Abanka

Finetol v stečaju - iz uprave Save mora mag.Franci Strajnar, za ponovni mandat v NS Save ne more kandidirati Janko Kastelic, iz NS Mercatorja pa mora oditi Zdenko Podlesnik

Uprava družbe Finetol, d.d., pod vodstvom Janka Kastelica je v ponedeljek, 30. aprila 2012 vložila predlog za stečaj Finetola, d.d., s tem pa bo nekaj  več kot 1.700 delničarjev verjetno ostalo brez vsega svojega premoženja. Posledično bo moral iz Nadzornega sveta Mercatorja odstopiti Zdenko Podlesnik, nekdanji prvi nadzornik Finetola do 1. 8. 2011, za ponovni mandat v nadzornem svetu Save, d.d. pa se ne bo mogel več potegovati Janko Kastelic - sedanji predsednik uprave Finetola, iz uprave Save, d.d., pa mora odstopiti član mag. Franci Strajner - prvi mož Finetola do 31.03.2011 - vsi zaradi določil Zakona o javnem naročanju. V nasprotnem primeru bi bili lahko Sava in Mercator izločeni iz državnih javnih naročil za obdobje 2 let. Podoben scenarij najbrž sledi tudi v Maksimi Invest.

 Ljubljana, 03. maj 2012


mag. Franci Strajnar mora nemudoma odstopiti kot član uprave v Savi, d.d.!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno pozivamo mag. Francija Strajnarja - do 31.03.2011 predsednika uprave Finetola - da nemudoma nepreklicno odstopi kot član uprave Save, d.d.

Za ogled prispevka Florjana Zupana iz Poročil ob 17.00 uri na TV SLO1 kliknite TUKAJ

 

Podlesnik in Kastelic morata nemudoma odstopiti kot nadzornika v Mercatorju oziroma Savi!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno poziva Zdenka Podlesnika - do 1.8.2011 predsednika NS Finetola - da nepreklicno odstopi kot član NS Mercator. Prav tako mora iz enakega razloga nepreklicno od ponovne kandidature za izvolitev v NS Save, odstopiti tudi Janko Kastelic - sedanji predsednik Uprave Finetola.

Če odstopa ne bo, sledi začetek postopka za odpoklic nadzornikov preko sodišča

V kolikor Zdenko Podlesnik ne bo odstopil iz NS Mercatorja, bo Društvo MDS skupaj s pravniki proučilo možnost njegovega odpoklica preko sodišča. V nasprotnem primeru bi lahko Mercatorju in njegovim delničarjem nastala velika poslovna škoda.

Spomnimo - Društvo MDS je na sodišče že 3 dni po skupščini vložilo izpodbojno tožbo s katero izpodbija sklep o razrešitvi in imenovanju novih nadzornikov v Mercatorju. En teden po skupščini je vložilo še predlog za izdajo začasne odredbe o prekinitvi vpisa sprememb v register, vendar je bilo nekaj ur prepozno. Sodišče je na dan vložitve predloga za zadržanje v register že vpisalo nove nadzornike in čistopis statuta.

Tako Mercator, kot Sava konkurirata na javnih razpisih države in njenih organov. Po določilih že omenjenega Zakona o javnih naročilih mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti tistega ponudnika, katerega nadzornik je bil v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb lastnik, direktor ali nadzornik podjetja, ki je končalo v stečaju ali prisilni poravnavi.

Prevzem Mercatorja s strani Skupine Pivovarne Laško in Unicredit banke Slovenije - Ali bo UVK končno preveril nedovoljeno koncentracijo?

