Abanka

Banke pod vodo, kdo bo odgovarjal? - TV Dnevnik SLO1 ob 19 uri - prispevek Florjan Zupan

Avstrijci so že vložili prve odškodninske tožbe proti nekdanjemu slovenskemu vodstvu v Hypo banki. Zganili so se tudi kriminalisti, a je vprašanje, kdaj bomo lahko ugledali prve tožbe.
 
Ljubljana, 02.08.2012 - Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, prispevek Florjana Zupana 
 
V mednarodno preiskavo proti trem nekdanjim vodilnim v slovenskem Hypu Božu Španu, Antonu Romihu in Andreju Potočniku so se vključili tudi slovenski kriminalisti. Policija je potrdila, da so že sredi februarja na tožilstvo podali ovadbo proti trem vodilnim zaradi suma nepravilnosti pri nakupu opreme in domnevnega oškodovanja v vrednosti 1,4 milijona evrov.
 
Za ogled posnetka TV prispevka iz Dnevnika SLO1 ob 19.00 uri, z dne 02.08.2012 novinarja Florjana Zupana kliknite TUKAJ.
 
Polletni rezultati treh največjih:
 
NLB - 19,7 milijona evrov dobička
NKBM - 39 milijonov evrov izgube
Abanka Vipa - 15,7 milijona evrov izgube
 
Milijonske izgube, slabitve, rezervacije in terjatve pa se kažejo tudi pri slovenskih bankah. Potem ko je bilo lani v slovenskih bankah za več kot 1,2 milijarde evrov slabitev, se terjatve v letos začetih insolventnih postopkih po podatkih Financ še kopičijo, samo pri NLB-ju jih je za več kot 300, pri NKBM-ju za 90 in Abanki za več kot 150 milijonov evrov.
 
Po besedah Rajka Stankoviča iz društva Mali delničarji Slovenije se je dogajalo, da so bile delnice večkrat zastavljene. "Dogajale so se številne nepravilnosti, na kar smo opozarjali," dodaja Marko Golob, nekdanji član uprave AUKN-ja.
 

Delničarjem Heliosa 12 EUR dividende – zamenjava revizorja in nov Nadzorni svet

Na današnji skupščini družbe Helios, d.d. so delničarji sprejeli predlog Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), da se za dividende nameni 12,00 EUR bruto na posamezno delnico, kar je 4-krat več od predloga Uprave, ki jo vodi Uroš Slavinec. Skupščina je prav tako podprla predlog Društva MDS, da se po 10 letih zamenja revizorja.

 

Domžale, 27. julij 2012


 

Delničarjem 12 EUR dividende, Uprava in NS z razrešnico, prodaja Heliosa do konca leta 2012 ?!

Poslovanje družbe je bilo po mnenju Uprave in NS v lanskem letu 2011 uspešno, hkrati pa so opozorili, da bilo boljše, če lansko leto ne bi bilo zaznamovano z veliko rastjo cen surovin, ki je v nekaterih primerih bila preko 70 % (v primerjavi z letom ali dve poprej).

Poslovnega načrta za leto 2012 v Heliosu najbrž ne bodo dosegli, če se stanje v gospodarstvu ne popravi. Poslovni načrt je bil izdelan na podlagi napovedi rasti, zdaj pa se dnevno soočajo z vse slabšim stanjem. V prvem polletju je Helios prodal toliko kot lani. Do konca leta 2012 so v Heliosu sicer načrtovali za 362 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot lani. Čistega dobička bi moralo biti vsaj 6,7 milijona evrov.

Vir fotografije: Jože Suhadolnik/Delo. Uroš Slavinec (na sliki levo) je delničarjem pokazal tudi prospekt za prodajo družbe, ki naj bi stekla v septembru, končana pa naj bi bila konec leta. V konzorciju za prodajo se je za zdaj združilo 72 odstotkov lastnikov Heliosa. Uprava Heliosa prodajo podpira, vendar si želi lastnika, ki bi skrbel za nadaljnji razvoj skupine.

27. skupščina Banke Celje – potrjeni vsi predlagani sklepi, Uprava in NS skrbno upravljata tveganja

Na tokratni skupščini družbe Banke Celje, d.d., ki je potekal na Celjskem sejmu, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 3.500 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 1,06 % prisotnega kapitala. Delničarji so imeli možnosti prisluhniti tako predsedniku Nadzornega sveta (NS), mag. Juretu Peljhanu, kot tudi predsedniku Uprave, mag. Dušanu Drofeniku, ki sta delničarjem podrobno predstavila poslovanje banke v preteklem letu.

