Abanka

Delničarji in obvezničarji slovenskih bank ob vse premoženje

Črn dan za 99.818 imetnikov bančnih delnic in več kot 2.000 lastnikov subordiniranih obveznic ter preko 500.000 državljanov, ki varčujejo v pokojniskih družbah, družbah za upravljanje in zavarovalnicah.

Včerajšnji ukrep centralne Banke Slovenije je še eden v nizu dokazov, da Republika Slovenija slepo sledi priporočilom evropskih uradnikov, pa čeprav le ta niso zavezujoča. Še več DZ RS je sprejel zakonodajo, ki je v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, saj retroaktivno posega v pravice imetnikov subordiniranih obveznic. Če se ob nakupu delnic delničar zaveda tveganja, da je lahko ob vse, pa je pri obveznicah bil retroaktivno uveljavljeno novo določilo, ki ga ob izdaji ni bilo.

 

Ljubljana, 19.12.2013


Lastniki obveznic sedaj lahko le čakajo odločitev ustavnega sodišča

Glede na štiri vložene Pobude za presojo ustavnosti ZBAN-1L (2 je dalo Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), 2 pobudi je dalo tudi VZMD) in dve Zahtevi za presojo ustavnosti, prvo je podal Državni svet RS, drugo pa včeraj tudi Varuhinja človekov pravic) je Ustavno sodišče včeraj odločilo, da so predlagatelji podali utemeljeno vlogo in bo njihove vloge obravnavalo prednostno, žal pa niso zadržali izvajanja spornih členov, saj menijo, da je potencialna škoda, ki nastala lastnikom materialna in se lahko kot taka lahko povrne (beri v denarju). Tako imajo imetniki podrejenih obveznic upanje, da bo Ustavno sodišče sledilo svoji praksi in kot v primeru »Kramar« presodilo, da je retroaktivna uvedba neustavna in naložila Banki Slovenije oz. Republiki Sloveniji, da poplača imetnike teh instrumentov. Epilog te zgodbe lahko pričakujemo do konca junija 2014.

 

Žal za lastnike bančnih delnic spodbudnega sporočila za sedaj ni

Zaradi izdanih odločb Banke Slovenije so z včerajšnjim dnem (18.12.2013) razveljavljene in iz registra KDD izbrisane delnice NLB, NKBM in Abanke.

Tako je brez svojih delnic ostalo:

  • 1.992 delničarjev NLB,
  • 96.769 delničarjev NKBM,
  • 1.057 delničarjev Abanke,
  • vsi  delničarji Factor banke,
  • vsi  delničarji Probanke.

Tako bodo v prihodnjih dneh vsi delničarji od poslovnih bank dobili obvestilo, da so ostali brez svojih delnic v bankah. 

Ta trenutek lahko uveljavljano kapitalsko izgubo kot  tako imenovani »davčni ščit« pri napovedi kapitalskih dobičkov za leto 2013, ali lahko to prenesojo v leto 2014 pa se morajo pozanimati pri pristojnem davčnem uradu.

V kolikor so to bile edine delnice, ki jih je delničar poslovne banke imel svetujemo, da takoj pokličete svojo Borzno posredniško hišo ali družbo in zaprejo svoje trgovalne račune v kolikor jih imajo.

 

Napoved o možnosti uveljavljanja odškodnine za delničarje negotova

Vsem se poraja vprašanje ali se lahko nadajajo odškodnine za svoje izgubljene delnice, a natačnega odgovora tu zaenkrat še ni. Morda so najbližje tej možnosti delničarji Nove KBM, če najdemo način, da dokažemo, da prospekt ob izdaji leta 2007 ni izražal dejanskega stanja in smo bili zavedeni, saj je delnica iz prvotnih 27 EUR sedaj zgrmela v nič. Ker je izid takega postopka povezan z stroški in je ta trenutek napovedovanje izida negotovo, ne želimo ulivati lažnega upanja, predno z gotovostjo ne ugotovimo morebitnih napak v prospektu ob prvi javni prodaji delnic Nove KBM

 

Obveznice tudi izbrisane

Prav tako so prenehale ter bile z računov klirinških sistemov in trgovanja borz umaknjene:

  • NLB hibridne in podrejene obveznice ter hibridna in podrejena posojila,
  • pri NBKM hibridne obveznice,
  • pri Abanki inovativni instrument Floating Rate Perpetual Loan Participation Notes.

