Gorenje

Azijski ravs za Gorenje

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 10. maj. 2018 Stran: 4

PREVZEMI

Hisense za večinski delež Gorenja ponudil dvanajst evrov za delnico. Bosta preostala zainteresirana dvignila ponudbo? Bo država z manjšinskim deležem ostala uieta v Gorenju?


Zaključek včerajšnjega borznega trgovanja, v katerem je tečaj delnice po objavi Gorenja, da se zanj zanimajo trije azijski strateški partnerji, poskočil za 6,58-odstotka na 6,80 evra, je nakazoval, da so v Velenju že izbrali strateškega partnerja. In res so popoldne sporočili, da je to kitajski Hisense: "V Gorenju smo 8. maja prejeli tri zavezujoče ponudbe strateških partnerjev iz Azije, g. maja smo dva najboljša ponudnika pozvali k izboljšanju ponudb. Pri izbiri smo upoštevali cilje, ki smo si jih zadali v postopku iskanja strateškega partnerstva, izvedljivost transakcije in ponujeno ceno delničarjem. Kitajska skupina Hisense je za delnico ponudila dvanajst evrov pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov in eno delnico,” so sporočili iz Gorenja. Hisense se je zavezal še, da bo najkasneje v 15 dneh objavil prevzemno namero, v zakonskem roku pa tudi prevzemno ponudbo vsem delničarjem. S tem je za velenjskega proizvajalca bele tehnike, ki ga vodi Franjo Bobinac, postopek iskanja priložnosti za strateška partnerstva, ki ga je iskala milanska veja finančne svetovalne hiše Rothschild, zaključen.

Haier in Hefei Meiling ne sedita križem rok

Spomnimo, da so nezavezujoče ponudbe oddali štirje strateški partnerji, skrbni pregled pa so opravili trije azijski in ti so oddali tudi zavezujoče ponudbe. Poleg skupine Hisense naj bi jo oddala še Hefei Meiling in Haier. Slednji naj bi bil s ceno deset evrov za delnico drugi najboljši ponudnik. Glede na to, da so vsi trije dejavni tudi v proizvodnji bele tehnike in gospodinjskih aparatov tako kot Gorenje, je pričakovati, da se bo pravi boj za prevzem šele razplamtel. Neuradno naj bi se že danes razkrila oba omenjena strateška partnerja, ki pa bosta morala zvišati ceno, saj ju je Hisense z včerajšnjo objavo prehitel. To mu je uspelo, ker naj bi dosegel dogovor z največjimi delničarji, med njimi s Finance Corporation Svetovne banke, ki ima 11,8-odstoten delež, in japonskim Panasonicom z 10,74-odstotnim. S 16,73-odstotnim deležem je sicer preko Kapitalske družbe največji delničar Gorenja država, ki pa svojega deleža ne more prodati, dokler to naložbo vodi kot pomembno. Če se bosta preostala ponudnika vključila v boj za prevzem Gorenja, ima Hisense po naših informacijah še nekaj manevrskega prostora pri ceni.

Vsaj 300 milijonov evrov

Voljč in Slavinec ostajata nadzornika Gorenja

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo) Avtorji: Janja Intihar Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 11. jan.. 2018 Stran: 5

Za njun odpoklic glasovalo premalo delničarjev - Franjo Bobinac zadovoljen 

Po tesnem izidu glasovanja na torkovi izredni seji skupščine Marko Voljč ostaja predsednik nadzornega sveta Gorenja, Uroš Slavinec pa njegov namestnik. Njuno zamenjavo je zahtevalo več malih delničarjev, vendar zahteva na seji ni dobila potrebnega števila glasov. Za odpoklic so glasovali delničarji, ki so lastniki 44,7 odstotka kapitala. Da bi bil sprejet, bi moral dobiti 75-odstotno podporo. Na seji je bilo sicer prisotnega 70 odstotkov kapitala družbe. 


