KS Naložbe

Ajdovski Fructal prodan Nectarju

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 07. 2011 Stran: 9

Natanko 50,2 milijona evrov bodo za celotni Fructal morali odšteti v srbskem Nectarju. O prodaji odločajo še sobotna skupščina delničarjev Pivovarne Laško in varuhi konkurence na trgih, kjer so prisotni izdelki Fructala in Nectarja


Nadzorniki Pivovarne Union, ki je 93,73-odstotna lastnica ajdovskega Fructala, so na ponedeljkovi seji potrdili prodajo Fructala srbskemu Nectarju. Za celotni Fructal bo iztrženih 50,2 milijona evrov ali približno 20 evrov na delnico (toliko bo moral Nectar plačati tudi preostalim 1317 lastnikom Fructala, ki imajo v lasti 6,27 odstotka vseh delnic). Predsednik uprave Pivovarne Union (in Pivovarne Laško) mag. Dušan Zorko je ob tem včeraj povedal, da bodo v Unionu prejeli 35,3 milijona evrov denarne kupnine, v celoti pa bo okrog 48 milijonov evrov šlo za razdolžitev skupine Pivovarne Laško, ki bo ob tem še vedno imela za 370 milijonov evrov dolgov.

Tempo prodaje laških naložb se ne bo upočasnil

Pivovarna Laško z izredno skupščino

Medij: Delo Avtorji: Pavlin Barbara Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Posel & denar Datum: 25. 07. 2011 Stran: 32

Pivovarna Laško Izredna skupščina Pivovarne Laško je sklicana za 30. julij. Vzrok za sklic je napoved prevzemne namere KS Naložb. Laško kot ciljna družba namreč potrebuje odobritev skupščine delničarjev za izvajanje poslov zunaj rednega poslovanja. Ker so pravna mnenja različna, pa ni jasno, ali se lahko Pivovarna Laško poda v prodajo Fructala, za katerega so pet ponudnikov pozvali k oddaji zavezujoče ponudbe, Mercatorja in Dela. Laščani so sicer prejšnji torek agencijo za trg vrednostnih papirjev obvestili, da s prevzemnikom KS Naložbe nimajo nobenih dogovorov in z njim ne vodijo nobenih pogajanj, kar pomeni, da jim vsebina ponudbe KS Naložbe ni znana. KS Naložbe naj bi svojo prevzemno ponudbo objavila do 7. avgusta.

Avstrijski bankirji za pregledno poslovanje

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 23. 07. 2011 Stran: 13

Pivovarna Laško

Hypo Banka bi omejila upravo Pivovarne Laško pri prodaji naložb v Mercator ju in Fructalu

Ljubljana - Avstrijska Hypo Banka je vložila nasprotni predlog za izredno skupščino Pivovarne Laško, na kateri namerava njena uprava pridobiti soglasje delničarjev za nadaljevanje že začetih prodajnih kupčij, med katere sodita tudi odprodaji deležev v Mercatorju in Fructalu. Prepričani so namreč, da je predlog, kot ga delničarjem predlaga uprava pivovarne, preohlapen in daje ekipi predsednika uprave Dušana Zorka vsebinsko ter časovno preveč proste roke pri sklepanju poslov.

Avstrijske bankirje moti predvsem dejstvo, da Pivovarna Laško v svojem predlogu ni posebej opredelila prodajnih kupčij, za katere hoče soglasje delničarjev, temveč se v njem sklicuje le na 47. člen zakona o prevzemih. Ta določa, da mora družba v času trajanja prevzemne namere za sklepanje večine pomembnejših poslov zunaj rednega poslovanja pridobiti predhodno soglasje delničarjev, oziroma natančno določa, katerih poslov družba brez soglasja lastnikov ne sme sklepati.

Neuradno: Lah bi delničarjem Laškega ponudil obveznice

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož,Polanič Matjaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 23. 07. 2011 Stran: 17

Ljubljana - Igor Lah naj bi lastnikom Pivovarne Laško v zameno za delnice v okviru prevzema ponudil obveznice svoje družbe KS Naložbe, ki jo obvladuje prek ciprskega holdinga Kalantia, smo včeraj izvedeli iz neuradnih virov.

O tem naj bi KS Naložbe že obvestile Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer nam odziva včeraj popoldne ni uspelo pridobiti. »Zaradi določil zakona o prevzemih trenutno ne smemo govoriti o cenovno občutljivih informacijah,« nam je prek predstavnice za odnose z javnostmi sporočil Lah. KS Naložbe morajo prevzemno ponudbo za pivovarno objaviti najkasneje do konca prvega tedna v avgustu.