Lastnike delnic in podrejenih obveznic treh bank čaka razlastitev

Delničarji in lastniki podrejenih obveznic NLB, NKBM in Abanke bodo ob izrednem ukrepu Banke Slovenije, ki vključuje državno dokapitalizacijo, izgubili ves vložek. Predsednik društva MDS Rajko Stanković opozarja, da je bilo ob izdaji instrumentov jasno, da se lahko ves vložek izgubi le v primeru stečaja banke.

Ljubljana, 13.12.2013

 vir: 24ur.com

Po včerajšnji objavi stresnih testov sta guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in finančni minister Uroš Čufer povedala, da lahko po pravilih državne pomoči država banko dokapitalizira šele po tem, ko so obstoječi lastniki in imetniki podrejenih obveznosti pri sanaciji banke udeleženi s svojim premoženjem. Dejala sta, da bo to premoženje odpisano v celoti.

 

S tem bodo delničarji in lastniki podrejenih obveznic NLB, NKBM in Abanke izgubili ves vložek. "Sporno je to, da bi morala biti pravila igre v takšnih zadevah jasna vnaprej. Ob izdaji teh obveznic je bilo jasno, da lahko izgubijo vse le v primeru stečaja. Stečaja pa ni," pravi predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) Rajko Stanković.

Za ogled TV prispevka novinarke Katarine Matejčič iz oddaje 24ur na POP TV ob 19.00 ure, z dne 13.12.2013 pritisnite TUKAJ ali sliko.

 

Stanković pravi, da če pri delnicah, ki so tvegan instrument, še predvidevaš takšen bridek konec, tega pri podrejenih obveznicah ni bilo pričakovati, saj je bilo takrat določeno, da je lahko edini razlog, zaradi katerega bi lahko vlagatelj izgubil vse, stečaj banke.

 

Novela zakona o bančništvu je pri vrstnem redu sodelovanja pri reševanju banke izpustila velike depozitarje, tako da delničarjem takoj sledijo imetniki podrejenega dolga, depoziti – v vseh treh največjih bankah je največji depozitar država – pa bodo uporabljeni pri dokapitalizaciji, pravi Stanković. Dodaja, da se minister Čufer pri tem sklicuje na priporočila Evropske komisije in predlog direktive, ki pa še ni sprejeta in jo bo treba predvidoma v slovenski pravni red prenesti šele leta 2018.

 

Imate podrejeno obveznico katere izmed treh bank? Izgubili boste vse.

Reševanje slovenskih bank

Ljubljana, 13. december 2013


vir: MMC RTVSLO.SI​

 

Delničarji in lastniki podrejenih obveznic NLB-ja, NKBM-ja in Abanke bodo izgubili ves vložek. Mali delničarji Slovenije opozarjajo na spornost ukrepa. 

Banka Slovenije je v četrtek objavila, da bo odpis podrejenih obveznosti pri NLB-ju znašal 257 milijonov evrov, pri NKBM-ju 64 milijonov evrov in pri Abanki 120 milijonov evrov. NLB je isti dan objavil, da to predvidoma pomeni odpis vseh trenutno veljavnih podrejenih instrumentov NLB-ja.

"Sporno je to, da bi morala biti pravila igre v takšnih zadevah jasna vnaprej. Ob izdaji teh obveznic je bilo jasno, da lahko izgubijo vse le v primeru stečaja. Stečaja pa ni," pa ob tem opozarja predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) Rajko Stanković.

Za ogled TV prispevka novinarja Florijana Zupana TV SLO1 iz oddaje Dnevnik TV SLO1 ob 19 uri, z dne 13.12.2013 kliknite TUKAJ ali na sliko

Prošnja Ustavnemu sodišču RS za takojšnje zadržanje izvajanje spornih členov novele Zakona o bančništvu ZBan-1L

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je v imenu imetnikov obveznic preko pooblaščene odvetniške pisarne Tamare Kek vložilo POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI 261a., 261b., 261c., 261d., 261e., 261f. v povezavi s 2. in 4. točko prvega odstavka 253.a člena, 1.a točke prvega odstavka 253. člena in tretjega odstavka 253. člena, 253.b, 260.a in 260.b člena, prvega in drugega odstavka 262.a člena, drugega odstavka 262.b člena, 347. in 350a. člena Zakona o bančništvu, ter hkrati predlagalo podalo PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE teh istih členov ter PREDLOG ZA PREDNOSTNO OBRAVNAVO POBUDE.

Glede na dejstvo, da je danes tudi Državni svet Republike Slovenije soglasno BREZ GLASU PROTI sprejel sklep, da bo tudi sam Državni svet podal Zahtevo za oceno ustavnosti in Predlog za začasno zadržanje, Društvo Mali delničarji Slovenije upa, da bo na jutrišnji seji Ustavno sodišče RS sprejelo odločitev o TAKOJŠNJEM zadržanju spornih členov sprememb Zakona o bančništvu ZBan-1L in s tem preprečilo morebitno nepopravljivo škodo za imetnike teh instrumentov, kakor tudi stopnjevanje nezaupanja komitentov v slovenske banke.

