Rdeča luč mešetarjenju v skupini PSZ

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 08. 2014 Stran: 8

Imperij Darka Zupanca PSZ mora za sklepanje pogodb dobiti dovoljenje sodišča - DUTB: Lastnikovi osebni interesi pred bankami upnicami

Ljubljana - DUTB sklepa, da Darko Zupane izčrpava skupino PSZ, katere večinski lastnik je, in njene hčerinske družbe »za svoje osebne interese«, in pri tem opozarja na neenakopravno obravnavo upnikov, je razvidno iz sklepa, s katerim sodišče omejuje PSZ razpolaganje z delnicami, nepremičninami in denarjem.


Takšne omejitve je od sodišča zahtevala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). »Darko Zupane, ki je večinski lastnik skupine PSZ, med drugim opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta, njegova hči je v nadzornem svetu njegova namestnica, nekateri člani družine pa so tudi zaposleni v družbah, ki jih lastniško obvladuje dolžnik. Iz tega je mogoče sklepati, da Darko Zupane posredno obvladuje celotno skupino PSZ ter tako dolžnika in vse njegove hčerinske družbe izčrpava za svoje osebne interese,« je slaba banka zapisala sodišču.

DUTB je namreč navedla, da je Darko Zupane od PSZ prejel 3,8 milijona evrov posojila do vključno leta 2010, leta 2011 še 260.000 evrov posojila in leto kasneje 150.000 evrov kratkoročnega posojila, ki ga »ni nikoli vrnil in ga tudi ne namerava«. V DUTB so ocenili, da je PSZ dobil denar za kredite Zupancu s posojili svojih hčerinskih družb. Leta 2009 je imel PSZ do svojih hčerinskih družb skoraj 11 milijonov evrov dolga, tega pa je menda zmanjšal s prenašanjem kapitalskih deležev hčerinskih podjetij iz holdinga na druga hčerinska podjetja. Meja Šentjur je namreč od PSZ kupila delež v Avtu Celje, ta pa je kupil delež v Meji Šentjur. »Že iz transakcije je razvidno, da ta nima drugega namena kot zmanjševanje zadolženosti matične družbe, saj je prenašanje kapitalske udeležbe iz finančnega holdinga na hčere v nasprotju s poslanstvom matične družbe, prav tako pa je nesmiselno, da ima kmetijsko podjetje delež v trgovcu z avtomobili in obratno,« je DUTB pred sodiščem zagovarjala, da se PSZ omeji razpolaganje z naložbami. Kot so prikazali, je bilo zapletenih transakcij med povezanimi družbami PSZ še več, s čimer so se zapirale obveznosti PSZ do hčerinskih družb, ni pa nastajal denarni tok, iz katerega bi bilo mogoče poplačati bančne kredite.

Zupanc: Korporacijska filozofija

Darko Zupane nam je zanikal izčrpavanje poslovnega sistema, saj „ da si ni nikoli izplačeval dividend. Medsebojna poroštva je označil za korporacijsko filozofijo, češ da so le tako lahko financirali 18 milijonov evrov vredno investicijo v Srbiji za razvoj avtomobilske mreže ter 11 milijonov evrov vredno obnovo portoroškega hotela. Glede izplačevanja posojil iz PSZ pa je dejal: »Leta 2010 smo pripojili Poslovni sistem Zupane, Trdnjavo in Trdnjavo I. Takrat sem iz sklada lastnih delnic Poslovnega sistema Zupane z opcijsko pogodbo prevzel delnice s kreditom, po treh letih pa naj bi jih vrnil po isti ceni. To ni bil gotovinski tok. Ko sem hotel kredit vrniti, je Abanka skočila v zrak. Nato sem naredil prenos na družbo Dakont, ki ima zdaj obveznost do PSZ, jaz pa sem porok.«

Na Policiji so pojasnili, da zoper Zupanca zaradi domnevnega izčrpavanja v tej fazi niso prejeli prijave in zoper njega ne vodijo preiskave.

V DUTB so opozonh tudi na neenakopravno obravnavo bank upnic, s čimer želi Zupane reševati osebno premoženje. Pojasnili so, da je PSZ letos poplačal le del kredita do banke BKS in Factor banke, pri kateri ima Zupane zastavljeno hišo, ne pa tudi posojila do večjih upnic DUTB in Abanke. DUTB je PSZ še očitala, da je že v času, ko je že bil insolventen, banki Unicredit omogočil vpis zastavne pravice na poslovnih deležih družb Hvundai auto Zagreb in Beograd, s čimer je Unicredit v ugodnejšem položaju od DUTB za poplačilo svojih terjatev, pri čemer ta banka nima terjatve do PSZ, ampak do ene od hčerinskih družb.

