Premogovnik Velenje zavrnil zahtevo malih delničarjev za sklic izredne skupščine

NatisniNatisni

Medij: Večer Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 30. 03. 2010 Stran: 10

Družba Premogovnik Velenje se je po posvetu s pravnimi strokovnjaki odločila, da zahtevo štirih delničarjev za sklic izredne skupščine zavrne kot neutemeljeno.


 

Mali delničarji so zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi imenovali posebnega revizorja, na družbo prek pooblaščenca Vladimirja Biliča naslovili v začetku februarja. V Premogovniku Velenje ob tem odločno zanikajo "posplošene domneve" predstavnika manjšinskih delničarjev Vladimirja Biliča, "da bodo revizorji ugotovili večje nepravilnosti, nepoštenosti in nezakonitosti v poslovanju Premogovnika Velenje".

"Poslovanje Premogovnika Velenje je vseskozi zakonito, gospodarno in transparentno ter je ves čas podvrženo nadzoru lastnikov, neodvisnih revizorjev in podrejeno uravnoteženi skrbi za zaposlene, lastnike in poslovne partnerje," so navedli v Premogovniku Velenje.

Zahtevo za sklic izredne skupščine so vložili mali delničarji Stojan Hribar, Medvešek Pušnik DKS, Medvešek Pušnik BPH in podjetje Towra iz Luksemburga, ki imajo skupaj v lasti 3,3 odstotka delnic družbe. V zahtevi za sklic so predlagali, da bi delničarji na izredni skupščini glasovali o imenovanju posebnega revizorja, ki bo preveril vodenje poslov družbe v zadnjih petih letih. Mali delničarji so predlagali, da bi posebni revizor preveril ustreznost cene, po kateri je premogovnik prodajal premog svoji povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj (Teš). Prav tako so predlagali, da revizor preveri gibanje cen električne energije v omenjenem obdobju in drugih kazalcev poslovanja Teša.

Mali delničarji so prepričani, da Premogovnik Velenje Tešu premog prodaja pod tržno ceno oziroma po transf ernih cenah, s čimer so Premogovnik Velenje in posledično tudi njegovi mali delničarji oškodovani. Premogovnik Velenje je v okoli 78-odstotni lasti Holdinga Slovenske elektrarne, ta pa je tudi 100-odstotni lastnik Teša.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.