 

Ljubljana, 11. december 2013


 

Ali bo Ustavno sodišče Republike Slovenije jutri zadržalo sporne člene?

V Društvu MDS upamo, da bo Ustavno sodišče Republike Slovenije strokovno in skladno s pravnimi standardi, ki veljajo v urejenih demokracijah, ugotovilo, da je retroaktivni poseg v pravice nesorazmeren in predstavlja resno kršitev več členov Ustave ter v bančni sistem vnaša negotovost za vse tri sistemske banke (NLB, NKBM in Abanko Vipa). Menimo, da bi morebitna izvedba razlastitve pomenila začetek konca bančnega sistema v Republiki Sloveniji, saj če vzameš denar tistemu, ki je posodil banki potem, ko so zbežali iz države tuji vlagatelji, se je težko znebiti dvomov v varnost bančnega sistema.

 

O dogajanju poročajo tudi tuji mediji

O dogajanju v zvezi z bančno zakonodajo poročajo tudi tuji mediji, med katerimi je najnovejše poročanje časnika Reuters. Članek si lahko ogledate na sledeči povezavi tukaj.

 

Društvo MDS že od aprila 2013 dalje iskalo kompromisne rešitve pri pristojnih

Mali delničarji po pravico na Ustavno sodišče Republike Slovenije

 

Za ogled TV prispevka novinarja Florijana Zupana TV SLO1 iz oddaje Odmevi TV SLO1 ob 22 uri, z dne 05.12.2013 kliknite TUKAJ ali na sliko. 

Društvo MDS v petek vlaga 2 zahtevi za Ustavno presojo ZBan-1L in zahtevo za začasno zadržanje

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo v petek 06. decembra 2013 na Ustavno sodišče Republike Slovenije, preko odvetniške pisarne vložilo Dve pobudi za presojo ustavnosti posameznih določil ZBan-1L  in sicer ločeno za obveznico ABVIP in ločeno za obveznico NLB26. Poleg tega bo odvetniška pisarna vložilo tudi zahtevo za zadržanje izvajanja spornih členov sprejetih sprememb ZBan-1L, do končne odločitve Ustavnega sodišča, saj v Društvo MDS menimo, da bi izvajanje le tega lahko povzročilo nenadomestljivo škodo imetnikom teh instrumentov. 

 

Ljubljana, 04. december 2013


 

Politika prevladala nad stroko. Slovenija je žal očitno prvi poskusni zajček?!

V Društvu MDS smo si vse od aprila 2013 prizadevali za iskanje kompromisne rešitve za imetnike podrejenih obveznic na pristojnem Ministrstvu za Finance in tudi na Banki Sloveniji opozorili, da je vsa stroka proti hitenju, in naj se s spremembami tako imenovane »striženjske zakonodaje« počaka. 

Tako je g. Mario Draghi iz Evropske centralne banke (ECB) izjavil naj se rajši počaka do pričetka postopka sprejemanja ustrezne evropske direktive v Evropskem parlamentu.

Dr. France Arhar je v imenu Združenja bank Slovenije opozoril, da so lahko tako sprejete spremembe ZBan-1L v nasprotju z zakoni in Ustavo RS, ter povzročijo morebitno nestabilnost in povečajo nezaupanje v domači bančni sistem.

Tudi zakonodajno-pravna komisija DZ RS je ocenila ZBan-1L kot sporen in nesorazmeren glede predlaganih retroaktivnih spremen.

Državni Svet Republike Slovenije je z Vetom, dal možnost povnovnega razmisleka Državnemu zboru a ga je vladna večina gladko povozila. 

 

Ali bo Ustavno sodišče Republike Slovenije prisluhnilo stroki?

Ustavljeno trgovanje z delnicami bank

Za ogled TV prispevka novinarja TV SLO1 iz oddaje Odmevi TV SLO1 ob 22 uri, z dne 02.12.2013 kliknite TUKAJ ali na sliko. 

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana, TV SLO1 iz oddaje Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, z dne 02.12.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko. 

Napoved vložitve zahteve za ustavno presojo ZBAN-1L s strani Društva MDS

Društvo mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo takoj po objavi sporne novele Zakona o bančništvu (ZBAN-1L) na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo Zahtevo za ustavno presojo in tudi predlog za začasno zadržanje izvajanja spornih retroaktivnih določb glede podrejenih in hibridnih obveznic do pravnomočne odločitve glede Zahteve za ustavno presojo. Pri tem dodajmo, da sporna novela še ni bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in bo predvidoma objavljena v petek 22. novembra 2013.

