KS Naložbe

Glede oškodovanja priča pritegnila tožilstvu

Medij: Delo  Avtorji: Cvetek Olga Teme: Mali delničarji  Rubrika / Oddaja: Kronika
Datum: 06. 07. 2010 Stran: 7

O spornih poslih Igorja Laha izpred 14 let včeraj zaslišali tudi Dušana Mramorja - Še en sodni izvedenec


O trgovanju z delnicami oziroma o spornih transakcijah izpred 14 let, zaradi katerih tožilstvo očita privatizacijskemu mogotcu Igorju Lahu zlorabo položaja direktorja družbe za upravljanje Divida (bil je tudi direktor pidov Kompas Sklad i in 2), bo mnenje izdelal še en sodni izvedenec.

Sicer pa je včeraj kot priča stopil pred sodnike dekan ljubljanske ekonomske fakultete dr. Dušan Mramor, nekdanji predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Agencija je sprožila preiskavo, ki je po Mramorjevih besedah potrdila sume oškodovanja pidov. ATVP je zato družbi za upravljanje Divida zaradi ugotovljenih kršitev vzela licenco za upravlianip skladov. Igor Lah je bil pred dvema letoma oproščen, a je višje sodišče po pritožbi tožilca Jožeta Valetiča sodbo razveljavilo in primer vrnilo v novo sojenje.

Sodniki so tako še enkrat vzeli pod drobnogled očitek tožilstva, da je Divida marca 1996 prodala Damjanu Plescu 5000 Mercatorjevih delnic po 2500 takratnih tolarjev, nato pa jih je za sklada, ki ju je upravljala, kupila po 9000 tolarjev. Lah je pridobil Plescu 32,5 milijona tolarjev oziroma nekaj več kot 135.600 evrov in s tem, zatrjuje tožilstvo, kršil zakon o investicijskih družbah in družbah za upravljanje, da mora družba za upravljanje paziti na pidove interese.

A Lah trdi, da s transakcijami ni nastala škoda - po njegovem je bil edini namen transakcije poslovni in v interesu pidov, hotel pa se je tudi izogniti plačilu davkov. Kakor je pojasnil včeraj, je Divida na neformalni predlog ATVP vrnila pidoma ugotovljeni primanjkljaj, saj mu je bilo rečeno, da ATVP v tem primeru ne bo sprožila postopka.

Posel na kratko

Medij: Dnevnik Avtorji: Nuredini Luki Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 22. 06. 2010 Stran: 24

SID banka Iskri Avtoelektriki posodila 12 milijonov evrov

Predsednik uprave družbe Iskre Avtoelektrike Edvin Sever in predsednik uprave SID banke Sibil Svilan sta včeraj podpisala pogodbo, s katero je Iskra Avtoelektrika pridobila desedetno posojilo za financiranje projekta Mehatronski sistemi za okolju prijazna transportna sredstva v višini 12 milijonov evrov. Pričakovani učinki projekta naj bi bila prodaja v višini 450 milijonov evrov, dodana vrednost 50.000 evrov na zaposlenega in rast deleža novih proizvodov v prodaji.


V upravni odbor PDP še Kandričeva in Prašnikar

Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba ter D.S.U. bodo na skupščini posebne družbe za podjetniško svetovanje PDP za dodatne člane upravnega odbora imenovali Metko Kandrič in Janeza Prašnikarja. Odločali bodo tudi o sejninah upravnega odbora, in sicer bo predsednik upravnega odbora za sejnine prejel 357 evrov bruto, preostala člana odbora pa 275 evrov bruto.

Nadzornikom Medexa 12.000 evrov nagrade

Delničarji Medexa bodo na skupščini 22. julija nadzornemu svetu podelili 12.000 evrov nagrade, kar pomeni, da bo vsak član za svoje delo prejel 4000 evrov nagrade. Bilančni dobiček v višini dobrih osmih milijonov evrov bo predvidoma ostal nerazporejen, po predlogu uprave pa se bo delniška družba tudi preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Največji lastnica družbe je preko svojega podjetja predsednica uprave Aleška Kandus Bencina, vnadzomem svetu pajemed drugim tudi njen soprog Gregor Bencina.

