Aktiva Naložbe

O poslih s povezanimi osebami vsak po svoje

Medij: Dnevnik  Avtorji: Polanič Matjaž  Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik  Datum: 05. 12. 2009  Stran: 22

Ljubljana - Pravne naslednice pooblaščenih investicijskih družb (pid), ki imaj o več kot 440.000 malih delničarjev, so po neuradnih ocenah v prvem polletju sklenile za več kot 250 milijonov evrov poslov s povezanimi osebami. Po večini gre za posojila (dana in prejeta) povezanim družbam, prodajo finančnih naložb in dokapitalizacije odvisnih in hčerinskih družb, manjši del pa se nanaša tudi na razne svetovalne storitve.

Natančna vrednost poslov naslednic pidov s povezanimi osebami ni znana, podatka o tem pa nima niti Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki nadzira te posle. Naslednice pidov si namreč vsaka po svoje razlagajo posle s povezanimi osebami, kar je razvidno tudi iz njihovih poročil, ki se med seboj občutno razlikujejo.

Za tožbo proti pidovskim baronom dovolj že sto malih delničarjev

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 08. 2009 Stran: 17

Vprašanja, kako In pod kakšnimi pogoji je Infond Holding pod vodstvom Matjaža Rutarja (levo) financiral prevzem Pivovarne Laško, kako je večmilijonsko posojilo AtkaPrima zavaroval Center Naložbe, ki ga vodi Saša Fajs (druga z leve), po kakšni ceni je Vipa Holding pod vodstvom Boruta Kuharica (desno) kupila naložbe svoje večinske lastnice in kaj vse je moral NFD Holding, ki ga vodi Stanislav Valant (drugi z desne), zastaviti zaradi zgrešene naložbe v Istrabenz, bodo dobila odgovor, ko bo to zahtevalo deset malih delničarjev.

Zakon o pravnih naslednicah pidov namreč po novem malim delničarjem daje mnogo večje pravice, saj lahko že deset malih delničarjev zahteva imenovanje posebnega revizorja, že sto delničarjev pa je dovolj za vložitev tožbe za povrnitev škode.

Pol milijona delničarjev holdingov letos izgubilo že 400 milijonov evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 07. 2009 Stran: 17

Izmed vseh analiziranih slovenskih borznih holdingov so lahko delničarji letos še najbolj zadovoljni z borznim donosom delnice KD Group, ki ga vodi Matjaž Gantar (skrajno desno). Ta je namreč edina, ki je med analiziranimi holdingi letos pridobila vrednost. Na drugi strani delničarji Maksime Holding, Zvon Ena Holdinga, Infond Holdinga in Centra Naložb, ki jih vodijo Matjaž Rutar, Nastja Susinski, Saša Fajs in Simon Zdolšek (od leve proti desni), letos nimajo razlogov za veselje, saj so delnice omenjenih družb od začetka leta izgubile že več kot tn četrtine svoje vrednosti.

Ljubljana - Slovenski borzni holdingi, v katerih ima najmanj eno delnico vsak četrti Slovenec, vztrajno izgubljajo tržno vrednost, samo od začetka letošnjega leta pa se je tržna kapitalizacija 20 analiziranih holdinških družb znižala že za 380 milijonov evrov.

Aktiva Naložbe bo plačevala za svoje ime, vodili jo bodo le še tujci

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 25. 07. 2009 Stran: 21

Ljubljana - Zamenjan celotni upravni odbor, pooblastilo za nakup lastnih delnic, nestrinjanje večinskega lastnika s spremembo imena in napoved več izpodbojnih tožb na skoraj vse sprejete sklepe je izid četrtkove skupščine Aktive Naložb, ki je v večinski lasti nizozemske družbe Aktiva Holdings Darka Horvata. Čeprav ima že več kot 42 milijonov evrov bilančnega dobička in je bila ena izmed redkih slovenskih holdinških družb, ki so lani poslovale z dobičkom, Aktiva Naložbe niti letos ne bo izplačala dividend. le pa izvršni direktor Aktive Naložb Tadej Počivavšek dobil pooblastilo za nakup do deset odstotkov lastnih delnic, ki jih bo Aktiva Naložbe lahko kupovala po ceni med 2 in 7,5 evra za delnico.

