24. skupščina Abanke Vipe v znamenju dokapitalizacije, imenovanje novega NS in izgubo v višini 119 milijonov EUR

NatisniNatisni

Na današnji skupščini delničarjev Abanke Vipe, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali skoraj 300.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 7,38 % prisotnega kapitala. Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe, vključno z dokapitalizacijo in novimi člani Nadzornega sveta. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na sklep o dokapitalizaciji napovedal možnost sodnega izpodbijanja sklepa, predvsem zaradi nerazumno nizke emisijske cene delnice, zaradi česar bodo oškodovani predvsem trenutni delničarji družbe.

 

Ljubljana, 30. maj 2012


 

Dokapitalizacija po ceni 7 EUR bo kapital banke povišala iz 228 na 278 milijonov EUR – premoženje trenutnih delničarjev bo prepolovljeno

Kot smo že zapisali v včerajšnji izjavi, smo v Društvu MDS upravo, ki jo vodi mag. Jože Lenič (na sliki - foto: Delo), pozvali, naj umakne točko o dokapitalizacija, saj je ta škodljiva za obstoječe delničarje. Razlog za to je nenavadna nizka cena delnice (7,00 EUR), ki pod vprašaj postavlja tudi relevantnost same dokapitalizacije, saj se z njo kapital banke bistveno ne bo povečal, kar posledično pomeni, da to morda ni zadnja dokapitalizacije Abanke Vipa, d.d. Kot smo prav tako že poudarili, v Društvu MDS ne nasprotujemo dokapitalizaciji, vendar pa nasprotujemo dokapitalizacijo v škodo obstoječih malih delničarjev, saj bo njihovo premoženje zmanjšano za natanko 50 %.

V Društvu MDS nas zato čudijo besede predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča (zastopnika 1 delnice Abanke), ki je v svojem imenu in v imenu svojih strokovnih sodelavcev, pohvalil predlog za dokapitalizacijo, z utemeljitvijo, da imajo trenutni delničarji odlično priložnost, da dodatno povečajo svoj vložek v Abanko (?!), pri tem pa seveda ni pomembno, da z vplačilom novih delnic delničarji pravzaprav 'pljuvajo v lastno skledo', saj si z nakupom novih delnic znižujejo lastno vrednost premoženja.

 

V Nadzorni svet (NS) kar štirje novi predstavniki z nižjo sejnino in brez mesečnega pavšala

Skupščina je izvolila vse tri predlagane člane za NS (Andreja Andoljška, Andreja Slaparja in Kristino Ano Dolenc), hkrati pa je na predlog NFD, d.o.o. izvolila še Andreja Hazabenda. V Društvu MDS smo sicer protestirali tako imenovanju g. Andreja Slaparja kot tudi g. Andreja Hazabenda. Prvi je namreč poleg funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. še član najmanj 5 nadzornih svetov odvisnih družb, tako slovenskih kot tujih, kar postavlja pod vprašaj njegovo razpoložljivost za strokovno nadziranje Abanke, medtem ko so mediji v preteklosti napisali že veliko o g. Andreju Hazabendu. Kljub temu je skupščina potrdila vse predlagane nadzornike.

 

Izguba v višini 119 milijonov EUR – prihodnost ni znana?!

Delničarji so se poleg že omenjenega seznanili tudi s katastrofalno izgubo, ki je znašala kar 119 milijonov EUR. V Letnem poročilo za leto 2011 in hkrati tudi v sami razpravi, je mag. Lenič izpostavil načrte za prihodnost, ob tem pa opozoril tudi na določene predpostavke, ki so jih pri pisanju poročila upoštevali. Med drugim je v poročilu zapisano tudi, da bo Abanka že v prihodnjem letu ustvarila 2 milijona EUR dobička, vendar je predsednik uprave na skupščini kar 2x opozoril, da so ob tem upoštevali določene predpostavke, kot so izboljšanje gospodarske situacije itd.

Nehote se sprašujemo, zakaj so si v Abanki Vipa pri pisanju načrtov za prihodnost (le te naj bi pisali v septembru in oktobru 2011) zadali predposavke, kot je na primer izboljšanje gospodarske situacije ali pa izboljšanje kreditnih ocen Slovenije in posledično Abanke. Poznamo vrsto institucij in uradov, katerih glavna naloga je ravno analiza makroekonomskih kazalnikov in na podlagi teh seveda različne agencije državam in bankam dodelujejo ustrezne ocene oziroma ratinge, zato nam ni jasno, zakaj so se odločili uporabiti pozitivne predpostavke, če pa vsi makroekonomski kazalniki nakazujejo poslabšanje tako gospodarskega okolja kot tudi drugih dejavnikov, ki vplivajo na ocene bank.

Vsaka predpostavka mora odražati dejansko stanje oziroma se mu mora čim bolje približevati in če predpostavka ne odraža ocene dejanskega stanja je le ta brezpredmetna, zato so vse ocene v Letnem poročilu prav tako brezpredmetne, saj vključuje predpostavke, ki ne odražajo realnega stanja oziroma so predpostavke pravzaprav obratne od realnega stanja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.