 

Ljubljana, 31. Maj 2012


 

Banka s pozitivnim izidom poslovnega leta in bilančno izgubo v višini 14,8 milijona EUR

Predsednik uprave, mag. Dušan Drofenik je v predstavitvi poslovnih rezultatov banke delničarjem pojasnil, da je banka poslovno leto 2011 zaključila z dobrimi 38 milijoni EUR pozitivnega poslovnega izida, ki pa je bil zmanjšan za 53,27 milijoni EUR iz naslova oslabitev in rezervacij. Pr i tem velja omeniti, da Banka Celje dosega najboljši količnik kapitalske ustreznosti v primerjavi z ostalimi slovenskimi bankami; le ta namreč znaša 14,4 %, kot zanimivost, v primerjavi z Abanko, katere skupščina je potekla včeraj, je količnik Banke Celje za kar tretjino boljši.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je NS povprašal po ukrepih, ki jih NS izvaja za najbolj izpostavljene stranke, pri čemer je predsednik NS poudaril, da intenzivno spremljajo situacijo za prvih 25 dolžnikov, ter od Uprave zahtevajo redna poročanja glede zmanjševanja izpostavljenosti.

Vodstvo za prihodnje leto načrtuje pozitiven izid, vendar pa ga mag. Drofenik ni želel 'zagotoviti', zaradi trenutnih razmer in odvisnosti tudi od drugih dejavnikov.

 

Potrjen revizor in razrešnica Upravi ter NS

24. skupščina Abanke Vipe v znamenju dokapitalizacije, imenovanje novega NS in izgubo v višini 119 milijonov EUR

Na današnji skupščini delničarjev Abanke Vipe, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali skoraj 300.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 7,38 % prisotnega kapitala. Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe, vključno z dokapitalizacijo in novimi člani Nadzornega sveta. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na sklep o dokapitalizaciji napovedal možnost sodnega izpodbijanja sklepa, predvsem zaradi nerazumno nizke emisijske cene delnice, zaradi česar bodo oškodovani predvsem trenutni delničarji družbe.

 

Ljubljana, 30. maj 2012


 

Dokapitalizacija po ceni 7 EUR bo kapital banke povišala iz 228 na 278 milijonov EUR – premoženje trenutnih delničarjev bo prepolovljeno

Kot smo že zapisali v včerajšnji izjavi, smo v Društvu MDS upravo, ki jo vodi mag. Jože Lenič (na sliki - foto: Delo), pozvali, naj umakne točko o dokapitalizacija, saj je ta škodljiva za obstoječe delničarje. Razlog za to je nenavadna nizka cena delnice (7,00 EUR), ki pod vprašaj postavlja tudi relevantnost same dokapitalizacije, saj se z njo kapital banke bistveno ne bo povečal, kar posledično pomeni, da to morda ni zadnja dokapitalizacije Abanke Vipa, d.d. Kot smo prav tako že poudarili, v Društvu MDS ne nasprotujemo dokapitalizaciji, vendar pa nasprotujemo dokapitalizacijo v škodo obstoječih malih delničarjev, saj bo njihovo premoženje zmanjšano za natanko 50 %.

V Društvu MDS nas zato čudijo besede predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča (zastopnika 1 delnice Abanke), ki je v svojem imenu in v imenu svojih strokovnih sodelavcev, pohvalil predlog za dokapitalizacijo, z utemeljitvijo, da imajo trenutni delničarji odlično priložnost, da dodatno povečajo svoj vložek v Abanko (?!), pri tem pa seveda ni pomembno, da z vplačilom novih delnic delničarji pravzaprav 'pljuvajo v lastno skledo', saj si z nakupom novih delnic znižujejo lastno vrednost premoženja.

 

V Nadzorni svet (NS) kar štirje novi predstavniki z nižjo sejnino in brez mesečnega pavšala

Skupščina je izvolila vse tri predlagane člane za NS (Andreja Andoljška, Andreja Slaparja in Kristino Ano Dolenc), hkrati pa je na predlog NFD, d.o.o. izvolila še Andreja Hazabenda. V Društvu MDS smo sicer protestirali tako imenovanju g. Andreja Slaparja kot tudi g. Andreja Hazabenda. Prvi je namreč poleg funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. še član najmanj 5 nadzornih svetov odvisnih družb, tako slovenskih kot tujih, kar postavlja pod vprašaj njegovo razpoložljivost za strokovno nadziranje Abanke, medtem ko so mediji v preteklosti napisali že veliko o g. Andreju Hazabendu. Kljub temu je skupščina potrdila vse predlagane nadzornike.