NFD po nakupih Maksime Investa

KS Naložbe

Datum skupščine: 
20.07.2010 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Status: 
arhivirana

Ne prepričajo niti visoke dividende

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 24. 05. 2010 Stran: 8

Investitorji na Ljubljanski borzi so imeli za sabo dokaj slab teden, podobno negativno vzdušje pa je bilo tudi na večini drugih svetovnih borz. V povprečju so delnice slovenskih podjetij pretekli teden izgubile dobre štiri odstotke vrednosti, merjeno z osrednjim indeksom SBI TOP, ki je petkovo trgovanje sklenil pri vsega 885 indeksnih točkah. Med najlikvidnejšimi delnicami so izgubile morda še najmanj vrednosti delnice novomeške Krke, ki so petkovo trgovanje sklenile pri 66 evrih. Ker društvo malih delničarjev MDS za letos predlaga namesto 1,10 evra bruto dividende na delnico Krke izplačilo 1,81, si morda nekateri investitorji obetajo tudi višjo dividendo.


Visoko dividendo, 7,2 evra, pa obljubljajo v Mercatorju, a to delnici najboljšega soseda ni pomagalo, da ne bi s 160 evrov zdrsnila na vsega 155 evrov. Podobno velja še za delnico Telekoma Slovenije, kjer, predvsem zaradi večinske lastnice države, nameravajo izplačati solidne tri evre dividende, a je delnica na krilih, resda majhne, četrtletne izgube, v petek komajda obstala nad vrednostjo 100 evrov. Očitno investitorji ne zaupajo, da bo novi upravi na čelu z Ivico Krajnčevičem uspelo preobrniti trende Telekomovega poslovanja v pozitivno smer. Pozitivne trende pa napovedujejo pri Petrolu, kjer naj bi leta 2014 že imeli 3,5 milijarde evrov letnih prihodkov, kar je 37 odstotkov nad načrtom za letošnje leto, čisti dobiček pa naj bi do leta 2014 rasel po povprečni 14-odstotni letni stopnji ter naj bi ga bilo leta 2014 že dobrih 73 milijonov evrov. Za četrtino naj bi porasla tudi količinska prodaja proizvodov iz nafte, število bencinskih servisov pa naj bi se povečalo za 29 odstotkov, na kijr 570. Kljub vsemu je vrednost delnice Petrola pretekli teden z 285 evrov upadla na 274 evrov.

Privatizacijski mogotec Igor Lah preko male ciprske družbe v prevzem KS Naložb

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 13. 05. 2010

LJUBLJANA - Ciprska družba Kalantia Limited privatizacijskega mogotca Igorja Laha je včeraj objavila ponudbo za prevzem KS Naložb, ki se izteče 10. junija. Kalantia za delnico KS Naložb 34.500 malim delničarjem ponuja vsega 1,2 evra, kar je sicer več kot je ta vredna na borzi, a hkrati nekajkrat manj, kot je konec decembra lani znašala knjigovodska vrednost delnice.


Sodeč o prevzemni ceni Lah KS Naložbe vrednoti na vsega 4,7 milijona evrov, medtem ko je imela družba konec minulega leta kar 30 milijonov evrov kapitala in le deset milijonov evrov posojil. Lah bi lahko tako odplačal kar polovico prevzema že, če bi izplačal bilančni dobiček, ki ga je bilo konec leta za 2,3 milijona evrov. Kakšne spremembe dividendne politike (KS Naložbe doslej niso izplačevale dividend) po prevzemu načrtuje Lah, ni znano, saj "stališča do bodoče dividendne politike še nima".

Po milijonskih nepremičninskih izgubah Lah preko Cipra v prevzem KS Naložb

Medij: Dnevnik  Avtorji: Mastjaž Polanič  Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik  Datum: 20. 04. 2010 Foto: Saša Despot, Matej Povše
 
Ljubljana - Največji lastnik KS Naložb, edine družbe iz poslovnega imperija Igorja Laha, ki še ima male delničarje, je postal neznani ciprski holding Kalantia Limited, ki ima s KS Naložbami še velike načrte.
 