Izredna seja skupščine, ki je imela samo eno točko dnevnega reda in je trajala le eno uro, je bila v znamenju ostrih očitkov med Philipom Sluiterjem, lastnikom nizozemske družbe Home Products Europe, in predsednikom uprave Gorenja Franjem Bobincem. Sluiter, ki je prvi zahteval sklic izredne seje skupščine in spremembo v nadzornem svetu, je ponovil opozorila o slabem poslovanju Gorenja ter o preveč prijateljskih odnosih Marka Voljča in Uroša Slavinca z upravo podjetja. Kot je znano, je nizozemski lastnik petih odstotkov delnic Gorenja kot nova člana nadzornega sveta predlagal sebe in Roberta Lična. Zamenjavo nadzornikov je že pred sejo podprl Hrvat Kristijan Floričič, ki je največji fizični lastnik Gorenja, podporo je napovedalo tudi društvo malih delničarjev Gorenja. 

Zamenjava nadzornikov ni uspela

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji , ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Sre, 10. jan.. 2018 Stran: 6

SKUPŠČINA DELNIČARJEV GORENJA

Manjšinski delničarji niso uspeli zamenjati Marka Voljča in Uroša Slavinca, skupščina pa je postregla z dvobojem Sluiterja in Bobinca in z novimi očitki na račun nadzornikov ter uprave Gorenja.


Včerajšnja burna skupščina delničarjev Gorenja se je začela z izglasovanim nasprotnim predlogom Kapitalske družbe in Modre zavarovalnice, naj skupščino namesto mariborskega odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka vodi pooblaščenec uprave Gorenja Gorazd Podbevšek. V nadaljevanju po pričakovanjih manjšinski delničarji niso uspeli izglasovati zamenjave predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in člana Uroša Slavinca, saj bi za to potrebovali tri četrtine glasov, za sklep pa je glasovalo 44,7 odstotka na skupščini prisotnega kapitala. Zato tudi niso glasovali in razpravljali o imenovanju s strani manjšinskih delničarjev predlaganih Philipa Alexandra Sluiterja in Roberta Lična. Po skupščini pa ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sluiter: "Iz uprave Gorenja sem odšel zaradi resne prevare"

Pred glasovanjem je Sluiter pojasnil zahtevo za odpoklic dveh nadzornikov in opozoril na konflikte interesov ter precejšnje zneske, ki jih je prejela kadrovska agencija Voljčeve soproge, in na to, da Slavinec ni želel ukrepati, ko ga je opozarjal na resne nepravilnosti, malo za tem pa se je v Gorenju zaposlil Slavinčev sin. Krešimir Martinjak, namestnik predsednika nadzornega sveta, je na očitke odgovoril, da nadzorniki delajo v dobro družbe - in čeprav se večkrat ne strinjajo, najdejo prave rešitve. Za te sta vedno bila tudi nadzornika, ki ju želijo manjšinski delničarji zamenjati.

Kmalu lov na nove nadzornike Gorenja

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 10. jan.. 2018 Stran: 4

Po skupščini Voljč in Slavinec sta s tesno večino prestala glasovanje - Nominacijska komisija naj bi delo začela v kratkem

Velenje - Delničarji Gorenja na skupščini pričakovano niso odpoklicali nadzornikov Marka Voljča in Uroša Slavinca, kar je predlagalo več malih delničarjev, a izid glasovanja je bil tesen. Upravo podjetja jutri čaka nov preizkus. Nadzorniki bodo obravnavali domnevno sporno sponzoriranje ruskega nogometnega kluba in načrte za leto 2018.


Nadzornika Gorenja Marko Voljč in Uroš Slavinec sta glasovanje na skupščini družbe včeraj prestala s tesno večino: proti je glasovalo 55 odstotkov navzočih delničarjev. To pomeni, da je zamenjavo podprlo 44,7 odstotka lastnikov oziroma kar tretjina vseh lastnikov. Na skupščini je bilo namreč prisotnega 69,9 odstotka kapitala družbe. Skupščina je sicer potekala v znamenju osebnega obračunavanja med lastnikom in nekdanjim članom uprave Gorenja Philipom Sluiterjem, kije zamenjavo predlagal, in predsednikom uprave Franjem Bobincem. Ta je bil z izidom skupščine zadovoljen, rezultata pa ne čuti kot nezaupnice, saj da je za menjavo glasovala le tretjina delničarjev: »Lahko smo zadovoljni, ker je večina delničarjev podprla delo nadzornega sveta in uprave.« Sluiter nad izidom ni bil posebno razočaran, po mnenju malega delničarja Mateja Tomažina pa je izid glasovanja mogoče razumeti kot velik dvom dela delničarjev dosedanjemu nadzornemu svetu in upravi, kar je zanimiva napoved za prihodnjo skupščino.