Na današnji skupščini družbe Mercator, d.d. smo bili priča več kot očitnemu usklajenemu delovanju Skupine Pivovarne Laško, Skupine Unicredit Banke Slovenije skupaj z fidiuciranim računom Splitske banke ter NFD skupine, ki skupaj predstavljajo 42,982 % osnovnega kapitala. Njihovo usklajeno delovanje se je najbolj jasno pokazalo pri odpoklicu in imenovanju novega Nadzornega sveta (NS), kjer je Skupina Pivovarna Laško imenovala 3 predstavnike (dr. Mateja Lahovnika, Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar), NFD skupina enega predstavnika (Zdenka Podlesnika, ki je svoje sposobnosti že pokazal z 'uspešnim delom' v Muri in v Finetolu kot predsednik NS), ter Unicredit Banka Slovenije dva predstavnika (Borisa Galića iz Hrvaške in Roka Rozmana prokurista v Sloveniji). Zaradi usklajenega delovanja, brez prevzemne namere več kot 4,51 % osnovnega kapitala, kar je predstavljalo več kot 82 % glasovalnih pravic na skupščini Mercatorja, je Rajko Stanković napovedal izpodbijanje sklepa o imenovanju NS.

 

Ljubljana, 30. marec 2012


 

 Usklajeni delničarji na 18. skupščini delničarjev Mercatorja

  

Delnic Delež v % Naziv oz. imetnik Država
1 464390 12,333% PIVOVARNA UNION D.D. SVN
3 317498 8,432% PIVOVARNA LAŠKO, d.d. SVN
10 96952 2,575% RADENSKA, d.d. RADENCI SVN
4 301437 8,006% UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SVN
5 253967 6,745% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
5 38301 1,017% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
12 75360 2,001% HYPO BANK D.D. SVN
14 42840 1,138% NFD 1, delniški podsklad SVN
19 27692 0,735% NFD HOLDING d.d. SVN
  1618437 42,982% osnovnega kapitala PS Mercator  
  1842778 87,826% Glasovalne pravice glede na delež  na skupščini prisotnega osnovnega kapitala   

 

6 EUR bruto dividende za posamezno delnico

Medtem ko bi po predlogu uprave bilančni dobiček za lani v višini 28,8 milijona evrov uporabili na način, da za dividende namenijo 16,9 milijona evrov oz. 4,50 EUR bruto na delnico, pa so družbe iz skupine Pivovarna Laško predlagale, da se izplača dividenda v višini šest evrov bruto na delnico. Delničarji so s 97 odstotki navzočih glasov nasprotni predlog Laščanov, skladno s katerim gre 22,6 milijona evrov za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen, tudi podprli.

Za ogled posnetka RTV  SLO1 (oddaja Dnevnik ob 13.00)  pritisni TUKAJ ali na sliko.

Predsednik uprave Mercatorja, Žiga Debeljak je glede dviga dividend po skupščini novinarjem dejal, da dividenda v višini šestih evrov bruto pomeni petodstotno donosnost na trenutno ceno delnice. "Tak sklep je jasen znak, da tako kot mi tudi delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja," je dejal Debeljak in dodal, da je Mercator takšne dividende tudi sposoben izplačati.

 

Razrešnica Upravi in NS vendar brez pooblastila za povečanje kapitala

Uprava in nadzorni svet sta za svoje delo v letu 2011 prejela razrešnico, pri čemer so za razrešnico nadzornikom glasovali skoraj vsi navzoči delničarji, za razrešnico upravi pa 68,6 odstotka navzočih. Debeljak je izrazil zadovoljstvo nad podeljeno razrešnico, ker so lastniki kljub drugačnim pogledom na lastniške zadeve s tem pokazali, da cenijo delo uprave.

Uprava Mercatorja, ob predlogu o uporabi bilančnega dobička, tudi ni uspela s predlogom o spremembi statuta, po katerih bi uprava s soglasjem nadzornikov dobila pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom - gre sicer za instrument v primeru večjih strateških povezav, ki ga je imel Mercator v minulih letih. Za izglasovanje takšnega sklepa bi bila potrebna tričetrtinska večina glasov, za pa je glasovalo le 9,3 odstotka delničarjev.Izredna revizija po predlogu Unicredit banke zaradi prevzemne namere

Izredna skupščina Mladinske knjige Založbe potrdila spremembe statuta, kmalu sledi prodaja zaplenjenih delnic MKZ

Današnja izredna skupščina Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), je sprejela spremembo statuta ter se seznanila z vnovično izvolitvijo predstavnika delavcev v NS. Pooblaščenci Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) so danes zastopali 12,32 % delničarjev MKZ.