Skrivnostna ciprska družba Kalantia Limited je včeraj objavila namero za prevzem KS Naložb, še pred tem pa je Igor Lah na Kalantio prenesel vse svoje delnice KS Naložb. Lah je sicer lani utrpel večdesetmilijonske izgube, samo v svojem nepremičninskem skladu pa je izgubil kar okoli 30 milijonov evrov premoženja.


Kalantia je namreč včeraj objavila namero za prevzem KS Naložb, tik pred tem pa od Laha in njegovih družb (Svetok in Ampelus Holding) kupila skoraj četrtino vseh delnic KS Naložb. Po ocenah poznavalcev razmer je Lah Kalantio ustanovil prav z namenom dokončnega prevzema KS Naložb, Kalantia pa naj bi bila zgolj še ena izmed Lahovih "off shore" družb. "Trenutno vam žal ne morem posredovati nobenega odgovora," je bil kratek Lah, ko smo pri njem želeli preveriti informacije.

Pol milijona delničarjev v holdingih izgubilo že 2,4 milijarde evrov premoženja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 30. 03. 2010 Stran: 23

Ljubljana - Delničarji najpomembnejših slovenskih holdinških družb so od konca leta 2007, ko so vrednosti delnic borznih holdingov dosegle najvišje ravni, izgubili že kar 2,4 milijarde evrov premoženja. Samo od začetka letošnjega leta so izgube 449.000 delničarjev borznih holdingov presegle 160 milijonov evrov, večji del oziroma vse premoženje pa so izgubili delničarji Infonda Holdinga, Centra Naložb, Maksime Holdinga, Istrabenza, Zvona Dva Holdinga in Zvona Ena Holdinga.


Včeraj so bili vsi borzni holdingi, ki obvladujejo velik del slovenskega gospodarstva, vredni le še 1,02 milijarde evrov. To je celo 200 milijonov evrov manj, kot je bila konec leta 2007 vredna samo Sava. Maksimo Holding in Center Naložbe, ki sta bila na svojem vrhuncu skupaj vredna okoli 80 milijonov evrov, bi včeraj vlagatelj lahko kupil že za vsega 14.000 evrov, vso vrednost pa je izgubil Infond Holding, ki je končal v stečaju. Stečaj grozi tudi Centru Naložbam in Maksimi Holding, Zvon Ena Holding pa je zaradi neporavnave svojih obveznosti in blokade računov tik pred prostovoljno poravnavo.

Od začetka letošnjega leta so delnice največjih borznih holdingov izgubile že med 15 in 30 odstotki vrednosti oziroma okoli desetkrat več kot indeks najlikvidnejših delnic SBI TOE Letos sta med analiziranimi holdingi rast dosegli le delnica NFD Holdinga in delnica Istrabenza, ki pa sta na drugi strani od konca leta 2007 izgubili 59 oziroma 93 odstotkov vrednosti. V povprečju so analizirani holdingi od konca leta 2007 izgubili kar dve tretjini vrednosti.

Največ premoženja so od začetka finančne krize izgubili delničarji Save, saj se je njena tržna kapitalizacija letos znižala že za 81 milijonov evrov, od konca leta 2007 pa za kar 810 milijonov evrov. Pol milijarde evrov premoženja so od začetka finančne krize izgubili delničarji Istrabenza, skoraj 200 milijonov evrov delničarji Zvona Ena Holdinga in NFD Holdinga, delničarji KD Group in Infonda Holdinga pa okoli 150 milijonov evrov. Delničarjem družb, ki jih vodijo oziroma so jih vodili Janez Bohorič (Sava), Igor Bavčar (Istrabenz), Simon Zdolšek (Zvon Ena Holding), Stanislav Valant (NFD Holding), Matjaž Gantar (KD Group) in Matjaž Rutar (Infond Holding), je tako od konca leta 2007 na borzi izpuhtelo za dve milijardi evrov premoženja.

Privatizacijski mogotec Igor Lah v Luksemburg preselil četrt milijarde evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik
Datum: 26. 01. 2010 Foto: Matej Povše
 
Privatizacijski mogotec Igor Lah likvidira svoje slovenske holdinge in njihovo premoženje koncentrira v svoji luksemburški družbi Aluber. V zadnjih mesecih je na Aluber, kjer ima po naših informacijah skoncentrirano že glavnino premoženja, namreč prenesel za okoli 120 milijonov evrov premoženja, v naslednjih tednih pa naj bi sledil prenos še nekaj več kot 70 milijonov evrov vrednega premoženja.
  
