MP Naložbe krepijo Alta Skupino

NatisniNatisni

Medij: Finance Avtorji: B. M. Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: F Datum: 01. 09. 2010 Stran: 15

Na včerajšnji skupščini MP Naložb, družbe, ki se ukvarja z naložbami, delničarji 993.283 evrov bilančnega dobička niso razporedili. Skupščina je sprejela tudi sklep, da poslovodstvo družbe 112.503 delnice družbe Alta Skladi zaradi povečanja osnovnega kapitala vloži v Alta Skupino. Pri tem družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina. Predvideno menjalno razmerje so tri novoizdane delnice družbe Alta Skupina za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi. Alta Skladi je družba, ki se ukvarja z zavarovanji, posojili in vzajemnimi skladi, Alta Skupina paje združba finančnih hiš Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.