 

Izguba v višini 119 milijonov EUR – prihodnost ni znana?!

Dokapitalizacija Abanke Vipa d.d. – DA, vendar ne na račun razvrednotenja premoženja delničarjev – ponovni poziv Upravi in Nadzornemu svetu za umik 5. točke

Delničar Abanke Vipa d.d. - Društvo MDS - ponovno pozivajo upravo in NS družbe, da z dnevnega reda skupščine, ki bo 30. maja 2012, umakneta 5. točko dnevnega reda skupščine družbe (Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov).

 

Ljubljana, 29. maj 2012


 

Dne 25. maja 2012 so malii delničarji na upravo in NS Abanke Vipa d.d. naslovili pisni predlog za umik 5. točke - Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov. V utemeljitvi so zapisali, da bi v primeru uresničitve tega predloga prišlo do velikega razvrednotenja premoženja dosedanjih delničarjev, kljub odprti prednostni pravici vplačila delnic obstoječim delničarjem.

 

Predlagatelji ocenjujejo, da je bistvena napaka predlagane dokapitalizacije namreč v tem, da predlagana cena delnice predstavlja le 22% knjigovodske vrednosti delnice po stanju na dan 31.12.2011. V predlogu povečanja osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov je bila postavljena prodajna (emisijska) cena za eno delnico 7,00 EUR. Borzna cena delnice Abanke Vipa d.d. (ABKN) je pred objavo gradiva za skupščino Abanke Vipa d.d.  25. aprila 2012 znašala 9,00 EUR, s svojim predlogom pa je Abanka Vipa d.d. svojo delnico še bolj razvrednotila glede na prej omenjeno borzno ceno, in sicer za 2,00 EUR oziroma za 22,22%. Sprašujemo se, ali je omenjena borzna cena sploh odraz poštene cene za delnico ABKN. Dne 30.12.2010 je bila borzna cena delnice ABKN 48,50 EUR oz. 95,8% knjigovodske vrednosti, ki je tedaj znašala 50,62 EUR. V letu 2011 in 2012 pa je borzna cena delnice padala, tako da je bila na dan 25.4.2012 znašala 9,00 EUR, kar predstavlja le 28,3 % knjigovodske vrednosti, ki je dne 31.12.2011 znašala 31,80 EUR.

 

V primeru dokapitalizacije po predlogu uprave in NS bi bilo izdanih 7.150.000 delnic po 7,00 EUR za delnico, celotni emisijski znesek delnic pa bi bil največ 50 mio EUR. Skupno število delnic bi se iz 7.150.000 povečalo na 14.300.000 delnic. Pred izdajo delnic je bila knjigovodska vrednost delnice 31,80 EUR, po dokapitalizaciji, ko bo skupaj 14.300.000 delnic, pa bo knjigovodska vrednost delnice le še 19,49 EUR. To pomeni, da bi se dosedanjim lastnikom knjigovodska vrednost delnice zmanjšala iz 31,18 EUR na 19,49 EUR. Na drugi strani pa bi knjigovodska cena delnice novih delničarjev znašala 19,49 EUR, čeprav bi bil njihov vložek le 7,00 EUR. Nikakor ne gre spregledati dejstva, da bi bili novi delničarji upravičeni tudi do vseh sestavin kapitala.

Finetol v stečaju - iz uprave Save mora mag.Franci Strajnar, za ponovni mandat v NS Save ne more kandidirati Janko Kastelic, iz NS Mercatorja pa mora oditi Zdenko Podlesnik

Uprava družbe Finetol, d.d., pod vodstvom Janka Kastelica je v ponedeljek, 30. aprila 2012 vložila predlog za stečaj Finetola, d.d., s tem pa bo nekaj  več kot 1.700 delničarjev verjetno ostalo brez vsega svojega premoženja. Posledično bo moral iz Nadzornega sveta Mercatorja odstopiti Zdenko Podlesnik, nekdanji prvi nadzornik Finetola do 1. 8. 2011, za ponovni mandat v nadzornem svetu Save, d.d. pa se ne bo mogel več potegovati Janko Kastelic - sedanji predsednik uprave Finetola, iz uprave Save, d.d., pa mora odstopiti član mag. Franci Strajner - prvi mož Finetola do 31.03.2011 - vsi zaradi določil Zakona o javnem naročanju. V nasprotnem primeru bi bili lahko Sava in Mercator izločeni iz državnih javnih naročil za obdobje 2 let. Podoben scenarij najbrž sledi tudi v Maksimi Invest.

