Alta pred zadnjo stopničko do združitve

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 11. 2010 Stran: 23

Ljubljana - Borznoposredniška hiša in družba za upravljanje Alta Invest in Alta Skladi, ki sta nastali z združitvijo borznih hiš Poteza, Publikum in Medvešek Pušnik oziroma družb za upravljanje Publikum PDU in MP DZU, se bosta že v kratkem združili pod okrilje družbe Alta Skupina.


Na ponedeljkovi skupščini so namreč sedanji lastniki družbe Alta Skupina (Poteza Skupina, Publikum Holding in MP Naložbe) sprejeli sklep o njeni 3,7-milijonski dokapitalizaciji, in sicer z delnicami Alte Invest in Alte Skladi. S tem bodo tudi dokončno zaključili oblikovanje Alte Skupina, ki bo predvidoma postala tudi edina lastnica omenjenih dveh družb.

Po končani dokapitalizaciji bo imel Publikum Holding v lasti okoli 36 odstotkov, Poteza Skupina slabih 30, družba MP Naložbe 12 odstotkov, preostalih 23 odstotkov pa bo v lasti malih delničarjev. »Delničarji Alte Invest in Alte Skladi imajo sedaj 45 dni, da se odločijo za zamenjavo njihovih delnic v delnice Alte Skupine,« pojasnjuje izvršni direktor družbe Alta Skupina Aleš Škerlak, ki pričakuje, da bo 80-odstotni prag uspešnosti presežen.

V naslednjih dneh pa bo Alta Skupina na Agencijo za trg vrednostnih papirjev poslala tudi prospekt za uvrstitev delnic na Ljubljansko borzo. Po Škerlakovih ocenah bi Alta Skupina na Ljubljanski borzi lahko začela kotirati že konec letošnjega oziroma na začetku prihodnjega leta. Kako posluje Alta Skupina, za zdaj ni znano, so pa na letošnje poslovanje pomembneje vplivali predvsem stroški, povezani z združitvijo. »Po enkratnih stroških, ki smo jih imeli zaradi združitve treh borznih hiš in dveh družb za upravljanje, Alta Skupina na mesečni ravni sedaj ustvarja dobiček in ima okoli 100 zaposlenih,« pravi Škerlak.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.