Mediji o malih delničarjih

NLB in NKBM bi lahko ustavili Boška Šrota

Medij: Finance
Avtorji: Sovdat Petra
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 05. 05. 2009
Stran: 4
 

Nori zaslužki, a kdo je v resnici nor?

Medij: Finance Avtorji: Več avtorjev Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 05. 05. 2009 Stran: 5

[ISTRABREZNO] Delniška knjiga Istrabenza med 50 največjimi delničarji ne razkriva večjih premikov

Istrabenz raste kot kvas, včeraj je delnica Istrabenza zrasla za 18,22 odstotka. V nekaj dneh so delničarji imeli možnost več kot 300 odstotnega zaslužka. Ker so Informacije skope, smo ljubljansko borzo In agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) vprašali, kako so zaščiteni mali vlagatelji.

Na ljubljanski borzi je zadnja dva tedna pozornost usmerjena na delnico Istrabenza oziroma njen meteorni vzpon. Po sprostitvi trgovanja so se prvi posli sklepali pri okoli pet evrov za delnico, nato je nastal korenit zasuk. Tečaj koprskega holdinga se je začel vzpenjati, in to ne z majhjiirni koraki Iz grdega račka, ki ga nihče ni hotel, se je v pičlih nekaj dneh prelevil v zalega laboda, saj je tečaj poletel za 310 odstotkov. Kupci so včeraj za delnice dobrien del dneva ponujali 80 odstotkov več kot minuli četrtek oziroma 15,62 evra.

Abanka - zahteva za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog

Medij: Delo Avtorji: Ni avtorja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Oglasi Datum: 04. 05. 2009 Stran: 18

Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, skladno z 298. členom in 300. členom Z GD-1 objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog delničarja Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki ga je' prejela 29.4.2009, in sicer: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica XXI. skupščine delničarjev družbe Abanka Vipa, d.d. Slovenska 58, Ljubljana (v nadaljevanju: Abanka), ki je bil objavljen v časopisu Delo 24. aprila 2009, vlaga naslednjo ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA IN NASPROTNI PREDLOG

Reševanje Igorja Bavčarja

Medij: Delo
Avtorji: Šlamberger Vlado
Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Tedensko ogledalo
Datum: 04. 05. 2009
Stran: 2
 

Boško Šrot se je namenil reševati Infond Holding na račun malih delničarjev

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 04. 05. 2009 Stran: 1

Letno poročilo Centra Naložb razkriva, da je najmanj ena družba iz Skupine Pivovarna Laško Centru Naložbe lani posodila 30,8 milijona evrov

Ljubljana - Vse kaže, da so več kot 33.000 malim delničarjem Infond Holdinga šteti dnevi v lastništvu družbe, ki obvladuje večino Pivovarne Laško in četrtino Mercatorja. Uprava in nadzorni svet Infond Holdinga, ki je prek povezanih podjetij v večinski lasti prvega moža pivovarne Boška Šrota, sta namreč v četrtek objavila sklic skupščine, na kateri bodo odločali o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala.

Po njem bodo družbe iz Šrotovega kroga lastniško obvladovale že več kot 90 odstotkov Infond Holdinga, kar jim odpira vrata za iztisnitev malih delničarjev in morebitno poznejšo pripojitev holdinga njegovemu največjemu lastniku, družbi Center Naložbe. Letno poročilo Centra Naložb sicer razkriva, da je najmanj ena družba iz Skupine Pivovarna Laško (Pivovarna Union, Delo, Radenska, Fructal...) Centru Naložbe lani posodila kar 30,8 milijona evrov. Center Naložbe, ki ga vodi Saša Fajs, pa posojil očitno ni najel za svoje potrebe, temveč predvsem za potrebe Infond Holdinga, ki se je prav zaradi prevzema Pivovarne Laško znašel v resnih finančnih težavah.

Boško Šrot na račun malih delničarjev rešuje Infond Holding

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 05. 2009 Stran: 17
 

Ljubljana - Več kot 33.000 malim delničarjem Infond Holdinga so očitno šteti dnevi. Uprava in nadzorni svet Infond Holdinga, kije prek povezanih podjetij v večinski lasti prvega moža pivovarne Boška Šrota, sta namreč v četrtek objavila sklic skupščine, na kateri bodo odločali o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala. Po njem bodo družbe izSrotovega kroga lastniško obvladovale že več kot 90 odstotkov Infond Holdinga, to pa omogoča iztisnitev malih delničarjev in morebitno poznejšo pripojitev holdinga njegovemu največjemu lastniku, Centeru Naložbam.

To bi tudi pomenilo, da bi Infond, ki je lansko leto končal na robu kapitalske neustreznosti, nanjo prenesel tudi za skoraj pol milijarde evrov dolgov. »Predlagana dokapitalizacija s stvarnimi vložki je edina možna rešitev kapitalskega nesorazmerja, kije nujno potrebna za nadaljnje poslovanje družbe,« poudarjajo v Infondu. Čeprav bodo delničarji Infonda uradno odločali »le« o pokritju lanske izgube v višini 30 milijonov evrov z zmanjšanjem kapitala (s 84,2 na 54,2 milijona evrov), je iz sklica skupščine razvidno, da gre za še eno finančno operacijo, ki so jo Šrot in sodelavci načrtovali več mesecev. Delničarji Infonda bodo namreč hkrati glasovali tudi o povečanju osnovnega kapitala s pretvorbo terjatev. Pri njej pa ne bosta sodelovali NLB in NKBM, ki sta Infondu pred kratkim reprogramirali kratkoročni posojili, in preostale banke upnice, ampak le družba Center Naložbe, ki je v večinski lasti Srotovega podjetja Kolonel.

Šrot si odpira pot, da mu bo pivovarna odplačala dolgove

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 04. 05. 2009 Stran: 5

Delničarji Infonda Holdinga Boška Šrota bodo v petek glasovali o povečanju osnovnega kapitala s konverzijo terjatev Centra Naložb Boška Šrota v deleže Infonda. Delničarji Pivovarne Laško Boška Šrota pa bodo 29. maja glasovali o 50odstotnem odobrenem kapitalu. Po mnenju več poznavalcev se Šrot z omenjenima manevroma pripravlja na pripojitev svojih družb, prek katerih posredno obvladuje 56 odstotkov pivovarske skupine, k Pivovarni Laško.

V Laškem se nam včeraj za komentar niso oglasili, tezo pa potrjuje sklic skupščine, ki govori o tem, da se lahko uprava pivovarne odloči tudi, da dokapitalizacijo izvede s stvarnimi vložki. Ko smo o menda nameravanih pripojitvah včeraj vprašali Srotovega piarovca Jureta Struca, smo dobili tak odgovor: »Še prejšnji teden je imperij razpadal. A potrebujete naslovnico?« Scenarij pripojitve Šrotovih družb k Laškemu Infondbo 30 milijonovosnovnega kapitala po umiku porabil za kritje lanske čiste izgube, za kar je že porabil vse kapitalske rezerve in preneseni dobiček.

Delnica trikrat cenejša

Medij: Žurnal
Avtorji: A. LU.
Teme: Mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Biznis
Datum: 02. 05. 2009
Stran: 12
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.