 Ljubljana, 03. maj 2012


mag. Franci Strajnar mora nemudoma odstopiti kot član uprave v Savi, d.d.!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno pozivamo mag. Francija Strajnarja - do 31.03.2011 predsednika uprave Finetola - da nemudoma nepreklicno odstopi kot član uprave Save, d.d.

Za ogled prispevka Florjana Zupana iz Poročil ob 17.00 uri na TV SLO1 kliknite TUKAJ

 

Podlesnik in Kastelic morata nemudoma odstopiti kot nadzornika v Mercatorju oziroma Savi!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno poziva Zdenka Podlesnika - do 1.8.2011 predsednika NS Finetola - da nepreklicno odstopi kot član NS Mercator. Prav tako mora iz enakega razloga nepreklicno od ponovne kandidature za izvolitev v NS Save, odstopiti tudi Janko Kastelic - sedanji predsednik Uprave Finetola.

Če odstopa ne bo, sledi začetek postopka za odpoklic nadzornikov preko sodišča

V kolikor Zdenko Podlesnik ne bo odstopil iz NS Mercatorja, bo Društvo MDS skupaj s pravniki proučilo možnost njegovega odpoklica preko sodišča. V nasprotnem primeru bi lahko Mercatorju in njegovim delničarjem nastala velika poslovna škoda.

Spomnimo - Društvo MDS je na sodišče že 3 dni po skupščini vložilo izpodbojno tožbo s katero izpodbija sklep o razrešitvi in imenovanju novih nadzornikov v Mercatorju. En teden po skupščini je vložilo še predlog za izdajo začasne odredbe o prekinitvi vpisa sprememb v register, vendar je bilo nekaj ur prepozno. Sodišče je na dan vložitve predloga za zadržanje v register že vpisalo nove nadzornike in čistopis statuta.

Tako Mercator, kot Sava konkurirata na javnih razpisih države in njenih organov. Po določilih že omenjenega Zakona o javnih naročilih mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti tistega ponudnika, katerega nadzornik je bil v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb lastnik, direktor ali nadzornik podjetja, ki je končalo v stečaju ali prisilni poravnavi.

Prevzem Mercatorja s strani Skupine Pivovarne Laško in Unicredit banke Slovenije - Ali bo UVK končno preveril nedovoljeno koncentracijo?

Na današnji skupščini družbe Mercator, d.d. smo bili priča več kot očitnemu usklajenemu delovanju Skupine Pivovarne Laško, Skupine Unicredit Banke Slovenije skupaj z fidiuciranim računom Splitske banke ter NFD skupine, ki skupaj predstavljajo 42,982 % osnovnega kapitala. Njihovo usklajeno delovanje se je najbolj jasno pokazalo pri odpoklicu in imenovanju novega Nadzornega sveta (NS), kjer je Skupina Pivovarna Laško imenovala 3 predstavnike (dr. Mateja Lahovnika, Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar), NFD skupina enega predstavnika (Zdenka Podlesnika, ki je svoje sposobnosti že pokazal z 'uspešnim delom' v Muri in v Finetolu kot predsednik NS), ter Unicredit Banka Slovenije dva predstavnika (Borisa Galića iz Hrvaške in Roka Rozmana prokurista v Sloveniji). Zaradi usklajenega delovanja, brez prevzemne namere več kot 4,51 % osnovnega kapitala, kar je predstavljalo več kot 82 % glasovalnih pravic na skupščini Mercatorja, je Rajko Stanković napovedal izpodbijanje sklepa o imenovanju NS.