Včerajšnji enotni tečaj delnice Pivovarne Laško je sicer znašal 12,5 evra, na borzi pa je bila družba včeraj vredna skoraj 108 milijonov evrov oziroma za več kot polovico več kot pred objavo namere za prevzem. Lah bi moral za uspešen prevzem Pivovarne Laško delničarjem sicer ponuditi kar okoli 260 milijonov evrov oziroma okoli 30 evrov za delnico, kolikor za njo pričakujejo banke. Toda ponudba v obliki obveznic bi morala biti še opazneje višja, saj bi bile obveznice KS Naložb visoko tvegane in bi lahko tako na borzi dosegale le okoli 50 do 60 odstotkov vrednosti. Ob tej predpostavki bi moral tako Lah za delnico Pivovarne Laško ponuditi za najmanj 50 evrov obveznic KS Naložb, če bi se želel zgolj izenačiti z denarno ponudbo v višini 30 evrov za delnico.

Pivovarna pred novo skupščino

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: U. Š. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 22. 07. 2011 Stran: 4

V skladu z odločitvijo nadzornega sveta so v Pivovarni Laško že objavili sklic izredne skupščine, ki bo 30. julija.

Predvsem morajo delničarji odločiti glede nekaterih poslov za katere uprava, po zakonu o prevzemih, potrebuje njihovo soglasje. Pred objavo namere o prevzemu, ki ga je napovedala družba KS Naložbe, je namreč uprava že sklenila posamezne posle, ki še niso bili izvedeni in ne sodijo v redno poslovanje družbe. Tako je uprava sklenila sporazum o skupni prodaji delnic družbe Poslovni sistem Mercator, ki predvideva tudi sklenitev mandatne pogodbe z izbranim svetovalcem. Za sklenitev pogodbe uprava potrebuje soglasje skupščine. Uprava pivovarne mora sklep delničarjev pridobiti tudi za kakršnekoli aktivnosti pri prodaji in prenosu delnic Fructala.

Čigavo bo Laško?

Medij: 7 dni Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 20. 07. 2011  Stran: 21

Potem, ko je družba KS Naložbe (njen največji lastnik je s 45 odstotki ciprska Kalantia Limited Igorja Laha) objavila prevzemno namero za prevzem Pivovarne Laško, se pojavljajo številna ugibanja. Bo do prevzemne Igorja Laha (revija Manager mu je "izmerila" 166,5 milijona evrov premoženja), ki je trgovec z neprermčninami, zlasti zanimataneprerručnini ljubljanske Pivovarne Union in ljubljanskega Dela, ki tudi sodita v okvir skupine Pivovarne Laško. Lah, ki naj bi si največ premoženja zagotovil od privatizacijskih certifikatov in pidovsMh delnic, kjer je nepregledno ukinjal nekdanje Kompasove pide in premoženja prenašal na druge družbe, vmes pa iz lastništva, kolikor se je dalo,scenovno nizkimi ponudbami iztisnjeval male delničarje, naj bi znal dobro ohranjati vrednost svojega premoženja tudi v času krize, prav tako pa, da zna oceniti katera družba je podcenjena. Morebiti je ravno zaradi tega objavil prevzemno ponudbo za Pivovarno Laško.

Delničarji Pivovarne Laško zmagovalci

Medij: Kapital Avtorji: Olenšek Špacapan Barbara Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borzni komentar Datum: 18. 07. 2011 Stran: 10

DELNIČARJI PIVOVARNE LAŠKO ZMAGOVALCI

Delnica laških pivovarjev je zrasla za več kot polovico

Zanimivo dogajanje. Trenutno je v tujini dogajanje zelo zanimivo, predvsem pa zaskrbljujoče. Višanje obrestnih mer, nižanje bonitet, grška in italijanska zadolženost - kapitalski trgi so torej pod velikimi pritiski. V Sloveniji so trenutno oči uprte v reševanje oziroma prodajo laških pivovarjev, saj se je ponudil kupec, ki pa mu redki verjamejo, da bo to vlogo resnično tudi odigral. Drugače so v domačem ospredju predvsem politične zdrahe in nove obljube, ki jih sprožajo prihajajoče volitve.

 

Gorenje brez dokapitalizacije in dividende. Gorenje s svojo ambicioznostjo še naprej navdušuje, saj je z Deutsche Bank AG sklenilo dve posojili v skupni višini 100 milijonov evrov, s čimer bo diverzificiralo vire financiranja in nadaljevalo s prestrukturiranjem kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročneje pa bila zanimiva tudi Gorenjeva skupščina, kjer so po pričakovanjih z glasovanja črtali najpomembnejši predlagan sklep o dokapitalizaciji. Kapitalska družba je dala nasprotni predlog pod točko o delitvi dobička. Uprava in nadzorni svet sta namreč predlagala, da bilančni dobiček v višini 2,24 milijona evrov ostane nerazporejen. Kad pa je predlagal 14 centov bruto dividende na delnico. Lastniki nasprotnega predloga niso podprli, zato dobiček tako ostaja nerazporejen. V javnosti pa že krožijo informacije, da v Gorenju nameravajo letos sklicati še eno skupščino, ampak le o osvežitvi kapitala.

