Ali se pripravlja prevzem in nato izstisnitev v KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.?

NatisniNatisni

Ljubljana, 30. junij 2009

Pooblaščenec delničarja Rajko Stanković – predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, se je danes udeležil skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki je bila ob 10.30 v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani.

Na skupščini je bilo presenetljivo prisotnega le 1,92 % kapitala družbe oziroma 75.164 delnic od 3.909.878 delnic družbe. Poleg Igorja Laha, ki je zastopal lastnih 66.805 delnic oz 1,71 % in GBD d.d. z 8.246 delnicami oz. 0,21 %, je Rajko Stanković s 113 delnicami zastopal 0,003 % od vsega kapitala družbe.

Rajko Stanković je pri točki »Delitev bilančnega dobička« podal nasprotni predlog in zahteval, da se med delničarje v obliki dividend razdeli 4 % od 2.500.000,00 EUR dobička skladno z določili ZGD-1. Predlogu je nasprotoval direktor družbe dr. Blaž Miklavčič, ki je še pred odločanjem izjavil, da izplačilo ni možno zaradi likvidnostnih problemov. Predlog ni bil sprejet.

Pred odločanjem o razrešnici direktorja in NS pa je Rajko Stanković zastavil vprašanje o slabi likvidnosti delnice, saj je od najvišje vrednosti 4,20 EUR za delnico, le ta strmoglavila na vsega 0,45 EUR za delnico.

Družbe okoli Igorja Laha pa obvladujejo že 43,63 % družbe, kar je razvidno iz spodnje tabele.

 

  ŠT.DELNIC % LASTNIŠTVA LASTNIK LASTNIK/DIREKTOR
1 547411 14,00% AMPELUS HOLDING LIMITED neuradno naj bi bil Igor LAH
2 333048 8,52% Svetok, d.o.o. lastnik MNP2 / direktor Igor LAH
3 311695 7,97% SPIRA PET d.o.o. lastnik BOLETA d.o.o. / direktor Poljanšek Leopold (tudi direktor Velane)
4 194000 4,96% ROD d.o.o., Radomlje lastnika Narat Janez, Ocepek Aleš / direktor Sanković Zdravko (nekdanji direktor D-naložbe) 
5 190000 4,86% KATENA d.o.o. lastnik SLOSYS, (do 13.4.09 lastnik Poljanšek Leopold in do 18.09.2007 lastnik D-naložbe)
6 66805 1,71% LAH IGOR Igor LAH
7 63085 1,61% GOSTINSTVO ŽALEC, d.o.o. razpršeno Lastništvo / Direktor Danilo Peteh, ki je tudi direktor D-Naložb
    43,63%    
8 8717 0,22% BPH, d.o.o.  
9 8246 0,21% GBD d.d.  
10 8192 0,21% PFCI, d.o.o.  
    0,64%    
11 2170937 55,52% 34673 MALIH DELNIČARJEV  

 

Razlog za strmoglavljenje cene delnice je, da g. Igor LAH ne kupuje več delnic, saj že dosega zakonske meje oz. omejitve. Na vprašanje, ali morda ne bi objavil prevzema s »povezanimi« osebami, le tega ni komentiral.

Na vprašanje okoli domovanja preko 50 družb na naslovu Dunajska cseta 9, pa je bilo odgovorjeno, da najemnino plačujejo le tiste, ki dejansko tam delajo in med drugim tu delajo tudi uslužbenci KS naložbe, d.d.

Rajko Stanković je tudi pozval direktorja dr. Blaža Miklavčiča, da na spletni strani družbe http://www.ks-nalozbe.com/ nemudoma objavi telefonsko številko, telefaks številko, e-mail naslov in kontaktno osebo ter njene uradne ure, ki je zadolžena za stike z delničarji po telefonu ali v živo.

Rajko Stanković ni podprl razrešnice direktorja in nadzornega sveta, saj sta neposredno odgovorna za slab rezultat podjetja, ki ne daje donosa delničarjem že več kot 10 let.

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši zato poziva vse lastnike delnic z oznako KSFR, da se nam pridružijo, saj le skupaj smo močnejši. Več informacij o delovanju pa je na voljo na spletni strani www.skupaj.si  

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.