 

Ljubljana, 30. marec 2012


 

 Usklajeni delničarji na 18. skupščini delničarjev Mercatorja

  

Delnic Delež v % Naziv oz. imetnik Država
1 464390 12,333% PIVOVARNA UNION D.D. SVN
3 317498 8,432% PIVOVARNA LAŠKO, d.d. SVN
10 96952 2,575% RADENSKA, d.d. RADENCI SVN
4 301437 8,006% UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SVN
5 253967 6,745% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
5 38301 1,017% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
12 75360 2,001% HYPO BANK D.D. SVN
14 42840 1,138% NFD 1, delniški podsklad SVN
19 27692 0,735% NFD HOLDING d.d. SVN
  1618437 42,982% osnovnega kapitala PS Mercator  
  1842778 87,826% Glasovalne pravice glede na delež  na skupščini prisotnega osnovnega kapitala   

 

6 EUR bruto dividende za posamezno delnico

Medtem ko bi po predlogu uprave bilančni dobiček za lani v višini 28,8 milijona evrov uporabili na način, da za dividende namenijo 16,9 milijona evrov oz. 4,50 EUR bruto na delnico, pa so družbe iz skupine Pivovarna Laško predlagale, da se izplača dividenda v višini šest evrov bruto na delnico. Delničarji so s 97 odstotki navzočih glasov nasprotni predlog Laščanov, skladno s katerim gre 22,6 milijona evrov za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen, tudi podprli.

Za ogled posnetka RTV  SLO1 (oddaja Dnevnik ob 13.00)  pritisni TUKAJ ali na sliko.

Predsednik uprave Mercatorja, Žiga Debeljak je glede dviga dividend po skupščini novinarjem dejal, da dividenda v višini šestih evrov bruto pomeni petodstotno donosnost na trenutno ceno delnice. "Tak sklep je jasen znak, da tako kot mi tudi delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja," je dejal Debeljak in dodal, da je Mercator takšne dividende tudi sposoben izplačati.

 

Razrešnica Upravi in NS vendar brez pooblastila za povečanje kapitala

Uprava in nadzorni svet sta za svoje delo v letu 2011 prejela razrešnico, pri čemer so za razrešnico nadzornikom glasovali skoraj vsi navzoči delničarji, za razrešnico upravi pa 68,6 odstotka navzočih. Debeljak je izrazil zadovoljstvo nad podeljeno razrešnico, ker so lastniki kljub drugačnim pogledom na lastniške zadeve s tem pokazali, da cenijo delo uprave.

Uprava Mercatorja, ob predlogu o uporabi bilančnega dobička, tudi ni uspela s predlogom o spremembi statuta, po katerih bi uprava s soglasjem nadzornikov dobila pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom - gre sicer za instrument v primeru večjih strateških povezav, ki ga je imel Mercator v minulih letih. Za izglasovanje takšnega sklepa bi bila potrebna tričetrtinska večina glasov, za pa je glasovalo le 9,3 odstotka delničarjev.Izredna revizija po predlogu Unicredit banke zaradi prevzemne namere

Izredna skupščina Mladinske knjige Založbe potrdila spremembe statuta, kmalu sledi prodaja zaplenjenih delnic MKZ

Današnja izredna skupščina Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), je sprejela spremembo statuta ter se seznanila z vnovično izvolitvijo predstavnika delavcev v NS. Pooblaščenci Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) so danes zastopali 12,32 % delničarjev MKZ.

 

Ljubljana, 21. februarja 2012


 
Izredna Skupščina delničarjev Mladinske knjige Založbe soglasno potrdila spremembo statuta

 

Skupščina je soglasno potrdila spremembo statuta, ki so se nanašale izključno na spremembo dejavnosti družbe. Ta uskladitev je bila potrebna zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih, saj družba do sedaj ni imela registrirane dejavnost za področje raziskav in razvoja (R&R), kar je pogoj da bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Na sliki predsednica skupščine in notarka (foto: Društvo MDS).

 

Skupščina se je tudi seznanila z delavskim predstavnikom v NS družbe

Skupščina se je seznanila tudi s ponovna izvolitvijo ga. Magdalene Gregorc kot članice NS MKZ, ki v njem predstavlja delavce.  

Rubež Mariborske nadškofije, pričetek stečaja Zvona Dva Holding, po stečaju Gospodarstva Rast, v nevarnosti tudi Zvon Ena Holding

Zaradi neporavnanih dolgov sta banki BKS in Sparkasse začeli postopek rubeža nepremičnin Nadškofije Maribor. Je nadškofija tik pred bankrotom?
 