Maja volitve novih nadzornikov

Operacija predčasne zamenjave Voljča in Slavinca spodletela

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 10. jan.. 2018 Stran: 6

GORENJE

Da bi manever zamenjave Marka Voljča in Uroša Slavinca v nadzornem svetu Gorenja nekaj mesecev pred tem, ko se jima bo iztekel mandat, uspel, bi ga moralo na včerajšnji skupščini, ki je minila v naelektrenem ozračju, podpreti vsaj 75 odstotkov delničarjev. Podprla ga ni niti polovica na skupščini prisotnega kapitala.


Odpoklic Marka Voljča in Uroša Slavinca iz nadzornega sveta Gorenja se ni posrečil. Da bi manever malih delničarjev uspel, bi moralo njuno predčasno zamenjavo na včerajšnji izredni skupščini podpreti najmanj tri četrtine delničarjev. Toda s predlogom odpoklica je soglašalo le slabih 45 odstotkov na skupščini prisotnega kapitala oziroma 31 odstotkov vseh Gorenjevih delnic z glasovalno pravico.

Med Bobincem in Sluiterjem počilo

Na čelu operacije zamenjave Voljča in Slavinca, ki se jima letos poleti izteče mandat, je bil Philip Sluiter, od leta 2008 do 2010 član Gorenjeve uprave in prek nizozemskega podjetja Home Products Europe petodstotni lastnik velenjske družbe. Sluiter, ki je Gorenju leta 2008 prodal proizvajalca bele tehnike Atag, je na skupščini povedal, da se je pred leti za odhod iz uprave odločil, ker je zaznal sum nepravilnosti pri poslovanju. Zamenjavo Slavinca, v preteklosti dolgoletnega predsednika uprave domžalskega Heliosa, je utemeljil s tem, da ni ukrepal, ko se je seznanil z ugotovljenimi nepravilnostmi v Gorenju s strani družbe Grant & Thornton. O Voljču pa je Sluiter dejal, da od Gorenja sprejema visoke zneske. S tem je mislil na kadrovske storitve, ki jih za Gorenje opravlja družba Pendl & Piswanger, v kateri je zaposlena Voljčeva soproga. Kot je nedavno v intervjuju za Dnevnik povedal prvi moz Gorenja Franjo Bobinac, so z družbo Pendl & Piswanger začeli sodelovati leta 2013, ko Voljča še ni bilo v nadzornem svetu, in so o tem poročali v vseh poročilih.

Razkrivamo, kdo bi lahko bil novi partner Gorenja

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Suzana Kos Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 13. dec.. 2017 Stran: 8

Strateški lastnik Finančni svetovalec Rothschild ima po naših informacijah jasna navodila za izbor

Ljubljana - Potem ko se je japonski Panasonic odločil, da se njegova pot z velenjskim proizvajalcem bele tehnike razide, se na obzorju kaže nov azijski partner. To naj ne bi bil na primer korejski velikan Samsung, temveč naj bi si po naših informacijah želeli partnerja iz Kitajske.


Kitajska skupina Midea je tisti strateški partner, ki bi si ga po naših neuradnih informacijah želeli v Gorenju. To azijsko skupino bi lahko Gorenje zanimalo zaradi možnosti prodora na evropski trg, ocenjujejo naši sogovorniki, Gorenje pa bi ta partner dopolnjeval, saj se njun prodajni asortiman na evropskem trgu ne križa. Midea je sicer vodilni svetovni proizvajalec klim in klimatskih sistemov.

