V Sloveniji ta hip tečejo trije prevzemi.

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: redakcija Dela Gospodarska Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 27. februar 2019 Stran: 8

Pregled. Pod enakovrednimi pogoji možnost izplačila za vse delničarje banke, perutninskega podjetja in družbe pooblaščenke

Ljubljana - Za Gorenjsko banko je objavljena prevzemna ponudba, za Železarja Štore in Perutnino Ptuj pa prevzemni nameri. Glede na lastniško sestavo obeh družb sta prevzemna ponudba in njen uspeh zgolj tehnično opravilo. Pod enakovrednimi pogoji bodo iz lastništva vseh treh podjetij izstopili vsi delničarji.

V zadnjem obdobju se prevzemne aktivnosti v Sloveniji krepijo, da bo prevzemov letos več, smo napovedali po novem letu, ko smo opravili intervju z Matjažem Filipičem iz KF Financ. Naredili smo kratek pregled, kaj se dogaja in kdo kupuje koga.

Gorenjska banka v rokah Kostiča 

AIK banka srbskega poslovneža Miodraga Kostiča je svoj delež v Gorenjski banki povečala s 34 odstotkov na 77,7 odstotka. Kot kaže, je realizirala pogodbe o prodaji delnic, ki jih je že poleti sklenila s Savo, Zavarovalnico Triglav in Domelom. Vsem trem je za delnico odštela 298 evrov. Srbska banka je sicer sredi februarja objavila ponudbo za prevzem Gorenjske banke, v kateri do 13. marca za delnico prav tako ponuja 298 evrov. Kostič sicer prek večine v nadzornem svetu že od poletja obvladuje kranjsko banko. Na račun Save bo s prodajo deleža v Gorenjski banki sedlo 43 milijonov evrov kupnine, s tem pa bo uresničena tudi ena od zavez finančnega prestrukturiranja tega zadolženega holdinga.

Železar ključ do obvladovanja Štore Steela

Poslovnež Tomaž Subotič, nekdanji direktor družbe Štore Steel Marjan Mačkošek in Storkom Štore nameravajo prevzeti družbo pooblaščenko Železar Štore, ki je druga največja delničarka jeklarske družbe Štore Steel. Pred kratkim so namreč objavili namero za prevzem Železarja Štore, ki združuje male delničarje Štore Steela, predvsem nekdanje delavce, ki so v to družbo vložili svoje certifikate in neizplačane plače. Štorkom Štore, Subotič in Mačkošek imajo že zdaj skoraj 60-odstotni delež v Železarju Štore, največji lastnik in direktor Štorkoma pa je Anton Franulič, ki vodi tudi družbo pooblaščenko. Mačkošek in Subotič sta nadzornika družbe pooblaščenke.

Zadnje dejanje prevzema Perutnine Ptuj

Ukrajinski holding MHP oziroma njegova ciprska odvisna družba Hemiak Investments je danes objavil prevzemno namero za odkup preostalih delnic Perutnine Ptuj. Prevzemnik, ki je od prejšnjega tedna tudi uradno 90,69-odstotni lastnik ptujske družbe, bo prevzemno ponudbo v skladu z zakonom objavil najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v desetih. Kot je zapisano v nameri za prevzem, je ciljna družba izdajateljica 10.912.500 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev. Z njimi se sicer ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Ko bo objavljena prevzemna ponudba, bo mogoče izračunati, koliko so za podjetje plačali Ukrajinci.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.