Igor Lah je na svojo luksemburško družbo Aluber začel prenašati stomilijonsko premoženje, ki je bilo doslej v lasti dveh slovenskih holdingov, MNP2 in MNP-F. Več let je zanikal lastniško povezavo z Aluberjem, nato pa naposled priznal, da je njegov lastnik, s tem pa tudi lastnik ciprskega holdinga Ampelus, luksemburške družbe Ceeref Management Company, Steklarne Hrastnik (Foto: Matej Povše)
Igor Lah je preko svojih ciperskih podjetij pomemben delničar v vseh petih Elektro podjetijih (vir KDD).
 

V Luksemburgu se kopičijo milijoni

Družba MNP2 (nekdanji pid KS2 Naložbe), do katere je Lah prišel prek številnih nepreglednih pripojitev, zmanjšanj osnovnega kapitala, združitev delnic in zaprtih dokapitalizacij, je bila namreč izbrisana iz poslovnega registra. Vseh 170 milijonov evrov premoženja MNP2 sta prevzela Aluber in njegova družba MNP-F, ki bo v kratkem prav tako likvidirana, njeno premoženje pa preneseno na Aluber.
 

Leopold Poljanšek premetava lastništvo v Marles hišah

Medij: Dnevnik  Avtorji: SM Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo           Datum: 23. 01. 2010  Foto: Matej Povše
 
V podjetju Marles hiše, do lanskega leta hčerinskega podjetja Marlesa, je ponovno prišlo do lastniških sprememb. Podjetje Hidropin je namreč v Marles hišah pridobilo 30-odstotni lastniški delež. 20-odstotni lastniški delež mu je prodalo Cestno podjetje Koper, 10-odstotni lastniški delež pa je odkupilo od podjetja D Naložbe.
 
Ker je lastnik Hidropina podjetje Niton, za katerim stojijo podjetja, ki naj bila povezana s predsednikom uprave in tričetrtinskim lastnikom Marlesa Leopoldom Poljanškom (na fotografiji), obenem pa naj bi bil Poljanšek lastniško povezan tudi s podjetji na strani prodajalcev, nas je zanimalo, kje so razlogi za lastniška premetavanja v Marles hišah. Toda Poljanšek je zatrdil, da z lastniškimi spremembami v tem podjetju ni seznanjen in da ni lastnik podjetij, ki so bila udeležena v transakcijah.
 

Odgovor na članek o "slovenski privatizacijski zgodbi"

Medij: Dnevnik - Dnevnikov objektiv Avtorji: Igor Lah Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Priloga - Dnevnikov objektiv
Datum: 16. 01. 2010 Stran: 30

V članku »Nikoli ni srečal kriminalistov« (Dnevnikov Objektiv, 9. januarja), ki je skoraj v celoti posvečen Darku Horvatu, njegovim podjetjem in njegovi poslovni karieri, na več mestih nastopam kot nekakšna koletaralna škoda, enkrat kot »pidovski baron«, drugič kot »pidovski tajkun«.
Omenjen sem celo kot udeleženec enega od domnevnih treh modelov menedžerskih odkupov. Zato je treba bralcem pojasniti nekatera dejstva, ki so v članku pristransko prikazana, in demantirati tiste trditve, ki so že v osnovi neresnične.
Ko smo se po sprejemu zakona o privatizaciji družbene lastnine nekateri odločili, da ustanovimo družbe za upravljanje (»dzuje«) pooblaščenih investicijskih družb (»pidov«), ki naj bi jih napolnili z delnicami, pridobljenimi s privatizacijskimi certifikati, to nikakor ni bila netvegana naložba.
Nihče od nas namreč ni vedel, koliko certifikatov bo lahko dejansko zbral - še zlasti tistih nekaj, ki za seboj nismo imeli močnih bank in zavarovalnic - ter v kolikšnem času in za kakšno realno premoženje jih bo lahko unovčil.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.