Mogotec z intuicijo

Medij: Delo Avtorji: Ferlič Žgajnar Brigite Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ozadja Datum: 18. 07. 2011 Stran: 12

Finančna družba KS Naložbe, ki jo prek ciprskega holdinga Kalantia Limited lastniško obvladuje Igor Lah, je objavila namero o prevzemu delnic Pivovarne Laško. Možakšportne postave, ki o novinarjih nima pohvalnih besed, verjame, da bi lahko zadolženo pivovarno razdolžil do vzdržne mere: »Mislim, da je treba čim prej nekaj presekati, saj je lahko pojutrišnjem v stečaju.«


Računalničar, ki so ga od nekdaj privlačile finance, je prepričan, da lahko ponujena rešitev razplete sistem Laškega, z vsemi hčerinskimi družbami in s tem povezanimi bančnimi zgodbami. Tega ne dela iz domoljubnih vzgibov, pač pa vidi poslovno priložnost: »Zadeva v Laškem je tako zamotana, tako zavozlana, verjetno je pravi trenutek, da se nekaj zgodi.« Da bi ga k sodelovanju nagovoril finančni minister Franc Križanič, ki je bil nekdaj nadzornik v njegovi nekdanji družbi za upravljanje Divida, zanika, češ da se ne posvetuje z nikomer. »Politikov ne sprašujem za mnenje, s Križaničem sva se, odkar je minister, videla dvakrat.« Način, na kakršnega se zadnja leta politika vmešava v gospodarstvo, označuje za »katastrofo, ki vodi le v še večje brezno«. Po njegovem nihče od slovenskih podjetnikov noče sklepati poslov, saj je takoj ožigosan za tajkuna ali se mu pripiše, da bo nekaj ukradel oziroma se zoper njega uvede policijska preiskava. »Kar zadeva stanje duha, so razmere duhamorne.« Zanikal je, da bi imel pri gradnji poslovnega imperija kakšnega botra. Koga iz gospodarstva ali politike najbolj ceni, ni hotel izpostaviti. Da se ne bi kdo čutil užaljenega, ker ga ni omenil. »V Sloveniji je bilo v preteklih petih letih, kar zadeva gospodarstvo in njegovo financiranje, narejenih veliko napak. Upam, da se bo ta praksa prekinila in se bomo začeli ponovno vzpenjati.«

Stavi na občutek

Kljub nameri za prevzem priprave na prodajo Fructala

Medij: Dnevnik Avtorji: V.V. Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 15. 07. 2011 Stran: 21

Ljubljana - Nadzorni svet Pivovarne Laško se je na včerajšnji seji odločil za sklic skupščine, ki bo 30. julija in na kateri naj bi po neuradnih podatkih iskali soglasje za prodajo Fructala in izbiro svetovalca za prodajo Mercatorja. Ni izključeno, da se na dnevni red ne bi uvrstila še prodaja časopisne hiše Delo, čeprav je to glede na trenutno fazo prodajnega postopka malo verjetno.

Uprava Laškega je zaradi namere za prevzem, ki so jo pred tednom dni objavile KS Naložbe privatizacijskega mogotca Igorja Laha, po zakonu o prevzemih omejena zgolj na opravljanje poslov rednega poslovanja. Zakon dopušča izjemo, po kateri lahko družba opravlja tudi posle, ki niso del rednega poslovanja, če z njimi soglaša skupščina. V nasprotnem primeru bi bil takšen posel ničen. Da se s prodajo Fructala mudi, pove neuradni podatek, da naj bi ponudbe ob upoštevanju 12 milijonov evrov posojil dosegale okoli 50 milijonov evrov.

Mali delničarji KS Naložb pozdravili namero o prevzemu Pivovarne Laško

Medij: Večer Avtorji: G. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 13. 07. 2011 Stran: 9

Igor Lah zatrdil delničarjem, da ima za napovedani prevzem Pivovarne Laško vzdržno finančno konstrukcijo. Napoved namere o ponudbi za prevzem Skupine Pivovarne Laško s strani KS Naložb je bila tudi tema pogovora na včerajšnji skupščini KS Naložb, kjer ima največji posamezni lastniški delež, kot smo že poročali, eden najbogatejših Slovencev Igor Lah.

Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, je Igorja Laha poprosil za dodatne informacije o prevzemni nameri. Igor Lah je povedal, da je prevzemna namera resna, da ima finančno vzdržno konstrukcijo, ki bo omogočila redno servisiranje vseh obveznosti družbe, več pa zaradi postopka izdaje prospekta ni mogel povedati.

Rajko Stankovič iz Društva MDS njegovi pooblaščenci so zastopali 1,543 odstotka prisotnega kapitala in so bili s tem drugi največji delničar po zastopanem kapitalu - je izrazil optimizem, da bo ob finančno vzdržni konstrukciji prevzema vrednost premoženja preostalih 34 tisoč malih delničarjev KS Naložb, ki imajo 55-odstotni delež, rasla in prinašala dobiček.

Igorja Laha kot največjega delničarja in dr. Blaža Vodopivca, predsednika uprave, pa je prosil, da o vseh relevantnih okoliščinah sproti in transparentno seznanjata delničarje in zainteresirano javnost.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.