Država proti nakupu lastnih delnic

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastijan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 28. feb.. 2018 Stran: 5

CINKARNA CELJE

Skoraj 50 milijonov evrov na računih in nizka zadolženost Cinkarne Celje so spodbudili male delničarje k zahtevi za sklic izredne skupščine, na kateri so delničarji odločali o kupovanju lastnih delnic. Toda država, posredno skoraj polovična lastnica celjske družbe, je predlogu nasprotovala.


Skoraj 50 milijonov evrov finančnih sredstev na računih Cinkarne Celje konec lanskega leta je spodbudilo številne apetite. Ker je celjska družba za nameček še skorajda nezadolžena, je pet odstotkov malih delničarjev zahtevalo sklic izredne skupščine, na kateri so delničarji odločali o kupovanju lastnih delnic, ki bi mu v naslednji fazi sledil njihov umik.

Nakup lastnih delnic podprlo le 16 odstotkov delničarjev

Toda na včerajšnji skupščini je bil predlog o nakupu lastnih delnic zavrnjen. Od 67,6 odstotka na skupščini prisotnega kapitala ga je podprlo le 16 odstotkov delničarjev. Iz tega podatka lahko sklepamo, da so nakupu lastnih delnic nasprotovali z državo povežani delničarji. Prek Modre zavarovalnice, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je država lastnica 45,9 odstotka delnic Cinkarne Celje, približno 2,5 odstotka pa imajo v lasti še državna Abanka in NLB Skladi.

Pred skupščino sta uprava in nadzorni svet Cinkarne Celje sicer ugotovila, da je predlog o nakupu lastnih delnic vsebinsko in časovno neskladen z investicijskimi in razvojnimi načrti družbe. Ta je vstopila v nov investicijski cikel, temu primemo pa je oblikovala tudi upravljanje denarnega toka v letošnjem letu. Poleg tega v Cinkarni Celje pripravljajo strateški načrt za obdobje od leta 2019 do 2023, katerega ključni poudarek je ciljna struktura virov sredstev. Kupovanje lastnih delnic, kar so predlagali manjšinski delničarji, zato pomeni časovni in vsebinski odklon od sistematičnega reševanja vprašanja ciljne strukture virov sredstev družbe, sta skupaj pojasnila uprava in nadzorni svet Cinkarne Celje.

Načrtovana gradnja nove tovarne

Pod vodstvom predsednika uprave Tomaža Benčine v Cinkarni Celje že nekaj časa preučujejo možnosti gradnje nove tovarne za proizvodnjo titanovega dioksida izven držav EU, smo izvedeli neuradno. Zaradi strogih okoljevarstvenih zahtev v državah EU lokacijo trenutno iščejo v Srbiji, vrednost naložbe pa bi lahko znašala 300 milijonov evrov. To pomeni, da bi se morala celjska družba, ki ji gredo zelo na roke svetovne razmere na trgu titanovega dioksida, kjer povpraševanje krepko presega ponudbo in tako dviguje cene, za izvedbo naložbe krepko zadolžiti.

Kljub temu, predvsem pa zaradi izredno uspešnega poslovanja dmžbe, ugodnih napovedi, izrazito močnega finančnega položaja in denarnih presežkov vodstvo in nadzorni svet Cinkarne Celje podpirata idejo o izplačilu dela vloženega denarja delničarjem v različnih oblikah. Zato nameravata do redne junijske skupščine pripraviti celovit predlog, ki bo usklajen z vprašanjem doseganja ciljne strukture virov sredstev in načrti dražbe ter s tem interesi vseh delničarjev.

V minulem letu so se prihodki Cinkarne Celje od prodaje povečali za dobrih deset odstotkov, na 187,5 milijona evrov. Za skoraj trikrat, na dobrih 28 milijonov evrov, pa se je povečal čisti dobiček. Po načrtih bi lahko bilo letošnje leto najuspešnejše v dolgi zgodovini. Medtem ko je čisti dobiček načrtovan v višini 32,6 milijona evrov, so prihodki od prodaje predvideni v višini 199,5 milijona evrov. 

Ne glede na zavrnjen predlog malih delničarjev vodstvo in nadzorni svet Cinkarne Celje podpirata idejo o izplačilu dela vloženega denarja delničarjem in bosta pripravila svoj predlog.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.