 

Ljubljana, 21. februarja 2012


 
Izredna Skupščina delničarjev Mladinske knjige Založbe soglasno potrdila spremembo statuta

 

Skupščina je soglasno potrdila spremembo statuta, ki so se nanašale izključno na spremembo dejavnosti družbe. Ta uskladitev je bila potrebna zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih, saj družba do sedaj ni imela registrirane dejavnost za področje raziskav in razvoja (R&R), kar je pogoj da bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Na sliki predsednica skupščine in notarka (foto: Društvo MDS).

 

Skupščina se je tudi seznanila z delavskim predstavnikom v NS družbe

Skupščina se je seznanila tudi s ponovna izvolitvijo ga. Magdalene Gregorc kot članice NS MKZ, ki v njem predstavlja delavce.  

Rubež Mariborske nadškofije, pričetek stečaja Zvona Dva Holding, po stečaju Gospodarstva Rast, v nevarnosti tudi Zvon Ena Holding

Zaradi neporavnanih dolgov sta banki BKS in Sparkasse začeli postopek rubeža nepremičnin Nadškofije Maribor. Je nadškofija tik pred bankrotom?
 
Pred dobrim letom dni so tudi javnosti postale znane hude finančne težave družb, povezanih z Nadškofijo Maribor. Dolgovi so se nakopičili, in ker so bila bančna posojila zavarovana z nepremičninami, zdaj obstaja grožnja, da bodo te zarubljene.
 
Maribor, Ljubljana, 12. januar 2011

 
Nova KBM in Abanka Vipa sta nadškofijske račune že blokirali, po poročanju Dnevnika pa pa sta banki BKS in Sparkasse s pomočjo sodišča že začeli rubiti njene številne nepremičnine. Zaradi za 7,6 milijona evrov dolgov so med drugim ogroženi dvorec Betnava in okoliški gozdovi ter celo sam sedež nadškofije v središču Maribora.
 
Pod hipoteko je več nepremičnin

Kje bo torej nadškofija našla denar za poplačilo dolgov oziroma ali bo dopustila zaseg nepremičnin, se ne ve, v Dnevniku pa jim odziva pristojnih ni uspelo dobiti. Tudi banke ne komentirajo, saj so zavezane k varovanju podatkov svojih strank. Pod hipoteko pa je še veliko drugih nepremičnin, med drugim prenovljeni samostan Studenice, orglarska delavnica v Hočah in objekt na Brvarski ulici v Mariboru. Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO 1 ob 19. uri pritisni na sliko ali TUKAJ.
 
Dokončen polom bi pomenil stečaj Zvona ena Ena Holdinga
 

Društvo MDS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrnilo avtentično razlago Zakona o prevzemu

Društvo MDS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrnilo avtentični razlagi 75. in 63. člena, v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in dokazalo, da izrečena opozorila Društva MDS in ATVP na 34. seji komisije DZ za gospodarstvo niso bila »nagajanje«, ampak pravno korektna dejstva.
 
Ljubljana, 19. decembra 2011

 
Politika ne more povoziti vladavine prava
 
Rajko Stanković je kot fizična oseba in kot zakoniti zastopnik Društvo MDS na Ustavno sodišče Republike Slovenije pravočasno, 26. maja 2011 vložila pobudo za oceno ustavnosti avtentične razlage. Z današnjo razsodbo je Ustavno sodišče RS dalo prav pobudnikom ustavne presoje in ponovno dokazalo, da politika kljub občasni veliki želji in vnemi, ne more povoziti pravne stroke.
 
Država ponovno brez glasovalnih pravic v Abanki Vipa in Petrolu
 
Ali bo temu sledilo nadaljevanje postopka po odločbah ATVP v omenjenih primerih Petrol in Abanka Vipa, saj je začasna odredba Vrhovnega sodišča veljala le do odločitve Ustavnega sodišča, ali pa bo ATVP svoje delovanje razširil še na druge družbe, ki so storile enake kršitve, ali pa bo morda temu sledilo pospešeno sprejemanje prepotrebnih sprememb Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1), ki je obvisel 3 leta v DZ RS, bo vidno že v naslednjih dneh.
 