Zadnji predlog so na dnevni red skupščine dodali na zahtevo Aktive Holdings, ki je odločitev utemeljila s tem, da ima Aktiva Naložbe »prevelik obseg angažiranega kapitala.« Na oba sprejeta sklepa so mali delničarji napovedali izpodbojne tožbe. Na dan skupščine pa so tudi zamenjali celotni upravni odbor Aktive Naložb. Vsi dosedanji člani so bili »na lastno željo« razrešeni, v upravni odbor pa nato imenovani upokojenec Zaki Ishag, direktor družbe Straights Limited Douglas Andrew Ryan in eden od direktorjev Aktive Holdings Daron Arieh Latzer. Namesto zadnjega so prvotno predlagali člana nadzornega sveta Factor banke in direktorja družbe Pohištvo Andreja Ručigaja. Tudi na ta sprejeti sklep so napovedali izpodbojne tožbe.

Aktiva Naložbe v iztis malih delničarjev?

Medij: Finance Avtorji: J. U. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 02. 07. 2009 Stran: 10

Nizozemska Aktiva Holdings, katere eden največjih lastnikov, ne pa vec tudi največji, je eden najbogatejših Slovencev Darko Horvat, je od vodstva Aktive Naložb zahtevala, da na skupščino družbe uvrsti predlog o nakupu do 10 odstotkov lastnih delnic. Po podatkih GVIN ima Aktiva Holdings v lasti 81 odstotkov družbe Aktiva Naložbe, iz česar lahko sklepamo, da bo omenjeni predlog sprejet. Največji lastnik družbe v obrazložitvi predlaga, da naj Aktiva Naložbe po nakupu z umikom delnic zmanjšajo osnovni kapital. Tako bi se lastništvo Aktive Holdings približalo na zakonsko potrebnih 90 odstotkov za iztis delničarjev. V Aktivi Naložbah, ki je po nekaterih informacijah finančno trenutno precej finančno izčrpana, komentarja o tem, ali bodo iztis tudi izvedli, nismo dobili.

AKTIVA NALOŽBE

Objava na SEONETU dne 01.07.2009 objava PSI-1108/09

Obvestilo o dopolnitvi dnevnega reda skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba AKTIVA NALOŽBE, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Izvršni direktor družbe objavlja dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe AKTIVA Naložbe, d.d., sklicane za 23.07.2009, ki jo je na podlagi 2.odstavka 296.člena in 1.odstavka 298.člena ZGD-1, zahteval delničar AKTIVA HOLDINGS B.V., katerega delež v družbi AKTIVA Naložbe, d.d. presega dvajsetino osnovnega kapitala, z novo (9.točko) dnevnega reda, s predlogom sklepa, kot sledi:

Datum skupščine: 
23.07.2009 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Dunajska cesta 156, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Preimenovanje v Investitor, d.d.

Kmalu pogovori o denarju za Palomo

Medij: Večer Avtorji: De Corti Borko Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 20. 06. 2009 Stran: 9

Nadzorniki si bodo pridobili jasno sliko poslovanja Palome v letu 2008, medtem ko sanacija poslovanja letos gre v pravo smer

Zdaj je že znano, kdo vse bo v skupini, ki se bo pogovarjala s predstavniki družb, zainteresiranih za vlaganje v sladkogorsko Palomo. Kot nam je včeraj povedal predsednik nadzornega sveta Palome Krešo Šavrič, sam ne bo član skupine, kajti naloga člana nadzornega sveta in njenega predsednika je, da upravi gleda pod prste in jo nadzira, zato ne želi biti član skupine. V skupini za pogovore pa bodo predsednik uprave Palome, predstavniki Slovenske odškodninske družbe, Kapitalske družbe in z enim članom povezani mali delničarji, kot so Probanka, Aktiva Naložbe in drugi.

Tajkuni na reaktivni pogon

Medij: Reporter Avtorji: Glucks Nenad Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Zgodba tedna Datum: 11. 05. 2009 Stran: 20

Kdo je lastnik najbolj imenitnega slovenskega letala v zasebni lasti (in se ne ukvarja z letalskim poslom) je težko ugotoviti, saj teh podatkov na Direktoratu za civilno letalstvo pri ministrstvu za promet ne razkrivajo. Največji favorit za lastnika prestižnega reaktivnega letala je Darko Horvat, tretji najbogatejši Slovenec; po lanskoletni lestvici revije Manager ima za 236 milijonov evrov premoženja v Aktivi Holdings s sedežem v nizozemskem Amsterdamu.

Horvat je zmagovalec slovenske privatizacijsko certifikatske zgodbe. S trgovanjem in telovadenjem s privatizacijskimi certifikati ter izrivanjem malih delničarjev iz svojih družb je postal prototip novodobnega slovenskega tajkuna. Slovenija je zanj postala premajhna, že pred leti se je menda preselil v London, a je tudi pogost obiskovalec Izraela, s katerim ga vežejo judovske korenine in dobičkonosni posli.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.