Finančnega sklada načeloma ne bi

V Gorenju si lastništva finančnega sklada po naših informacijah ne želijo, uradno pa odgovarjajo, da glede iskanja strateškega partnerja »še ni prišlo do kakršnihkoli konkretnih nadaljnjih korakov«. »Oziroma, če bi se aktivnosti končale, bomo o podrobnostih takoj obvestili javnost,« zatrjujejo v Velenju. Med možnimi strateškimi partnerji sogovorniki omenjajo še kitajskega velikana Haier.

Gorenje na poslovnem razpotju

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Tor, 21. nov.. 2017 Stran: 6

INDUSTRIJSKI VELIKAN IZ VELENJA

Gorenjeje pred rekonstrukcijo uprave, na prepihu naj bi bila Peter Kukovica in Branko Apat. Med nadzorniki pa Marko Voljč in Uroš Slavinec, če manjšinski delničarji uspejo s skupščino

Pretekli teden je uprava Franja Bobinca prejela zahtevo za sklic skupščine Gorenja manjšinskega delničarja Home Products Europe, s petimi odstotki petega največjega lastnika Gorenja, ki zahteva zamenjavo nadzornikov Gorenja Marka Voljča in člana Uroša Slavinca. Philip Sluiter namesto njiju predlaga v nadzorni svet sebe in Roberta Lična. Zahtevo utemeljuje kot ukrep za izboljšanje korporativnega upravljanja v Gorenju, saj naj bi si bila uprava z omenjenima nadzornikoma precej blizu. Spomnimo, da je moral Bobinac na julijski skupščini pojasnjevati tudi angažiranje kadrovske agencije Pendl & Piswanger, v kateri je zaposlena Romana Voljč Kovacs, soproga prvega nadzornika Gorenja Marka Voljča. Povedal je, da so s to agencijo sodelovali še pred Voljčevim prihodom med nadzornike in da je ta to povezavo takoj razkril. Sicer pa da so v Gorenju zadovoljni s storitvami te agencije.

Še vedno iščejo strateškega partnerja

Nizozemec nad prijateljske vezi v vrhu Gorenja

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 18. nov.. 2017 Stran: 9

Velenjska družba Delničar zahteva glavo dveh nadzornikov - Upravi očitajo nedoseganje ciljev - Sluiter: Gorenje je zelo neprivlačna nevesta

Ljubljana - Podporo zamenjavi dveh članov nadzornega sveta Gorenja, ki jo predlaga nizozemski lastnik Home Products Europe, so že napovedali nekateri mali delničarji. Ali bo predlog dobil zadostno podporo, pa je ob razpršenem lastništvu težko napovedati. V državni Kapitalski družbi, ki ima 16 odstotkov, bodo predlog proučili.


Nezadovoljstvo s poslovanjem velenjske družbe, ki jo vodi Franjo Bobinac, tli že nekaj mesecev, saj podjetje ne dosega ciljev, ki jih je zastavilo v strateškem načrtu do leta 2020. Kot smo že pisali tudi v Delu, Gorenje ne zmanjšuje finančnega dolga, poleg tega pa ima negativni denarni tok tako iz poslovanja kot iz naložbenja.

To so potrdili tudi nedavno objavljeni devetmesečni rezultati družbe. Skupina je imelavprvih devetih mesecih letos 944 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v istem obdobju lani in dvanajst odstotkov več čistega dobička oziroma 4,6 milijona evrov. A hkrati je za tri odstotke povečala čiste finančne obveznosti na 417 milijonov, razmerje neto dolga in EBITDApaje znašalo 5, medtem ko strategija predvideva znižanja na 2,5 do leta 2020. Gorenje za tekmeci zaostaja tudi pri donosu na kapital; čista dobičkonosnost kapitala je konec septembra znašala 2,4 odstotka.

Preveč prijateljski odnos

Gorenje znova pod drobnogledom

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Suzana Kos Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 26. okt.. 2017 Stran: 9

Delničarji Agencija za trg vrednostnih papirjev preverja obveščanje 

Velenje - Agencija za trg vrednostnih papirjev je po naših informacijah uvedla postopek proti Gorenju. Preverja, alije družba ustrezno ravnala z notranjimi informacijami in delničarje obveščala enakomerno ter skladno z zakonodajo. Nekateri menijo, da ni bilo tako. 