Društvo MDS poziva politiko, da nemudoma nadaljuje 3 leta čakajočo razpravo v DZ RS o celovitih spremembah Zakona o prevzemih
 
Društvo MDS se nagiba k celovitejši prenovi ZPre-1, ki bi lahko med drugim morda dvignila spodnji prevzemni prag na 33 %, uveljavila normo, da so vse opcijske in terminske pogodbe v notarski obliki in hkrati zahteval nemudoma vzpostavitev celovitega registra le teh pri ATVP v 3 dneh po veljavnosti novele ZPre-1, saj bi s tem preprečili marsikatero oškodovanje družb in njenih delničarjev.
 
Upamo. da bo nov sklic državnega zbora RS nemudoma nadaljeval začet zakonodajni postopek glede tega, saj smo v preteklosti bili v praksi priča številnim anomalijam, ki se lahko s spremembami odpravijo.
 
Da osvežimo spomin, pa poglejmo kronološki pregled
 
Začetek na 34. seji odbora gospodarstvo, dne 05. aprila 2011
 
Stališče MDS, ki je na 34. seji odbora gospodarstvo, dne 05. aprila 2011 povedalo (razvidno tudi iz posnetka RTV – pričetek na 7 min 38 sek), da avtentične razlage zakona ne moremo podpreti, saj njemu nasprotujejo tako zakonodajno pravna služba Vlade RS, kot tudi zakonodajna služba Državnega Zbora in ATVP
 

Mali delničarji Heliosa želijo transparenti prodajni postopek in odgovore od Uprave in NS

Pisni poziv Uprave Heliosa na čelu z g. Urošem Slavincem o odlogu prodaje družbe Heliosa, d.d. Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), ni presenetil. V Društvu MDS podpiramo tudi vse zahteve sindikata delavcev Heliosa, ki so jih v preteklih dneh objavili številni mediji, saj tudi sami želimo transparetno prodajo, ki dolgoročno omogoča ohranitev večine delovnih mest in hkrati si želimo maksimirati morebitno ceno delnice, po kateri lahko izstopijo mali in manjšinski delničarji. Pri tem tudi ni nepomembno, da je to ena redkih naložb, ki bo upnikom Zvona Ena Holding lahko povrnil znatna sredstva, ki so jih posodili le temu.

 

Ljubljana, 14. oktober 2011


 

Mali delničarji so se začeli organizirati

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je v pismu, ki so ga v začetku tedna prejeli delničarji Heliosa pojasnil, da je namen združevanja malih in manjšinskih delničarjev v delničarski sporazum namenjen priključitvi morebitnemu transparentnemu postopku prodaje in posledično maksimiranju cene delnice. Kot najnižje izhodišče je Društvo MDS določilo ceno 600,00 EUR. Ob tem upamo, da je lahko cena za delnico tudi bistveno višja, med 700,00 in morda 800,00 EUR. Seveda pa je osnovni predpogoj korektna izvedba postopka, ne pa brezglavo hitenje, kot je bilo to v primeru vstopa nemškega kupca SORTOBEN BÜROBEDARF GmbH (ki je, mimogrede, postal 3,264 % lastnik in je ta delež kupil na »ponovljenem javnemu pozivu?!« Abanke Vipa, d.d., ki se je iztekel 1.7.2011 in je trajal vsega 8 dni - poznavalcem seveda ni potrebno posebej razlagati, zakaj je do tega prišlo). Čeprav cene paketa ne poznamo, menimo, da je bistveno nižja, kot bi jo Abanka Vipa, d.d. dosegla v postopku transparente prodaje, ki jo sedaj organizira NLB, d.d.

 

Ali so razlogi za odlog prodaje morda na trhlih strokovnih temeljih?

So pa nas v Društvu MDS negativno presenetili razlogi, ki jih je v pismu navedel predsednik Uprave Heliosa, kot argumente za odložitev prodaje.

