SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 16 min 19 sec ago

The Supervisory Board discusses the business results in the first three months of 2024

Fri, 17/05/2024 - 08:35
The information contained in this press release will be available on the website of Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, for a minimum of 5 years from the date of publication.

Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v prvih treh mesecih leta 2024

Fri, 17/05/2024 - 08:35
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

Sklic skupščine delničarjev

Fri, 17/05/2024 - 08:30

Regarding the document: Amendment to the financial calendar for 2024

Fri, 17/05/2024 - 08:30
Amendment to the financial calendar for 2024

Sklic na dokument: Sprememba finančnega koledarja za leto 2024

Fri, 17/05/2024 - 08:30
Sprememba finančnega koledarja za leto 2024

30th Annual General Meeting notice

Thu, 16/05/2024 - 08:15

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.