Še enkrat vse vlagatelje v podrejene in hibridne obveznice slovenskih bank pozivamo, da se nam brezplačno pridružite in vas bomo o dogajanju obveščali.

Ljubljana, 15.11.2013


 

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) se ograjuje od pisma VZMD in svetuje na pozorno branje njenega pisanja ter prilog (pogodbe in pooblastila) pred morebitnim podpisom

Poziv poslancem DZ pred ponovnim odločanje o noveli ZBan-1L, ki želi retroaktivno posegati v prihranke četrtine Slovencev

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes, pred jutrišnjim ponovnim odločanjem o noveli ZBan-1L poslalo pismo vsem poslankam in poslancem Državnega zbora Republike Slovenije. V pismu jih je pozvalo k ponovnem tehtnemu premisleku, ter proučitvi vseh relevantnih mnenj, pred ponovnim odločanjem o noveli Zakona o bančništvu (Zban-1L).

V kolikor bo kljub vsem izraženim pomislekom zakon ponovno potrjen, pa bo Društvo MDS s svojimi sodelavci, nemudoma, v imenu imetnikov podrejenih in hibridnih obveznic, vložilo zahtevo za ustavno presojo in tudi predlog za zadržanje izvajanja novele ZBan-1L

Naj poudarimo, da se Društvo MDS s svojimi sodelavci z navedeno problematiko brezplačno spopada že vse od aprila 2013 dalje in že ima pripravljen predlog ustavne pobude in zahteve za začasno zadržanja izvajanja novele Zban-1L in bo le to vložila takoj v petek 15.11.2013, če bodo odločevalci v državnem zboru preslišali vsa strokovna opozorila. Vsi imetniki, ki želijo zaščititi svoje premoženje se lahko brezplačno pridružijo sekcijam vseh treh sistemskih bank v okviru Društva MDS, tako, da pošljejo e-mail s svoji kontaktnimi podatki na info@skupaj.si ali pokličejo na telefone, objavljene na spletni strani Društva MDS.

 

Ljubljana, 13. november 2013


Pismo poslancem in poslankam državnega zbora!

Prepričani smo, da pripravljalci novele ZBan-1L poslance in poslanke niso dovolj seznanili s vsemi pomisleki tako pravne, kot bančniške stroke, ki so bili izraženi v času priprave zakona.

Vrsta resnih pomislekov je navedena tudi v uradnih mnenjih, ki so jih pisci in drugi zagovorniki novele pridobili že v času njenega nastajanja (npr. mnenje Združenja bank Slovenije) in njene obravnave (Zakonodajno-pravna služba DZ). Ker nismo prepričani, da ste so bili poslanci s temi mnenji seznanjeni, smo le te k dopisu priložili in ključne poudarke v teh mnenjih smo markirali z rumeno.

Če še enkrat povzamemo ključne pomisleke:

Društvo MDS proti takojšnjemu sprejetju novele zakona o bančništvu

Medij: Siol Avtorji: STA Foto: Bor Slana Video: Jože Bonča Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 22. 10. 2013

Društvo MDS poziva DZ, naj predlog novele zakona o bančništvu, ki bo posegel v pravice imetnikov hibridnih in podrejenih obveznic, sprejme po rednem in ne nujnem postopku.

Na ta način se bo po njihovem mnenju lahko razgrnilo vse njegove posledice. Če bo DZ zakon potrdil, se bodo obrnili na državni svet, ob neuspehu na ustavno in nato na evropsko sodišče. Za ogled posnetka kliknite tukaj ali na sliko.

Ugotavljajo, da so vse možnosti dialoga izčrpali

Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) si od aprila z ministrstvom za finance in Banko Slovenije prizadeva za razreševanje problematike imetnikov hibridnih in podrejenih obveznic slovenskih poslovnih bank, zlasti treh največjih, a ugotavlja, da so vse možnosti dialoga izčrpali.

"Imetniki teh obveznic so pripravljeni sprejeti določen odpis, ki pa po njihovem prepričanju ne more biti enak v primeru stečaja," je na novinarski konferenci poudaril predsednik društva Rajko Stanković. Takšne prakse, kot jo povzema predlog novele, ni uporabila nobena država, prejemnica tuje pomoči, saj so bila v Grčiji, Španiji in na Cipru uporabljena bistveno manj stroga pravila, so opozorili v MDS.

 

Obrniti se nameravajo na državni svet

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.