Sumi o škodljivih poslih v Marini Portorož

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 22. 11. 2011 Stran: 9

Revizija Manjšinski delničarji zahtevajo revizijo preteklih kupčij v podjetju, a je malo verjetno, da se bo to tudi zgodilo

Ljubljana - Nekatere kupčije, ki jih je prejšnja leta sklepala uprava Marine Portorož, bi lahko postale predmet posebne revizije. Ali revizija bo, se bodo odločali delničarji na skupščini.


Zahtevo za revizijo nekaterih preteklih kupčij Marine Portorož je včeraj vložila skupina njenih manjšinskih delničarjev, ki jih zastopa odvetnica Petra Jereb. Delničarji namreč sumijo, da so bila pri sklepanju določenih poslov med Marino Portorož in z njo povezanimi družbami negospodarna ravnanja; ker naj bi te kupčije povzročile oškodovanje družbe in s tem tudi njenih delničarjev, so za 21. decembra letos sklicali skupščino, s katero delničarjem predlagajo izglasovanje posebne revizije posameznih poslov v zadnjih petih letih.

Seznam kupčij, ki naj jih preveri revizor, je dolg. Iz sklica skupščine je razvidno, da manjšinskih delničarjev ne zanimajo le ozadja kupčij med Marino Portorož in z njo povezanimi osebami, temveč tudi posli s tretjimi osebami. Katere kupčije in družbe konkretno naj bi vzel pod drobnogled revizor, iz sklica skupščine ni razvidno, neuradno pa je mogoče izvedeti, da so to družbe okrog večinskega lastnika portoroške marine, Terme Čatež. Prav tako naj bi revizor vzel pod drobnogled posle s Turističnim podjetjem Portorož (ki je nekdanja glavna lastnica portoroške marine) in družbo DZS. Po nekaterih, prav tako neuradnih informacijah delničarje zanimajo tudi nakupi obveznic Dela Prodaje, ki je odigrala pomembno vlogo v prevzemu čateških term.

Manjšinske delničarje zanimajo tudi drugi posli, še zlasti nakupi in prodaje delnic, poslovnih deležev, nepremičnin, odkupi terjatev do drugih družb, sklepanje terminskih pogodb, zastave delnic in še bi lahko naštevali. Seznam je, kot rečeno, dolg, enako zahteva, kaj vse naj preveri revizor: ali so bile omenjene kupčije ekonomsko upravičene, pravno ustrezne, zlasti pa, ali so ti posli kakor koli vplivali na zmanjšanje premoženja Marine Portorož, lahko med drugim preberemo v sklicu skupščine.

Za izglasovanje revizije preteklih poslov zadostuje navadna večina delničarjev (torej 51 odstotkov), vendar je bolj malo verjetno, da se bo to tudi zgodilo. Glavni delničar portoroške marine (družba Terme Čatež) ima namreč dovolj glasov, da izglasovanje prepreči. Zahteva po reviziji prihaja komaj dober teden po tem, ko so delničarji Marine Portorož na skupščini sprejeli sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Seznam kupčij, ki naj bi jih na predlog manjšinskih delničarjev pregledal revizorje dolg. Foto Igor Modic

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.