Mali delničarji Finetola s pomočjo Društva MDS vložili Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v primeru umika z borze

Mali delničarji so ob strokovni pomoči Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) na osnovi sprejetega sklepa o umiku delnic družbe Finetol, d.d. (oznaka delnice FINR) z borze, vložili Predlog za sodni preizkus oz. določitev pravične denarne odpravnine po določilih ZGD-1C in ZTFI. Razlog za vložitev leži v višini denarne odpravnine, ki po mnenju predlagateljev ni pravilno definirana, saj naj bi bila določena oz. znana šele konec leta 2011, oziroma kar 5 mesecev po dejanskem sprejetju sklepa.

 

Ljubljana, 22. september 2011


 

Na skupščini Finetola, ki je potekala 1. avgusta 2011, so delničarji z 90,18 % večino sprejeli sklep o umiku iz borze, razlog zanj pa naj bi bilo skoncentrirano lastništvo in ekonomičnost. Skladno z določili ZTFI (101. člen), lahko vsak delničar, ki na sami skupščini nasprotuje umiku iz borze, zahteva, da družba prevzame njegove delnice, za plačilo primerne denarne odpravnine. Temu sklepu je na skupščini nasprotovalo  97 delničarjev, ki so lastniki 22.549 delnic. Prav tu pa se pojavi težava, saj je vodstvo družbe predlagalo sklep, ki določa vrednost pravične denarno odpravnino na dan 31. 12. 2011, torej 5 mesecev po umiku iz borze.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je že na sami skupščini izrazil ostro nasprotovanje predlaganemu sklepu, saj je tovrstno ne-definiranje denarne odpravnine povsem zgrešeno in hkrati nezakonito. Zato je Društvo MDS tudi podalo nasprotni predlog, da se za primerno denarno odpravnino vzame vrednost delnice na dan 31. 12. 2010, ki je znašala 26,84 EUR.

Kljub večkratnim pozivom, nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet; razlog za nesprejetje pa je po vsej verjetnosti moč najti v aktivnostih vodstva, da popolnoma izčrpa družbo, ter posledično delničarjem 31.12.2011 izplača »mizerno« denarno odpravnino, ali pa te sploh ne bo izplačala, saj Finetolu grozijo insolventni postopki, ali pa morda celo stečaj zaradi visoke stopnje zadolženosti in najave Gorenjske banke, da bo blokirala prosto razpolaganje s premoženjem, saj Finetol po navedbi iz medijev, že dalj časa ne plačuje niti obresti na večino v aprilu 2011 zapadlih kreditov, ki pa so bili po besedah poslovodstva na skupščini 1.8.2011, podaljšani do konca septembra 2011 oz. do konca tega leta.

 

Ali bo pravična denarna odpravnina sploh izplačana, 25 % premija od 0 EUR je žal enak 0 EUR

Helios - Društvo MDS z izpodbojno tožbo zoper sklep o pridobivanju lastnih delnic

Na skupščini, ki je potekala 23. junija 2011 je pooblaščenec Društva MDS napovedal izpodbijanje sprejetih sklepov skupščine družbe Helios in svojo napoved tudi uresničil. O vložitvi kazenske ovadbe zoper Upravo in njenega predsednika Uroša Slavinca pa se v Društvu MDS še posvetuje s pravnimi strokovnjaki.

 

Ljubljana, 13. julij 2011


 

Spomnimo; Uprava je uspela s svojim predlogom za nakup lastnih delnic

Pri četrti točki dnevnega reda sta delničarja KAD in SOD podala nasprotni predlog, ki se je od prvotnega nasprotnega predloga razlikoval v tem, da se vse, tudi zdajšnje delnice, nemudoma umakne. Nasprotni predlog KAD-a in SOD-a žal ni bil sprejet, saj je zanj glasovala 48,50 %; je pa zato bil sprejet predlog Uprave in sicer z 51,44 %. Uprava naj bi torej še naprej kupovala lastne delnice z namenom udeležbe na dobičku – kar v prevodu pomeni za namen nagrajevanja.

 

Ali sta predsednik skupščine in notarka namerno zamolčala določila 13. člena statuta Heliosa?

