Kmalu lov na nove nadzornike Gorenja

NatisniNatisni

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 10. jan.. 2018 Stran: 4

Po skupščini Voljč in Slavinec sta s tesno večino prestala glasovanje - Nominacijska komisija naj bi delo začela v kratkem

Velenje - Delničarji Gorenja na skupščini pričakovano niso odpoklicali nadzornikov Marka Voljča in Uroša Slavinca, kar je predlagalo več malih delničarjev, a izid glasovanja je bil tesen. Upravo podjetja jutri čaka nov preizkus. Nadzorniki bodo obravnavali domnevno sporno sponzoriranje ruskega nogometnega kluba in načrte za leto 2018.


Nadzornika Gorenja Marko Voljč in Uroš Slavinec sta glasovanje na skupščini družbe včeraj prestala s tesno večino: proti je glasovalo 55 odstotkov navzočih delničarjev. To pomeni, da je zamenjavo podprlo 44,7 odstotka lastnikov oziroma kar tretjina vseh lastnikov. Na skupščini je bilo namreč prisotnega 69,9 odstotka kapitala družbe. Skupščina je sicer potekala v znamenju osebnega obračunavanja med lastnikom in nekdanjim članom uprave Gorenja Philipom Sluiterjem, kije zamenjavo predlagal, in predsednikom uprave Franjem Bobincem. Ta je bil z izidom skupščine zadovoljen, rezultata pa ne čuti kot nezaupnice, saj da je za menjavo glasovala le tretjina delničarjev: »Lahko smo zadovoljni, ker je večina delničarjev podprla delo nadzornega sveta in uprave.« Sluiter nad izidom ni bil posebno razočaran, po mnenju malega delničarja Mateja Tomažina pa je izid glasovanja mogoče razumeti kot velik dvom dela delničarjev dosedanjemu nadzornemu svetu in upravi, kar je zanimiva napoved za prihodnjo skupščino.

Maja volitve novih nadzornikov

Ta bo predvidoma maja, na njej pa bodo delničarji volili nove nadzornike, saj bo sedanjim julija potekel mandat. Nadzorni svet družbe je že potrdil sestavo nominacijskega odbora, ki naj bi delo začel v kratkem. Bo Voljč, ki se mu zaradi poslov njegove žene z velenjsko družbo očita prijateljski odnos z Bobincem in celo konflikt interesov, še kandidiral za nadzornika? »To je težko reči, saj se identificiranje kandidatov za bodočo sestavo nadzornega sveta šele začenja,« odgovarja Voljč, ki zanika očitke in dodaja, da nadzorni svet podpira upravo družbe: »Na podlagi enega četrletja ali leta ne moremo delati dramatičnih zaključkov v dejavnosti, ki je v zahtevnem položaju.«

Budno spremljanje kadrovanja je že napovedala tudi Kapitalska družba (Kad), kije 16,4-odstotna lastnica družbe. Že jutri bo morala uprava nadzornikom pojasnjevati posle z ruskim Torpedom, za kar revizijska komisija družbe predlaga podroben pregled. Po razpoložljivih dokumentih je Gorenje 25. septembra 2014 s slovaško družbo Emmani, ki naj bi bila pooblaščeni zastopnik Torpeda, sklenil sponzorsko pogodbo za 1,5 milijona evrov za sezono 2014/2015. Le dan pozneje je enako pogodbo sklenilo še s češko družbo Algoritm Companv, nato pa z obema družbama še tripartitno pogodbo, iz katere je razvidno, da je Emmani 1,5 milijona evrov terjatve do Gorenja odstopila Algoritmu. Z isto pogodbo naj bi pogodba med družbama Emmani in Gorenje postala nična, a je bila kljub temu plačana. Iz dokumentov tudi ni povsem jasno, ali ni Gorenje nakazalo Algoritmu še tri milijone evrov. V Gorenju priznavajo, da so ruski klub finančno podprli, vendar odločno zanikajo kakršnekoli nepravilnosti. Po njihovih pojasnilih so jih podprli z 1,5 milijona evrov, saj da je šlo za le eno izplačilo, pri čemer je sredstva namesto družbe Emmani prejel Algoritm. Preverjanje nakazil dodatno zapleta dejstvo, da je Gorenje prek Algoritma sponzoriralo tudi nogometni klub Spartak, in sicer zadnje tri sezone v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov.

SLABA PRAKSA STARIH GREHOV

Philip Sluiter je na skupščini povedal, da je iz uprave Gorenja leta 2010 odstopil zaradi nepravilnosti oziroma po njegovih besedah »prevare«. Pojasnil je, da je Gorenje Nemčija leta 2008 dalo 15 milijonov evrov posojila švicarskemu skrbniškemu skladu EEFC, kije kupil 400.000 delnic Gorenja. Posel pa je preverjala družba Grant Thornton, a da se s poročilom o tem pod predsedstvom Uroša Slavinca ni nič zgodilo. Zakaj tega ni prijavil policiji? »Razmislil bom, ali bom to še storil,« je dejal. Franjo Bobinac je zavrnil očitke o spornem nakupu delnic. V družbi so pojasnili, daje Gorenje dalo posojilo družbi Intersolar v vrednosti 15 milijonov evrov. Bobinac trdi, da za razvoj ruskega trga. »O tem smo poročali nadzornemu svetu in revizijski komisiji. Pozneje, ko je bil poseben pregled teh poslov, je bil Sluiter povabljen, da to pove in dokaže, a se na pogovoru ni pojavil. Kredit je bil leta 2008 dan in z vsemi obrestmi tudi vrnjen,« je zatrdil Bobinac. Pregled je pokazal, da posojilo ni bilo nezakonito, ni pa bilo skladno z najboljšo korporativno prakso.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.