Po našem razkritju informacije, da se je Gorenje s Panasonicom dogovorilo o podrobnostih za prenehanje poslovnega sodelovanja, je delnica Gorenja izgubila več kot tri odstotke. Trend njenega gibanja je nasproten gibanju borznega indeksa SBITOP, ki raste. 

Dejstvo, da družbi ne bosta več sodelovali, je seveda cenovno občutljiva informacija, s katero večina od več kot 13.000 delničarjev Gorenja pred našo objavo ni bila seznanjena. Zato so se že pojavile ocene, da bi morala uprava Gorenja pravočasno ustaviti trgovanje in o tem obvestiti delničarje prek Ljubljanske borze. A tega ni storila. Zato je po naših informacijah spet pod drobnogledom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). 

ATVP zaznal sum kršitev 

Mali delničarji: Gorenje je v slabi finančni kondiciji

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič, Nejc Gole Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 20. sep.. 2017 Stran: 10

Pismo lastnikom Društvo delničarjev GRVGje opozorilo, da velenjska družba prepočasi dosega zastavljene cilje - Kad z Gorenjem zadovoljen

Ljubljana - Delničarji Gorenja so ta mesec prejeli pismo Društva delničarjev GRVG, v katerem ta opozarja, da velenjska družba ne dosega zastavljenih finančnih ciljev in da porablja več kapitala, kakor ga ustvari. Skrbi jih, da lahko brez sprememb Gorenje doleti usoda Cimosa ali Mercatorja.


Omenjeno društvo, ki ga vodi Matej Tomažin, delničarjem piše, da Gorenje kljub strateškemu načrtu ne zmanjšuje finančnega dolga, ampak se je ta od junija lani še povečal, in ne dosega pozitivnega denarnega toka, saj da je v prvem polletju doseglo 65,5 milijona evrov negativnega denarnega toka iz poslovanja in naložbenja. Poleg tega se družba po njihovih navedbah ne dezinvestira dovolj, saj denimo še vedno ni prodala Kemisa in Gorenja surovin.

Brez rezerve za krizne čase

Tomažin pravi, da podpirajo sprejeti strateški načrt Gorenja, ki predvideva finančno bolj »fit« družbo, vendar podjetje to prepočasi uresničuje. »V izjemno pozitivnem makroekonomskem okolju se ne ustvarja blazina, ki bi se lahko uporabila za krizne čase. Če bo jutri kriza, bo Gorenje v zelo kočljivem položaju. Lahko se mu zgodi zgodba Cimosa in Mercatorja,« poudarja Tomažin. Dodaja, da je dinamika izgubljanja denarja še vedno prisotna, zato poskušajo delničarje na to opozoriti. Tomažina je zelo presenetilo, da na julijski skupščini razen njihovega društva noben lastnik upravi, ki jo vodi Franjo Bobinac, in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Marko Voljč, ni postavil vprašanja o poslovanju. S pismom društva so jih hoteli spodbuditi k razmisleku. Društvo je sicer na skupščini imelo pooblastila približno 70 delničarjev Gorenja.

Rast dobička, a tudi dolga

In kaj kažejo polletni rezultati velenjske družbe? Skupina je prodajne prihodke so povečala za sedem odstotkov na 624 milijonov, čisti dobiček pa več kot podvojila na 4,4 milijona evrov. V primerjavi z lanskim polletjem so za 12 odstotkov povečali tudi EBITDA, a hkrati je družba primerljivo povečala tako skupne finančne obveznosti kot čiste finančne obveznosti.

V polletnem poročilu so pojasnili, da so za dober milijon znižali obrestne stroške in izboljšali strukturo dolga v korist dolgoročnih virov. Vendar se razmerje med čistimi finančnimi obveznostmi in EBITDA od polletja lani ni izboljšalo, ampak je ostalo na razmeroma visoki ravni - 4,7. V skladu s strategijo družbe bi moralo to razmerje leta 2020 znašati največ 2,5.

Delnica daleč za indeksom

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.