Sava (še) ne bo dobila svežega kapitala

NatisniNatisni

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Datum: Sob, 14. apr.. 2018 Stran: 11

Konsolidacija Državna lastnika in York z različnimi pogledi - Bodo upniki prevzeli delnice Bernardina?

Ljubljana - Skupščina Save v ponedeljek, kot kaže, ne bo podprla 21,7 milijona evrov dokapitalizacije družbe za prevzem Hotelov Bernardin, ki jo je predlagal upravni odbor. Ker so lastniki in upniki Save na različnih bregovih, za zdaj menda ni soglasja niti o dokapitalizaciji Save Turizma.


Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (Kad) in sklad York Global Finance Offshore so hkrati lastniki in upniki Save. Kot upniki imajo po naših neuradnih informacijah menda podpisan nekakšen upniški sporazum, po katerem morajo družbe določene odločitve, ki se nanašajo na lastniška vprašanja, torej tudi dokapitalizacijo, sprejemati soglasno in si ne smejo nasprotovati.

Ker je SDH sklenil, da dokapitalizacije Save ne bo podprl, je tako odločil tudi nadzorni svet Kada, čeprav njegova uprava menda podpira dokapitalizacijo Save. To pa menda v slabo voljo spravlja York, ki prav tako podpira zagotovitev svežega kapitala Savi, ki naj bi s tem prevzela Hotele Bernardin. Zaradi tega je, kot smo poročali, že pisal protestno pismo upravi in nadzornikom holdinga.

SDH ima glede tega zadržke zaradi visoke zadolženosti Save, namesto tega pa predlaga, da bi Bernardin prevzela manj zadolžena Sava Turizem, ki bi jo podprli z dolžniškim financiranjem ali s kapitalskim vstopom v družbo. Slednjemu pa nasprotuje York in ker menda tudi za Savo Turizem velja upniški dogovor, je tudi tukaj nujno doseči soglasje. Čeprav se je okoli tega rešitev menda iskala tudi pri nekaterih članih vlade, dogovora še ni in ga bodo iskali prihodnji teden. Ena od možnosti je po naših informacijah menda financiranje Save Turizem, saj da to ni podvrženo nujnemu soglasnemu dogovoru med lastniki.

Koliko časa za dogovor imajo, bo odvisno od razpleta stečaja NFD holdinga. Med premoženje te propadle družbe sodi tudi 66-odstotni delež Hotelov Bernardin, kjer je Sava že 9-odstotna lastnica. Kot je pojasnila stečajna upraviteljica NFD Irena Lesjak, so ločitveni upniki holdinga - Sava, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Gorenjska banka - predlagali, da bi delež v Bernardinu prodali zunajsodno, torej sami. A ker je stečajna upraviteljica unovčila in razdelila že večino stečajne mase, je v četrtek sodišču predlagala, da bi omenjeni ločitveni upniki prevzeli sorazmerni delež v Hotelih Bernardin. S tem se mora zdaj strinjati tako sodišče kot upniki.

Če se bo to zgodilo, bo Sava predvidoma postala več kot tretjinska lastnica omenjenih hotelov, kar pomeni, da bi presegla prevzemni prag, a ji prevzemne ponudbe kljub temu ne bi bilo treba obvezno objaviti. Zakon o prevzemu pri konverziji terjatev v delnice namreč predvideva izjemo. Če pa se bodo lastniki Save dogovorili, da bi konsolidacija državnih hotelskih družb potekala prek Save Turizma, bi ta odkupila Savin delež v Bernardinu in dala prevzemno ponudbo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.