Mali delničarji zahtevajo davčno učinkovitejše vračilo kapitala

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 12. jan.. 2018 Stran: 5

CINKARNA CELJE

Pet odstotkov malih delničarjev je od uprave Cinkarne Celje zahtevalo sklic skupščine, na kateri bi odločali o nakupih lastnih delnic. Odločitev o tem je v rokah države, ki po povezanih osebah obvladuje približno polovični lastniški delež izjemno ekološko občutljive celjske družbe. Ta je pred velikim investicijskim ciklom.


Številni mali delničarji Cinkarne Celje, ki imajo v lasti skupaj pet odstotkov delnic, so prepričani, da ima celjska družba preveč kapitala. Zato so na upravo naslovili zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi obravnavali odkupovanje lastnih delnic, čemur bi v naslednji fazi sledil umik nabavljenih delnic.

Zahteve malih delničarjev vodstvo družbe še ne želi komentirati. »Do zadeve se bomo primerno opredelili ob sklicu izredne skupščine,« je povedal predsednik uprave Cinkarne Celje Tomaž Bencina.

Mali delničarji: Lastništvo družbe je nestabilno

Po pojasnilih malih delničarjev so ugodne razmere na trgu in odlično upravljanje prispevali k visokim finančnim presežkom na računu družbe. Do konca leta 2017 je Cinkarna Celje načrtovala, da bo imela na računu 46 milijonov evrov, pri čemer je skorajda brez dolgov. To po prepričanju malih delničarjev pomeni, da se lahko izvedejo vse načrtovane naložbe, hkrati pa, da se lastnikom delno vrne kapital. Slednje se je v preteklih letih izvajalo z izplačilom dividend.

Predlog, da bi se del kapitala tokrat namenil za odkupovanje lastnih delnic, so mali delničarji med drugim utemeljili s tem, da ima to celovitejše pozitivne učinke na vrednost kapitala delničarjev, kot je optimizacija davčnih učinkov, povečanje notranje vrednosti družbe in delnice, stabilnost tečaja, povečanje možnosti večjih delničarjev prodaje delnic, ne da bi to vplivalo na trg, s tem pa pozitiven vpliv na lastniško stabilnost družbe. »Odkup lastnih delnic bi namreč znižal negotovost glede prihodnjega lastništva in predvsem razvoja Cinkarne Celje, hkrati pa bi družba optimizirala kapitalsko strukturo in tako povečala vrednost lastnikov,« so v obrazložitvi zahteve za sklic skupščine navedli mali delničarji.

Po njihovih pojasnilih je Cinkarna Celje eno od najuspešnejših podjetij na svetu pri proizvodnji titanovega dioksida. Še vedno pa je majhen igralec, saj njen tržni delež znaša dva odstotka, omejitvene proizvodne zmogljivosti pa ji onemogočajo rast. Da bi vodstvo družbe presežke lahko usmerilo v razvoj družbe, v zviševanje zmogljivosti, prihodkov, tržnega deleža, znižanje tveganj nabavnih poti, bi potrebovalo podporo lastnikov z dolgoročnimi ambicijami. »Cinkarna si kot
nacionalni šampion zasluži dolgoročne lastnike, ki bi družbi zagotavljali rast in nadaljnjo stabilnost ter finančno trdnost. Dejstvo je, da trenutna lastniška struktura tem kriterijem ne ustreza, saj je lastništvo družbe nestabilno, kot takšno pa v poslovni model družbe vnaša določeno negotovost,« so prepričani mali delničarji.

Po Modri zavarovalnici, Slovenskem državnem holdingu (SDH) in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) država obvladuje 45,9-odstotni lastniški delež Cinkarne Celje. Če k temu prištejemo še 1,72 odstotka delnic v lasti državne Abanke in 0,82-odstotka delnic v lasti NLB Skladov, to pomeni, da ima država v celjski družbi skoraj polovični lastniški delež. Če upoštevamo, da je ob razpršeni lastniški strukturi, kot jo ima Cinkarna Celje, skorajda nemogoče, da se skupščine udeležijo vsi delničarji, to kaže, da bo o predlogu za nakup lastnih delnic odločila država.

Po oceni poznavalcev razmer možnosti, da bi bil na skupščini sprejet predlog o nakupih lastnih delnic do višine desetih odstotkov vseh delnic, ni veliko. Davčni učinki, ki jih med drugim omenjajo mali delničarji, naj bi le stežka premamili državne lastnike za prodajo delnic. Ti bi v primeru, da bi se odločili za privatizacijo Cinkarne Celje, tako kot v podobnih primerih oblikovali paket delnic, ki bi vključeval najmanj polovični lastniški delež. Na ta način bi lahko iztržili prevzemno premijo, kar pomeni, da bi bil v tem primeru izkupiček od prodaje delnic občutno višji, kot če bi delnice celjske družbe prodajali kot lastne delnice. Poleg tega v obdobju zadnjih desetih let Cinkarna Celje ni veliko vlagala, v novem strateškem ciklusu pa so predvidene visoke naložbe. Med drugim mora družba poskrbeti še za sanacijo degradiranega območja, pri čemer je strošek odprave ekoloških težav ovrednoten na približno pet milijonov evrov.

Rekordno poslovanje in ambiciozni načrti

Poslovanje Cinkarne Celje je bilo lani rekordno. Po ocenah so se prihodki od prodaje zvišali za dobrih deset odstotkov, na 187,5 milijona evrov. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev družbi ostane za vračilo posojil, naložbe in izplačilo dividend, se je zvišal za skoraj 90 odstotkov in je znašal 47,6 milijona evrov. Za skoraj trikrat, na dobrih 28 milijonov evrov, se je zvišal čisti dobiček. Načrti v letošnjem letu so ambiciozni. Čisti dobiček naj bi se zvišal na 32,6 milijona evrov, EBITDA na 51,2 milijona evrov, prihodki od prodaje pa na 199,5 milijona evrov.

V Cinkarni Celje ocenjujejo, da bo letošnje leto po vsej verjetnosti najuspešnejše v dolgi zgodovini. V družbi bodo nadaljevali z usmerjanjem resursov v najdonosnejša in najperspektivnejša področja in programe. Pri tem so predvidene tudi naložbe v povečanje proizvodnih zmogljivosti in izboljšanje pogojev na delovnih mestih. Načrtovani znesek naložb v dolgoročna sredstva je za skoraj polovico višji od lanskoletnih vlaganj in znaša 18,5 milijona evrov. Ta znesek ne vključuje dveh milijonov evrov, ki jih Cinkarna Celje namerava letos nameniti za okoljsko sanacijo.

Če odštejemo delnice, ki jih ima družba že v lasti, bi ob predvideni najvišji nakupni ceni morala Cinkarna Celje za nakup lastnih delnic v višini desetih odstotkov sicer odšteti 18,2 milijona evrov, torej skoraj toliko, kolikor znaša višina načrtovanih naložb v letošnjem letu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.