Pred dobrim letom dni so tudi javnosti postale znane hude finančne težave družb, povezanih z Nadškofijo Maribor. Dolgovi so se nakopičili, in ker so bila bančna posojila zavarovana z nepremičninami, zdaj obstaja grožnja, da bodo te zarubljene.
 
Maribor, Ljubljana, 12. januar 2011

 
Nova KBM in Abanka Vipa sta nadškofijske račune že blokirali, po poročanju Dnevnika pa pa sta banki BKS in Sparkasse s pomočjo sodišča že začeli rubiti njene številne nepremičnine. Zaradi za 7,6 milijona evrov dolgov so med drugim ogroženi dvorec Betnava in okoliški gozdovi ter celo sam sedež nadškofije v središču Maribora.
 
Pod hipoteko je več nepremičnin

Kje bo torej nadškofija našla denar za poplačilo dolgov oziroma ali bo dopustila zaseg nepremičnin, se ne ve, v Dnevniku pa jim odziva pristojnih ni uspelo dobiti. Tudi banke ne komentirajo, saj so zavezane k varovanju podatkov svojih strank. Pod hipoteko pa je še veliko drugih nepremičnin, med drugim prenovljeni samostan Studenice, orglarska delavnica v Hočah in objekt na Brvarski ulici v Mariboru. Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO 1 ob 19. uri pritisni na sliko ali TUKAJ.
 
Dokončen polom bi pomenil stečaj Zvona ena Ena Holdinga
 

Društvo MDS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrnilo avtentično razlago Zakona o prevzemu

Društvo MDS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrnilo avtentični razlagi 75. in 63. člena, v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in dokazalo, da izrečena opozorila Društva MDS in ATVP na 34. seji komisije DZ za gospodarstvo niso bila »nagajanje«, ampak pravno korektna dejstva.
 
Ljubljana, 19. decembra 2011

 
Politika ne more povoziti vladavine prava
 
Rajko Stanković je kot fizična oseba in kot zakoniti zastopnik Društvo MDS na Ustavno sodišče Republike Slovenije pravočasno, 26. maja 2011 vložila pobudo za oceno ustavnosti avtentične razlage. Z današnjo razsodbo je Ustavno sodišče RS dalo prav pobudnikom ustavne presoje in ponovno dokazalo, da politika kljub občasni veliki želji in vnemi, ne more povoziti pravne stroke.
 
Država ponovno brez glasovalnih pravic v Abanki Vipa in Petrolu
 
Ali bo temu sledilo nadaljevanje postopka po odločbah ATVP v omenjenih primerih Petrol in Abanka Vipa, saj je začasna odredba Vrhovnega sodišča veljala le do odločitve Ustavnega sodišča, ali pa bo ATVP svoje delovanje razširil še na druge družbe, ki so storile enake kršitve, ali pa bo morda temu sledilo pospešeno sprejemanje prepotrebnih sprememb Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1), ki je obvisel 3 leta v DZ RS, bo vidno že v naslednjih dneh.
 
Društvo MDS poziva politiko, da nemudoma nadaljuje 3 leta čakajočo razpravo v DZ RS o celovitih spremembah Zakona o prevzemih
 
Društvo MDS se nagiba k celovitejši prenovi ZPre-1, ki bi lahko med drugim morda dvignila spodnji prevzemni prag na 33 %, uveljavila normo, da so vse opcijske in terminske pogodbe v notarski obliki in hkrati zahteval nemudoma vzpostavitev celovitega registra le teh pri ATVP v 3 dneh po veljavnosti novele ZPre-1, saj bi s tem preprečili marsikatero oškodovanje družb in njenih delničarjev.
 
Upamo. da bo nov sklic državnega zbora RS nemudoma nadaljeval začet zakonodajni postopek glede tega, saj smo v preteklosti bili v praksi priča številnim anomalijam, ki se lahko s spremembami odpravijo.
 
Da osvežimo spomin, pa poglejmo kronološki pregled
 
Začetek na 34. seji odbora gospodarstvo, dne 05. aprila 2011
 
Stališče MDS, ki je na 34. seji odbora gospodarstvo, dne 05. aprila 2011 povedalo (razvidno tudi iz posnetka RTV – pričetek na 7 min 38 sek), da avtentične razlage zakona ne moremo podpreti, saj njemu nasprotujejo tako zakonodajno pravna služba Vlade RS, kot tudi zakonodajna služba Državnega Zbora in ATVP
 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.