOVŠČINA ► Mlinotest ima nova nadzornika, to sta Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Na skupščini, ki so jo sklicali na zahtevo podjetja Mlino in Občine Ajdovščina, so odpoklicali nadzornika Boruta Kuharica in Silvana Peršolja. Mlino in občina sta za nova nadzornika predlagala Vodopivca in Mitjo Premrla, a delničarji so podprli nasprotni predlog Vipe Holdinga v likvidaciji in za nova nadzornika imenovali Vodopivca in Gombača. Ob imenovanju se je Gombač, sicer likvidacijski upravitelj Vipe Holdinga, zavezal, da bo v primeru prodaje 48-odstotnega deleža, ki ga ima v Mlinotestu družba Vipa Holding v likvidaciji, kot nadzornik odstopil in omogočil novemu lastniku imenovanje svojega nadzornika. Vseslovensko združenje malih delničarjev napoveduje možnost izpodbojnih tožb.

Delničarjem Žita trikrat višja dividenda

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 11. 06. 2013 Stran: 8

Na včerajšnji skupščini Žita društvo MDS, kije imelo 23 odstotkov glasovalnih pravic, ni uspelo z nasprotnim predlogom, da se v nadzorni svet izvoli Rajko Stankovič, saj je predlog dobil 49,26-odstotno podporo. Tako je bil z 52,97-odstotno večino za člana nadzornega sveta Žita ponovno imenovan Adrijan Rožič iz Kada. So pa delničarji potrdili predlog o višji dividendi, in sicer v skupni višini 2,99 evra bruto za posamezno delnico - sprva je bila predvidena dividenda en evro bruto. Delničarka Modra zavarovalnica je kot predlagateljica razširitve dnevnega reda zahtevala, da bi se delničarji na skupščini seznanjali z dokumentacijo, ki je povezana s prenosom zemljišč z matične družbe na hčerinsko družbo Šumi. Delničarji so namesto prvotnega predloga sprejeli nasprotni predlog Soda. Ta predvideva, da bo vpogled v dokumentacijo omogočen vsem zainteresiranim delničarjem, uprava pa je na skupščini podala poročilo v zvezi z omenjenimi posli, v katerem je pojasnila, da je razlog za prenos nepremičnine in delnic Mlinotesta ter Mlinopeka bil dokapitalizacija hčerinske družbe Šumi.

Boj za delitev dobička se zaostruje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 06. 2013 Stran: 7

Skupščine

Delničarji letos očitno ne bodo ponovno pristali na nižje dividende kot leto prej. Samo 50 največjih analiziranih podjetij bo moralo letos izplačati med 240 in 300 milijoni evrov dividend, medtem ko so vse slovenske delniške družbe lani izplačale za zgolj 437 milijonov evrov dividend.


Upravam največjih slovenskih družb bo, kot kaže, letos uspelo zadržati dosti manjši delež ustvarjenih dobičkov kot v preteklih letih. Če so se lastniki delniških družb še lani »zadovoljili« z vsega 437 milijoni evrov dividend, so se letos njihovi apetiti precej povečali, kar se odraža tudi v povečanem številu zahtev za izplačilo višjih dividend.

Mali delničarji so v preteklosti že večkrat zahtevali višje dividende, vendar jih je v nemalo primerih preglasovala država, ki pa je letos očitno spremenila svoj pogled na dividendno politiko. Tako je Slovenska odškodninska družba (Sod) letos že predlagala oziroma dosegla izplačilo višjih dividend v Petrolu, Termah Olimia, Salusu in Aerodromu Ljubljana, prvič pa je moral na zahtevo države vmesne dividende izplačati tudi Telekom Slovenije. Višje dividende od prvotno predlaganih bodo morali letos izplačati v Cinkarni Celje, Tovarni olja Gea in Prvi Group, zahtevo za izplačilo višjih dividend pa je pričakovati tudi na skupščinah Krke, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije, Žita, Letrike in nekaterih preostalih večjih podjetij.