Kaj je dosegla DUTB

Sodišče je PSZ do nadaljnjega prepovedalo razpolaganje z delnicami in poslovnimi deleži, ki jih ima v lasti. Med temi so zdravi del Zupančevega imperija, 51-odstotni delež v kmetijskem podjetju Meja Šentjur ter podjetji Hvundai auto Zagreb in Hvundai auto Beograd, ki prodajata avtomobile hvundai na Hrvaškem, Kosovu, v Srbiji in Črni gori. Sodišče je prepovedalo tudi razpolaganje z družbama Hotel Marita in Marita Turizem, ki imata v Portorožu hotel s 84 sobami, v nepremičninskih družbah ter med drugim s poslovnim deležem v Vrtnarstvu Celje, na Veterinarski postaji Laško in z delnicami Banke Celje, Telekoma m KBT Ljubljana. Če bi PSZ želel poslovne deleže oziroma delnice obremeniti ali odtujiti, bi potreboval soglasje sodišča, a ga to najverjetneje ne bi dalo, je zapisalo okrožno sodišče v Celju.

To je prav tako prepovedalo PSZ razpolaganje z dvema stavbnima nepremičninama v središču Celja, na kateri so tudi vložene hipoteke Abanke in Poštne banke. Hčerinske družbe PSZ imajo v lasti več nepremičnin v Celju, ki jih oddajajo trgovcem in gostincem, na spletni strani PSZ pa je tudi navedeno, da ima njihova srbska družba Domina v lasti poslovni center v Novem Beogradu, ki je oddan v najem banki Eurobank, in 12.300 kvadratnih metrov zemljišča v Novem Sadu.

Glede omejitve pooblastil vodstvu PSZ pri sklepanju pogodb sodišče ugotavlja, da s tem poslovodja še vedno vodi posle, le da je to omejeno s soglasjem sodišča: »S tem ukrepom se po prepričanju sodišča zadosti legitimni zahtevi vseh upnikov, da je poslovanje dolžnika dovoljeno opravljati samo v obsegu, v katerem niso ogroženi interesi upnikov, da prejmejo plačila terjatev v največjem možnem deležu.« Sodišče je bankam NLB, NKBM, Abanki, banki BKS in Poštni banki odredilo, da lahko račune PSZ bremenijo samo s soglasjem sodišča. Gre za milejši ukrep razpolaganja z denarjem, ne pa za popolno prepoved izplačil, je pojasnilo sodišče.

Zupane je o sklepu sodišča dejal: »Mi smo v poenostavljeni prisilni poravnavi, zato je normalno, da ne moremo razpolagati s premoženjem oziroma da pokrivamo samo tekoče stroške.«

Zupane bi se umaknil iz lastništva

Medtem ko celotna skupina PSZ bankam dolguje okoli 70 milijonov evrov, ima DUTB do holdinga 17,7 milijona evrov obveznosti, ki jih je prenesla NLB. Izpostavljenost slabe banke do holdinga se bo verjetno po prenosu slabih terjatev iz Abanke, ta naj bi se zgodil septembra, še povečala za 9,8 milijona evrov.

Trenutno zavarovane terjatve DUTB znašajo 7,2 milijona evrov. Za zavarovanje teh kreditov jamčijo hčerinske družbe s poroštvi, zastavljeni so nepremičnine ter poslovni delež v Hotelu Marita in delnice Avta Celje. V spodnjem članku pišemo, da DUTB zahteva stečaj Avta Celje, ker načrt finančnega prestrukturiranja celjske družbe v prisilni poravnavi ne upošteva obveznosti Avta Celje do DUTB iz poroštev svojemu lastniku.

Zupanc je povedal, da so tuje banke ze podprle prisilno poravnavo, ne pa tudi DUtB. Po načrtu bi terjatve poplačali v 16 letih, pripravljeni pa so rok skrajšati, če bi se DUTB strinjala. »Žalostno bi bilo, da bi zaradi mene sesuli sistem, ki je nastajal 18 let,« je dejal Zupane in dodal, da se je pripravljen umakniti iz lastništva PSZ. Ta ima še vedno tudi 3500 malih delničarjev.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.