Po natančni analizi sklepov skupščine družbe Helios, smo ugotovili, da je sklep Uprave sicer bil sprejet, a z nezadostno večino (samo 51,44 %), statut Heliosa pa jasno določa, da je za sprejem takega sklepa potrebno 3/4 oz 75 % podpora prisotnega kapitala na skupščini. Zato v Društvu MDS z gotovostjo trdimo, da je sklep ničen in ga posledično Uprava ne sme izvajati (Levo na sliki 13. člen Statuta družbe Helios - s klikom na sliko ali tukaj se vam odpre celoten Statut).

 

Se pa pri tem poraja tudi vprašanje ali je prišlo do namenskega zavajanja delničarjev tudi s strani predsedujočega in notarke, katerih naloga je, da skrbita za zakonitost poteka skupščine (Levo na sliki izpis glasovanja na skupščini - s klikom na sliko ali tukaj se vam odpre celoten Notarski zapisnik skupščine).

Delničarji Zvon Ena Holding soglasno podprli možnost konverzije dela terjatev z delnicami

Na današnji skupščini družbe Zvon ENA Holding, d.d. so prisotni delničarji po opravljeni razpravi sprejeli predlagano možnost konverzije terjatev ločitvenih upnikov z izdajo novih delnic. Tako bi upniki, ki nimajo zavarovanj za svojo terjatev, dobili delnice in sicer 1 delnico za 4,17 EUR dolga. Drugače povedano, bili bi poplačani v višini okoli 24 odstotkov. Društvo MDS, ki je danes predstavljalo 3,20 procenta delničarjev, je pred glasovanjem zahtevalo dodatna pojasnila o naložbi v T-2 ter rezervnem scenariju, v kolikor bi  poskus razlastitve postal pravnomočen.

 

Ljubljana, 24. junij 2011


 

Predsednik uprave Zvon ENA Holding je povedal, da so in bodo uporabili vsa pravna sredstva, da ohranijo večinski delež, saj kapitala niso smeli vplačati, ker sodišče o tem še ni odločalo. Izjavil je, da imajo pripravljen tudi rezervni scenarij. Kot smo uvodoma zapisali, smo delničarji sklep soglasno podprli, saj je vsaka prisilna poravnava za 38.000 malih delničarjev boljša kot stečaj družbe. Na sliki od leve proti desni (mali delničar Rolando Krajnik, Rajko Stanković - predsednik Društva MDS, Grega Tekavec - izvršni sekretar Društva MDS in dr. Boštjan Udovič - zunanji sodelavec Društva MDS za področje ekonomije in gospodarstva). 

Javni poziv državni NLB in ostalim upnikom

Delničarjem Abanke 18 centov dividende

Društvo MDS se je današnje skupščine udeležilo kot zastopnik delničarjev, ki so lastniki 10.500 delnic oz. 0,30 % prisotnega kapitala in je po delniški knjigi bilo 20 največji zastopnik  delničar Abanke Vipe od 650 delničarjev, kolikor jih le ta ima.

Ljubljana, 26. maj 2011


DRUŠTVO MDS ZANIMALA IZPOSTAVLJENOST DO PADLIH GRADBINCEV, BASEL 3 IN MIOREBITNA VSPOREDNA KOTACIJA TER USTANOVITEV SKLADA LASTNIH DELNIC

Po obširne predstavitvi letnega poročila Uprave za leto 2010 in rezultatov za prvo tromesečje 2011, ki ga je podal predsednik Uprave mag. Jože Lenič in poročilu prvega nadzornika Janeza Bohoriča je Rajko Stanković – predsednik Društva MDS zastavil nekaj vprašanj in sicer ga je zanimalo koliko slabitev predstavljajo »padli gradbinci« že sedaj in koliko še pričakujejo slabitev iz tega naslova. Zanimalo ga je tudi ali banka dosega visoke kriterije »BASEL 3« in ali zaradi doseganja le teh načrtuje dokapitalizacijo z obstoječimi delničarji ali vstopom strateškega partnerja.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.