Mlinotest

Datum skupščine: 
28.06.2013 - 08:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana

Bojc išče bančno podporo za naskok na Mlinotest

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik/ Gospodarstvo Datum: 19. 01. 2013 

V naslednjih tednih bo predvidoma znano, ali bo predsedniku uprave Žita Janezu Bojcu uspelo uresničiti načrtovani prevzem ajdovske pekarske skupine Mlinotest.

Predsednik uprave Žita Janez Bojc je v zadnjih tednih začel pripravljati teren za prevzem ajdovske pekarske skupine Mlinotest, ki jo lastniško še vedno obvladuje Vipa Holding v likvidaciji. Po neuradnih informacijah naj bi namreč Bojc pri nekaterih bankah že začel preverjati, pod kakšnimi pogoji so te pripravljene sodelovati pri prevzemu Mlinotesta, prav tako pa naj bi se že začel dogovarjati tudi z Gorenjsko banko in Abanko Vipo, največjima upnicama Vipe Holdinga.

»Žito je imelo in še vedno ima interes za povečanje lastništva v Mlinotestu, saj med družbama po mojem mnenju še vedno obstajajo številne sinergije. Ali nam bo te želje uspelo uresničiti, pa ni odvisno le od nas,« nam je povedal Bojc, ki pa pogovorov z bankami ni želel komentirati.

Bojcu je sicer že konec lanskega leta uspelo nekoliko izboljšati kreditni potencial Žita, ki je z 10 hektarjev velikim zemljiščem v ljubljanskem BTC najprej dokapitaliziral Šumi nepremičnine, nato pa je slednji od Žita odkupil 17-odstotni paket delnic Mlinotesta in četrtinski delež murskosoboške družbe Mlinopek. Ker bi bilo lažje najti strateškega partnerja za Žito, če bi ta pred tem konsolidiral pekarsko dejavnost v Sloveniji, naj bi bili načrtom Bojca naklonjeni tudi večji lastniki Žita.

Mlinotest in igrice lastnikov, ki rešujejo sami sebe

Medij: Demokracija Avtorji: Kocjan Vida Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 15. 11. 2012 Stran: 26

Bodo še eno uspešno slovensko podjetje spravili pod vodo? To je vprašanje, ki se že nekaj časa postavlja ob pogledu na vse, kar se dogaja v družbi Mlinotest iz Ajdovščine in okrog njenih lastnikov.

Skoraj tretjinski delež podjetja Mlinotest iz Ajdovščine je družba Vipa Holding »parkirala« pri neznanem ljubljanskem podjetju GO! svetovalno podjetje, d. o. o.

V podjetju Mlinotest iz Ajdovščine se že nekaj časa soočajo z večjimi poslovnimi oziroma lastniškimi težavami. V zadnjem letu so podjetje že dvakrat dokapitalizirali, v obeh dokapitalizacijah pa je kot glavni igralec sodeloval večinski lastnik Mlinotesta, to je družba Vipa Holding, ki je od preteklega tedna v likvidaciji. Družba Vipa Holding, ki se je ukvarjala s holdinškim in portfeljskim upravljanjem, investicijskim svetovanjem in trženjem investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ie bila že dolgo v velikih težavah, julija letos pa je potihoma in čez noč prodala skoraj 30 odstotkov delnic Mlinotesta majhnemu in neznanemu podjetju GO! svetovalna, d. o. o., iz Ljubljane, ki pa kupnine še vedno ni plačalo. Po doslej znanih podatkih naj bi to v dogovoru z lastniki, to je družbo Vipa Holding, naredilo po obrokih. Več kot očitno je, da je družba Vipa Holding pred tem, ko so njeni lastniki sprejeli sklep o likvidaciji družbe, umaknila del svojega premoženja v »varne« roke. S tem so seveda izigrali upnike. Zelo pomembno je tudi to, v čigavih rokah bo na koncu pristalo pomembno ajdovsko podjetje Mlinotest.

Kaj se torej dogaja z Mlinotestom?

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.